Piotr Węgrzyn

piknik dla Pawła

Miło nam poinformować, że w szkole wznowiło swoją działalność Kółko Fotograficzne. Na pierwszym spotkaniu uczniowie zapoznali się ze sprzętem pozyskanym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Pośród pozyskanego sprzętu, który będzie wykorzystywany w ramach działalności kółka znalazły się apart fotograficzny z funkcją kamery, statyw, zestaw oświetleniowy jak również inne akcesoria, które będą sukcesywnie wykorzystywane w ramach spotkań kółka. Uczniowie poznali również szczegóły Gminnego Konkursu Fotograficznego „Jesień w moim obiektywie”, poznawali też budowę i niektóre opcje aparatu, które mogą być przydatne w fotografii krajobrazowej, portretowej czy fotografii makro, korzystając przy tym z aparatu, statywu oraz softboxu w celu poprawnego oświetlenia fotografowanych obiektów. Na kolejnych spotkaniach będą omawiane i ćwiczone inne przydatne w fotografii opcje z użyciem pozostałych akcesoriów pozyskanych w ramach projektu. Zapraszamy chętnych uczniów naszej szkoły na czwartkowe spotkania kółka.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Nasza szkoła przystępuje do kolejnego etapu kampanii organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod hasłem „Mała książka – wielki człowiek”, który został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w szkole podstawowej i stawiających swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Za sprawą przygotowanej specjalnie dla nich książki chcemy zaprosić pierwszoklasistów do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.mała książka - wielki człowiek

Z przyjemnością informujemy, iż nasza szkoła bierze udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu uwrażliwienie na potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii i tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń na temat osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy wszystkich uczniów do aktywnego udziału w akcjach!

Koordynatorami projektu są Magdalena Belczyk i Joanna Koryl.

1

W najbliższy czwartek 22.09.2022 r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Porządek zebrania:
– zebranie ogólne z dyrekcją szkoły i nauczycielami na sali gimnastycznej
– spotkania z wychowawcami w klasach

W dniach 12-16 września 2022r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem akcji było przekazanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Uczniowie na lekcjach z wychowawcami mieli okazję zapoznać się z różnymi materiami, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przyswoić zasady wczesnej profilaktyki chorób zakaźnych i właściwych zachowań zdrowotnych. Zdrowie jest dla człowieka wartością nadrzędną, daje poczucie bezpieczeństwa i szczęścia w życiu. Udział w akcji to dla naszych uczniów początek prowadzonych w ciągu roku szkolnego aktywnych działań upowszechniających zdrowy styl życia, w tym dbanie o przestrzeganie zasad higieny indywidualnej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w grupie.

W sobotę 17 września obchodziliśmy 83. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Nasza szkoła włączyła się w obchody tego wydarzenia. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 17.45 przed tablicą upamiętniającą ks. mjr. Mieczysława Janasa, zamordowanego w Twerze w 1940 r.
Modlitwę w kaplicy oraz przy Dębach Katyńskich poprowadził Proboszcz ks. dr Wacław Socha wraz z kapłanami: ks. Edwardem Stępniem, ks. Leszkiem Nawracajem i ks. Łukaszem Mroczkiem.
Maja Delimata, Alicja Kisiołek, Aleksandra i Izabela Kosztyła – przedstawicielki Wolontariatu Katyńskiego z naszej szkoły, pani sołtys Bogusława Kawalec wraz z radnym panem Mateuszem Szkudlarkiem oraz rodzina ks. majora, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia sprawowana w kościele p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie w intencji Ojczyzny, poległych w jej obronie oraz o rychłą beatyfikację ks. mjr. Mieczysława Janasa, ofiarę zbrodni katyńskiej.
Obchodom towarzyszył poczet sztandarowy naszej szkoły, w składzie: Oliwia Adamik, Julia Deryniowska, Maksymilian Pytlarz wraz z opiekunem, panem Piotrem Drozdem.

talenciaki

5 września 20222r. w naszej szkole odbyła się jedenasta edycja  Narodowego Czytania zainicjowanego przez parę prezydencką. W tym roku lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.

Nasi uczniowie włączyli się w tę ogólnopolską akcję, zbierając się przed południem na placu przy budynku szkolnym, gdzie na świeżym powietrzu w wyjątkowej „romantycznej” atmosferze, w otoczeniu przepięknych brzózek i świerków wysłuchali ballad mickiewiczowskich „Romantyczność” oraz śpiewaną wersję ballady „Lilije”.

Ponadto mogli obejrzeć inscenizację ballady „Świtezianka” w wykonaniu uczniów klasy 4 i 5. Piękne stroje aktorów, sceneria przykuły uwagę widowni. Artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Brawo!!!

1 września 2022 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej rozpoczęli nowy rok szkolny 2022 /2023. O godz. 8.00, wspólnie z kolegami ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie, młodzież uczestniczyła we Mszy Św. W Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się o godzinie 9.30 i po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku nasza szkoła znów zaczęła tętnić życiem. Tak, jak w latach ubiegłych, oprawę uroczystości zapewnili uczniowie z Pocztu Sztandarowego. Zgromadzonych gości, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów powitała dyrektor, Pani Małgorzata Frączek. W swoim przemówieniu zwróciła się do nowych uczniów, „którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z edukacją” oraz ósmoklasistów, którzy kończą pewien etap swojego życia i czeka ich pierwszy egzamin. Wszystkim życzyła, aby szkoła przez pełnych 10 miesięcy rozbrzmiewała codziennym gwarem, bo metaforycznie rzecz ujmując ,,świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły”.

W trakcie swojego wystąpienia, P. dyrektor przedstawiła cele polityki oświatowej państwa, określone na nadchodzący rok szkolny. Praca szkoły ukierunkowana będzie między innymi na: ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy i wychowanie kształtujące postawy oparte na prawdzie, dobru i pięknie. P. dyrektor podkreśliła, że jak co roku, także w 2022-2023 roku planujemy pracę we wszystkich obszarach – nauczaniu, wychowaniu i opiece. Kontynuujemy współpracę w ramach projektów, kampanii i akcji. Wdrażamy innowacje pedagogiczne, przygotowujemy chętnych Uczniów do konkursów. Dołożymy wszelkich starań, aby wyniki egzaminu ósmoklasisty były wysokie, a nasi absolwenci dostali się do wymarzonych szkół średnich. Będziemy pomagać Wam, Drodzy Uczniowie w rozwiązywaniu problemów i udzielać pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rok 2022/23 to rok Romantyzmu Polskiego i w związku z tym szkoła podejmie wiele działań edukacyjnych, skierowanych na rozwój świadomości młodych ludzi czy pogłębianiu empatii, której piewcami byli polscy romantycy. „Jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”

Początek roku szkolnego w Polsce zbiega się z jedną z najtragiczniejszych rocznic w naszej historii – 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Podobnie jak dziś- śmiertelne zagrożenie rozlało się na cały świat. Wszyscy ludzie, w tym Wasi rówieśnicy, zostali zmuszeni do konfrontacji z bezwzględnym wrogiem – podsumowała P. dyrektor.
Na koniec P. dyrektor zwróciła się do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, życząc wszystkim owocnej, bezpiecznej pracy, sukcesów, wytrwałości oraz zdrowia.

Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo i takiego bogactwa życzę nam wszystkim jak najwięcej! 

Prosimy o dokonanie wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca i przesyłanie potwierdzenia na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl
>>>OPŁATA ZA WRZESIEŃ<<<
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

logo-Laboratoria_Przyszłości_pion_kolorLaboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na  lekcjach techniki, informatyki, fizyki czy przyrody ale również na kołach zainteresowań i na wszystkich zajęciach wykorzystujących treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego.

W ramach programu nasza szkoła zakupiła następujący sprzęt:

– drukarka 3D w z akcesoriami i laptopem,
– mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,
– stacja lutownicza Hot AIR,
– cyfrowy aparat fotograficzny z funkcją kamery,
– statyw do aparatu i kamery,
– mikrofon kierunkowy,
– mikroport,
– gimbal do aparatu fotograficznego i kamery,
– zestaw oświetleniowy ze statywem,
– roboty edukacyjne,
– wizualizer,
– pomoce projektowe – zestawy elektroniczne,
– pomoce projektowe – burza mózgów,
– pomoce projektowe – maszyna elektrostatyczna,
– szafa metalowa z zestawami narzędzi dla uczniów.

Na szkolnego koordynatora projektu Laboratoria Przyszłości został powołany Pan Piotr Węgrzyn – nauczyciel informatyki i techniki, którego zadaniem będzie popularyzacja zakupionego w ramach projektu sprzętu oraz wspieranie nauczycieli prowadzących zajęcia z jego wykorzystaniem.

szkola2022-23Drodzy Uczniowie!

W czwartek 1 września 2022 r. rozpoczniemy nowy rok szkolny!
Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny zostanie odprawiona w kościele parafialnym w Zręcinie o godz. 8.00.
O godz. 9.30  odbędzie się spotkanie z dyrekcją i nauczycielami w hali sportowej.
Następnie udacie się do swoich sal na spotkanie z wychowawcami, którzy poinformują Was o szczegółach dotyczących funkcjonowania szkoły w nowym roku.
Życzymy Wam radosnych ostatnich dni wakacji i do zobaczenia w szkole!!!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZS w Świerzowej Polskiej

narodowe-czytanie

Ucznia klas 0-III należy wyposażyć w następujące przybory szkolne:dziewczynka

· 2 zeszyty 16 kartkowe w kratkę,
· 1 zeszyt 16 kartkowy w cienką linię,
· piórnik  – długopis, ołówek, temperówka, gumka do mazania, klej w sztyfcie, nożyczki, kredki ołówkowe i woskowe  lub świecowe, flamastry, linijka, wąska taśma samoprzylepna;
· ryza papieru do ksero
· gruba teczka walizeczka na przybory plastyczne (zostawiana w szkole), blok techniczny biały i kolorowy (sztywne kartki), papier kolorowy samoprzylepny i zwykły tzw. wycinanka, farby plakatowe, pędzel cienki i gruby, plastelina;
· 2 cienkie teczki tekturowe (na wykonane prace plastyczne i kserówki);

Ubiór: strój gimnastyczny – biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki w podpisanym płóciennym woreczku, buty na zmianę na białym spodzie w podpisanym płóciennym woreczku;

Higiena: paczka ręczników papierowych (uzupełniana po wyczerpaniu zapasu)

UWAGA!  Wszystkie przedmioty należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka.

Informujemy, że w dniach od 11 do 27 lipca 2022 r. sekretariat szkoły będzie nieczynny!

Drodzy absolwenci!

Dostępne są już wyniki egzaminów ósmoklasisty w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl) po zalogowaniu. Jeśli ktoś zgubił dane do logowania to można odebrać kopię w sekretariacie szkoły.
Informujemy, że 8 lipca 2022 r. będą wydawane w szkole zaświadczenia z wynikami egzaminu, które następnie należy dostarczyć do wybranych szkół średnich. Zapraszamy po obiór zaświadczeń w piątek w godzinach od 9:00 do 12:00 do sekretariatu.

 
Morze, góry, las i rzeka,
Wszystko to już na Was czeka…

290630573_469753041529053_1965158338363803438_n

„Ostatni dzwonek wybrzmiał.
Oznajmił początek wakacji, odpoczynku, swobody, a także spotkań z ciekawymi ludźmi.”

W dniu 24 czerwca 2022 roku po Mszy Świętej uczniowie zebrali się na sali gimnastycznej, gdzie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów.

Pani Dyrektor podziękowała za sumienną pracę uczniom i pracownikom szkoły. Wręczyła wyróżnionym uczniom nagrody. Dyplomy i upominki otrzymali również uczniowie za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz w Sklepiku Szkolnym.
Szczególnie ciepłe słowa Pani Dyrektor  skierowała do ósmoklasistów, którzy rozpoczynają kolejny etap kształcenia.
Uczniowie klas ósmych pożegnali nauczycieli i całą społeczność szkolną krótkim programem słowno – muzycznym.
Wszyscy dołączamy się do serdecznych życzeń dla klas ósmych:
„Niech Wam Zawsze Słońce Świeci”.

W dniu 24 czerwca 2022 roku, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2021/2022, najzdolniejsi absolwenci naszej szkoły  otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe z rąk Pana Grzegorza Węgrzynowskiego Wójta Gminy Chorkówka oraz Pani Gabrieli Nizianty – Dyrektora Centrum Usług Oświatowych w Chorkówce.

Nagrodzeni z naszej szkoły to: Paulina Dubis, Wiktoria Faber, Adrian Kozioł, Martyna Myśliwy, Anna Krzanowska oraz Igor Pęcak.

Gratulujemy!

28 marca 2022 r. 43 uczniów naszej szkoły po raz kolejny wzięło udział w międzynarodowych zmaganiach językowych z języka angielskiego w konkursie The Big Challenge, oficjalne podsumowanie konkursu miało miejsce na zakończeniu roku szkolnego. 

Corocznie w konkursie w całej Europie udział bierze średnio 250 tysięcy uczniów, w Polsce udział bierze średnio 11 do 13 tysięcy uczniów, w ostatnim czasie pandemia nieco utrudniła przeprowadzanie i udział w konkursie. Konkurs sprawdza umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz znajomość słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych na 5 poziomach językowych, a każdy uczestnik mierzy się z zadaniami w czasie 45 minut.

Nasi uczniowie rozwiązywali zadania na 3 poziomach językowych.  Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa oraz nagrody w zależności od uzyskanych wyników. Najlepsi uczniowie otrzymują dyplomy z wyróżnieniem oraz przewidziane dla nich nagrody.  Bardzo cieszy liczny udział uczniów w konkursie, szczególnie uczniów klas 8, dla których jest to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Egzaminem ósmoklasisty.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zasługuje 5 naszych uczniów, którzy mierzyli się na 3 poziomach językowych.

W kategorii klas 4-5 najlepszy wynik uzyskała:
– Maria Trybus, kl. 4, 33 miejsce w województwie na 744 uczestników / 461 w Polskie na 7178.

W kategorii klasy 7 najlepsze wyniki uzyskali:
– Anna Kłosowicz kl. 7, 31 miejsce w województwie na 243 uczestników / 363 w Polsce na 2274,
– Alicja Kustroń kl. 7, 48  miejsce w województwie na 243 uczestników / 534 w Polsce na 2274.

W kategorii klas 8 najlepsze wyniki uzyskali:
– Paulina Guzik kl. 8b, 5 miejsce w województwie na 386 uczestników / 90 w Polsce na 4776,
– Wiktor Ginalski kl. 8b, 20  miejsce w województwie na 386 uczestników / 299 w Polsce na 4776.

Nagrody oraz dyplomy z wyróżnieniem wręczyła pani Dyrektor Małgorzata Frączek, a pozostałe dyplomy i nagrody wręczyli Wychowawcy.
Gratulujemy Wszystkim osiągniętych wyników, życzymy dalszych sukcesów i mamy na dzieję na jeszcze liczniejszy udział w konkursie.

*wszystkie wyniki są dostępne dla uczestników na stronie organizatora po uzupełnieniu wymaganych informacji

22 i 23 czerwca 2022, klasy VIII wraz z opiekunami oraz przewodnikiem PTTK wyruszyły w podróż do stolicy. Warszawa przywitała spragnionych wrażeń wędrowców piękną pogodą. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Starego Miasto i Śródmieścia.  Uczniowie podziwiali: Plac Zamkowy z Kolumną Zygmunta, katedrę, Rynek Starego Miasta, mury obronne, barbakan, pomnik Małego Powstańca, Krakowskie Przedmieście, Pałac Prezydencki, Uniwersytet Warszawski, kościół św. Krzyża z sercem Fryderyka Chopina, plac Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza i zmianą warty, Park Saski, Teatr Wielki oraz Operę Narodową. Z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę miasta: Pałac Kultury i Nauki oraz współczesne drapacze chmur. Na koniec dnia zwiedzaliśmy Muzeum Chopina, a także mogliśmy pospacerować po imponującym parku w Łazienkach Królewskich i podziwiać Pałac na Wodzie, Teatr na Wyspie, pomnik Fryderyka Chopina oraz Belweder (obiekty z zewnątrz). Po tak bogatym we wrażenia dniu, wszyscy z apetytem zasiedli do obiadokolacji w hotelu Aramis, a następnie udali się na zasłużony odpoczynek.

Drugiego dnia, po królewskim śniadaniu, udaliśmy się pod ruiny Pałacu Saskiego, gdzie odbywała się zmiana warty przy grobie Nieznanego Żołnierza. Przejeżdżając przez Warszawę mijaliśmy Złote Tarasy |- najpopularniejsze centrum handlowe w Warszawie, jadąc Traktem Królewskim – liczne ambasady, siedziby ministerstw oraz Kancelarię Premiera, Sejm i Senat, plac Trzech Krzyży, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Ogromnym przeżyciem dla młodzieży było przejście przez Muzeum Powstania Warszawskiego. Wchodząc do środka, zupełnie jak powstańcy 60 lat temu, poruszaliśmy się po starym warszawskim bruku. Zaraz na wejściu zobaczyliśmy poharatany od kul, dwupiętrowy monument. Przykładając do niego ucho słyszeliśmy – odtwarzane z taśmy – odgłosy walczącej Warszawy. Po lewej stronie od wejścia stały stare szafy, w których wisiały mundury (m.in. gen „Montera) i płaszcze wojskowe żołnierzy AK. Dalej, w gablotach oglądaliśmy pamiątki z powstania, które przynieśli sami warszawiacy. Były tu więc opaski powstańcze, sprzęt medyczny, torby, które nosiły sanitariuszki…W muzeum znaleźliśmy też radiostacje akowskie, że słynną „Błyskawicą na czele oraz broń powstańczą. Oglądaliśmy przejmujący fragment ekspozycji poświęcony gettu warszawskiemu i terrorowi. Zatrzymując się na chwilę, mogliśmy przez specjalne „okulary zamontowane w ścianie spojrzeć na bardzo interesujące fotoplastykony ze zdjęciami Warszawy sprzed 60 lat. Podsumowaniem wiedzy na temat Powstania Warszawskiego był przejmujący film dokumentalny z tamtego okresu, wyświetlany w mini kinie oraz ogromny ekran, na którym ukazały się obrazy ruin zbombardowanej Warszawy.
Ciekawym przeżyciem dla młodzieży była przejażdżka metrem w stronę Stadionu Narodowego, a następnie wejście na trybuny oraz na punkt widokowy.
Ostatnim punktem naszej podroży była wizyta w Centrum Nauki Kopernik, największym centrum nauki w Polsce. To niezwykła podróż w najskrytsze zakątki nauki, poznawanie świata i praw nim rządzących przez zabawę i doświadczenia.
Zmęczeni, ale bogaci we wrażenia i wiedzę o Warszawie, bezpiecznie wróciliśmy do Świerzowej Polskiej ok. godz.22.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022:

8:00 –  Msza Św. w kościele parafialnym w Zręcinie. Dzieci biorą udział w nabożeństwie pod opieką rodziców.

9:30 – Uroczysta akademia na sali gimnastycznej, wręczenie nagród uczniom.

10:45 – Spotkanie z wychowawcami z klasach, rozdanie świadectw.

Koniec uroczystości około godziny 11:30.

W sobotę 18 czerwca 2022 r. w Świerzowej Polskiej, przy ulicy Szkolnej miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia ks. mjr. Mieczysława Janasa.

Tablicę poświęcił Proboszcz Parafii Wojskowej p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie ks. płk Mariusz Stolarczyk, obecny wraz z kapelanem ks. ppor. Łukaszem Matuszczakiem. Odsłonięcia dokonały Maria Cudo i Maria Jurkowska – z rodziny ks. Janasa.

Uroczystość odbyła się przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Świerzowej Polskiej i Zręcina, na czele z najbliższą rodziną ks. mjr. Mieczysława Janasa, członkami Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, członkami Konfraterni św. Jakuba, Posłem Piotrem Babinetzem, Panią Dyrektor Małgorzatą Frączek, Sołtysem Panią Bogusławą Kawalec wraz z radnymi, Pocztami Sztandarowymi z naszej szkoły i ze szkoły w Zręcinie, Pocztem Sztandarowym OSP w Świerzowej Polskiej oraz duszpasterzami z naszej parafii na czele z ks. dr. Wacławem Sochą.

Po uroczystościach związanych z odsłonięciem tablicy, została odprawiona Msza Święta w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie. Kazanie wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego WP, przedstawiając inspiracje ks. Janasa w kapłańskim życiu.

Na zakończenie Eucharystii, bp polowy WP Wiesław Lechowicz przyznał, a ks. płk Zbigniew Kępa odznaczył Medalem Ordynariatu Polowego: „Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki” ks. dr. Wacława Sochę oraz Marię Drobek i Lucynę Kochan – córki bratanicy ks. Mieczysława.

14 czerwca 2022r. uczniowie klasy 0 wybrali się wraz z rodzicami na wycieczkę do Dukli. Dzieci odwiedziły Pustelnie Święto Jana z Dukli, spotkały się z pustelnikiem i poznały historię życia Św. Jana. Było wspólne grillowanie, słodki poczęstunek i zabawy integracyjne z Rodzicami. Podziękowania kierujemy do pana Piotra Rafała za sponsoring i mamy Jasia za pyszne drożdżówki. Wszystkim rodzicom dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zabawy.

14.06.2022 r. uczniowie kl. I-III uczestniczyli w jednodniowej wycieczce po Beskidzie Sądeckim. Odbyła się ona w ramach projektu „Poznaj Polskę”.  Dzieci zobaczyły w Starym Sączu Ołtarz Papieski oraz Zespół Staromiejski wraz z klasztorem sióstr Klarysek. W Nowym Sączu zwiedziły Miasteczko Galicyjskie oraz Sądecki Park Etnograficzny. Pan przewodnik ciekawie opowiadał o historii tych miejsc. Każdy uczestnik wycieczki mógł kupić sobie pamiątki. Około  20.00 wszyscy zadowoleni i pełni pozytywnych wrażeń wrócili do domu.

Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego piątek 17.06.2022 r. oraz wtorek 21.06.2022 r. są w naszej szkole dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica w tych dniach będzie otwarta w godzinach 7:30-15:30, natomiast stołówka szkolna będzie nieczynna.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)

Dzisiaj tj. 9 czerwca członkowie Szkolnego Koła Caritas przedstawili audycję pt. „Ojcze Święty byłeś pośród nas” z okazji 25-lecia pobytu Świętego Jana Pawła II w Krośnie. Program przypomniał osobę, życie i nauczanie papieża Polaka. Wysłuchaliśmy także wzruszających piosenek związanych z osobą Świętego Jana Pawła II a na zakończenie wszyscy razem (chodź każda klasa w swojej sali) odśpiewaliśmy ulubioną piosenkę Ojca Świętego tj. „Barkę”… Jedna z pań, która akurat akurat przyjechała do szkoły powiedziała, że pięknie zabrzmiało to na zewnątrz, jak z każdej sali było słychać (przez otwarte okna) śpiew tej piosenki… Niech pamięć o tym niezwykłym, historycznym wydarzeniu pobytu na ziemi krośnieńskiej największego z rodu Polaków, pozostanie w naszej historii na zawsze…

7 czerwca klasa II i III wybrały się na wycieczkę do Bóbrki. Odwiedziły tam  Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowego im. Ignacego Łukasiewicza. Uczniowie zwiedzali obiekty unikalne w skali światowej, nadal czynne kopanki ropne, warsztat mechaniczny, kuźnię kopalnianą, kolekcję lamp naftowych. Pogoda dopisała, a przewodnik ciekawie opowiadał o życiu Ignacego Łukasiewicza. Wycieczka w całości została sfinansowana przez Radę Rodziców.

Dziękujemy!

 

Warto przypomnieć sobie o tym przy każdej nadarzającej się okazji – nie tylko w Dniu matki, ojca, babci, dziadka czy dziecka. Warto znaleźć czas na wspólny rodzinny odpoczynek i zabawę. Chwile spędzone razem są bezcenne i nigdy nie powrócą… – nie zapominajmy o tym!
Właśnie 4 czerwca nadarzyła się ku temu okazja w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej – odbył się tutaj Piknik Rodzinny.
Piknik został zorganizowany przez Radę Rodziców Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej wspólnie z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym. Rodzice z wielkim zaangażowaniem włączyli się w jego organizację i przeprowadzenie. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, gdyż program przygotowany przez organizatorów były bardzo atrakcyjny.
Piknik  miał odbyć się na boisku szkolnym lecz ze względu na warunki atmosferyczne część atrakcji przeniesiono do hali sportowej. Na scenie wystąpiły  przedszkolaki i uczniowie naszej placówki, z pięknymi programami, w których zaprezentowali swoje umiejętności. Pomiędzy występami dzieci z naszej szkoły swoje umiejętności przedstawili tancerze, grupa akrobatyczna oraz młodzi judocy z UKS Jasiołeczka. Gwiazdą imprezy był iluzjonista Tomasz Soja, uczestnik IV edycji programu „Mam talent”, który wprowadził dzieci i dorosłych w świat magii. Na boisku szkolnym dzieci korzystały z dmuchanych zjeżdżalni, jednak największą atrakcją okazała się lot balonem na uwięzi. Na Pikniku przybyli również motocykliści i strażacy z  lokalnej OSP.  Pod sceną na hali sportowej dzieci korzystały z przygotowanych przez nauczycieli stoisk, na których mogły rozwinąć swoje talenty plastyczne, językowe, szachowe i sprawdzić swoją wiedzę prozdrowotną.
Podczas imprezy każdy mógł skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej. Serwowano ciasta, lody, watę cukrową, soki, kawę, herbatę, kiełbaski z grilla, zapiekanki i pierogi przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Środki na organizację imprezy pochodziły ze składek na  Radę Rodziców pozostała część pozyskano  z zabawy ostatkowej oraz od licznych sponsorów.
Piknik Rodzinny odbył się przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.

Nasi sponsorzy to:

 • Radny Świerzowej Polskiej Pan Piotr Kozubal
 • Firma Styrobud
 • Państwo Honarata i Tomasz Rogala właściciele firmy INTOMAX
 • Pani Joanna Kuźniarowicz właścicielka firmy LUKRESJA
 • Mościcki Klub Balonowy, Grupa Roleski
 • Pan Grzegorz Węgrzynowski
 • Pan Piotr Rachwał
 • Pan Tomasz Święs właściciel firmy KLIWE
 • Radny Powiatu Pan Marcin Józefowicz
 • Pini Wiesława Sajdak właścicielka piekarni w Zręcinie
 • Firma Delta producent wafli
 • Sanepid Krosno
 • Pani Aldona Pałys wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Świerzowej Polskiej im. Ignacego Łukasiewicza

 Składamy serdeczne podziękowania Radzie Rodziców, Sponsorom i Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej pięknej uroczystości.

 

3 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego zatytułowanego „Wiosno – ach to ty!” W konkursie udział wzięło 6 uczniów naszej szkoły, którzy zaprezentowali ciekawe i różnorodne prace w kategorii krajobrazu, fotografii makro oraz fotografii przyrodniczej. Cieszy fakt, że w konkursie udział wzięli nawet uczniowie klas I-III.
Jury w składzie pani Dyrektor Małgorzata Frączek, opiekunki Szkolnego Koła LOP: pani Renata Janocha oraz pani Beata Prętnik oraz pan Artur Jasłowski opiekun Szkolnego Kółka Fotograficznego. Jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: walory artystyczne, estetyczne merytoryczne prac, pomysłowość i zmysł obserwacji oraz spełnienie wymogów formalnych.
Po upewnieniu się, że wszystkie prace mogą wziąć udział w konkursie Jury wyłoniło zwycięzców oraz wyróżniło kilka prac, a wyniki prezentują się następująco:

I miejsce – Amelia Hejnar z klasy III,
II miejsce – Kinga Foremny z klasy V,
III miejsce – Julia Ciereszyńska z klasy V.

Dodatkowo Jury przyznało również wyróżnienia:

Julii Jureczko i Mai Delimacie z klasy V oraz Mikołajowi Leśniakowi z klasy I.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodkości, które wręczyła pani Dyrektor, a następnie stanęli do pamiątkowego zdjęcia.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wyróżnionym ‘fotograficznego oka’, cieszymy się z zainteresowania i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłych konkursach.

Zapraszamy do obejrzenia konkursowych prac uczniów!

Szkolna zerówka brała udział w programie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne’’. Dzieci podczas 6 przeprowadzonych zajęć korzystały z materiałów, które otrzymały w ramach programu. Chętnie uczestniczyły w zajęciach,były ciekawe i zainteresowane. Zdobyły nowe doświadczenia i wiadomości z dziedziny ekologii. Największym zainteresowaniem cieszyła się degustacja produktów ekologicznych na którą dzieci czekały z niecierpliwością.

Prosimy o dokonanie wpłaty do 5 czerwca i przesłanie potwierdzenia na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl
>>>OPŁATA ZA CZERWIEC<<<
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

 

W miesiącu maju uczniowie klas I – III przystąpili do „Programu edukacji antytytoniowej dla uczniów nauczania edukacji wczesnoszkolnej szkół podstawowych”. Program był prowadzony z inicjatywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”. Zajęcia przeprowadzane w klasach miały charakter warsztatowy, a ich głównym celem było uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia. Na lekcjach uczniowie rozwiązywali krzyżówki, kolorowali i wycinali układanki, zapisywali hasła. Przeprowadzone zostały pogadanki i rozmowy, w których szukano odpowiedzi na pytania „Jak dbać o własne zdrowie?” Podsumowaniem realizacji programu „Nie pal przy mnie, proszę” było wykonanie plakatów pokazujących, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

 

284592823_1663908607326137_1831865167173219772_n

28 maja w Krośnie odbyły się Otwarte Mistrzostwa Dzieci i Młodzików Województwa Podkarpackiego w Judo. Uczniowie naszej szkoły spisali się bardzo dobrze zajmując czołowe lokaty:
Michał Dubis – II miejsce,
Martyna Faber – III miejsce,
Natan Faber – III miejsce,
Michał Nabagło – III miejsce.

Gratulacje dla zawodników i trenera Piotra Drozda.

Mama – to jedno słowo, a ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są na zawsze najpiękniejsze wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa – pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam największy skarb – życie. Dzień Matki jest jednym z najpiękniejszych dni, dlatego uczniowie klas I-III postanowili go uczcić przygotowując część artystyczną, która odbyła się 26 maja 2022 r. w Domu Ludowym w Świerzowej Polskiej. Na ręce wszystkich Mam uczniowie złożyli najszczersze życzenia.

„Niech tak, jak piękne są pierwsze wiosenne kwiaty, piękną będzie każda chwila Waszego życia. Niech w promieniach słońca spełnią się wszystkie marzenia, nawet te najskrytsze. Niech każdy dzień będzie uśmiechniętym przyjacielem, a każdy nieuchwytny moment kolejnym krokiem ku szczęściu.”

W dniach 24.05.2022r – 25.05.2022 r. nasi najstarsi uczniowie  po 8 latach nauki przystąpili do poważnego egzaminu – egzaminu ósmoklasisty. Trzeba było zmierzyć się ze stresem i rozwiązać testy z  języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wierzymy, że nasi uczniowie dobrze poradzili sobie z zadaniami, kibicowaliśmy im i trzymaliśmy kciuki. Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość i czekać na wyniki których ogłoszenie nastąpi 1 lipca 2022r.

Drodzy Ósmoklasiści!

Przed Wami trzy dni zmagań z testami egzaminacyjnymi
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
Przygotowywaliście się do tego egzaminu przez kilka ostatnich lat.
Jesteście więc, na pewno, dobrze przygotowani.
Wierzymy, że świetnie sobie poradzicie!

Zostawcie w domu stres,
a zabierzcie optymizm i pewność siebie,
bo… ”zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą.”

Życzymy, aby ten egzamin zakończył się dla Was sukcesem,
a jego wspaniałe wyniki wynagrodziły długie godziny poświęcone na naukę.

POWODZENIA!

Uczniowie z klas I-III Adam Wierdak, Oliwia Pigoń i Rozalia Niziołek  reprezentowali naszą szkołę w konkursie recytatorskim „OPOWIEM WAM O MOJEJ RODZINIE”, który odbył się 19 maja w Szkole Podstawowej w Żeglcach.

Oliwia Pigoń uczennica klasy II zdobyła I miejsce.

Rozalia Niziołek uczennica klasy III zdobyła III miejsce.

 Gratulujemy!

19 maja w naszej Gminie odbyły się biegi przełajowe szlakiem Ignacego Łukasiewicza. Jak zawsze impreza ta cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży. W tym roku również wystartowało w niej blisko 200 uczniów z naszej Gminy. Naszą szkołę reprezentowało 20 uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca. Na podium stanęli:
Kacper Wilk – I miejsce,
Oliwia Adamik – III miejsce.
Tuż poza podium uplasowała się Nadia Szmist zajmując IV miejsce.

Gratulacje!

16 maja 2022 w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbył się finał diecezjalny Konkursu Biblijnego. Wzięła w nim również udział nasza uczennica Anna Dominik, która zakwalifikowała się zajmując II miejsce na etapie dekanalnym w Krośnie. W Przemyślu wśród 117 uczniów ze wszystkich szkół naszej Archidiecezji Ania dobrze reprezentowała naszą szkołę. Otrzymała tytuł laureata Konkursu Biblijnego i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej w katedrze Przemyskiej sprawowanej pod przewodnictwem ks. bp. Stanisława Jamrozka. Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Archidiecezjalne oraz samą katedrę. W drodze powrotnej (jako bonus) Ania zwiedziła dwa piękne zamki w Krasiczynie i Dubiecku. Opiekę nad przygotowaniem i udział w konkursie sprawował nasz katecheta ks. Leszek Nawracaj. Zachęcamy naszych uczniów do udziału w następnej edycji Konkursu Biblijnego.

W najbliższy czwartek 19 maja br. w szkole podstawowej odbędzie się wywiadówka.
Zapraszamy wszystkich rodziców na godzinę 16:00.

14 maja w hali Tauron Arena w Krakowie uczniowie naszej szkoły Martyna Faber, Michał Dubis i Natan Faber wystartowali w Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików i Dzieci w Judo. W zawodach wzięło udział ponad 400 zawodników z klubów z Polski i zagranicy. Nasi uczniowie stoczyli bardzo ciężkie i trudne walki i zdobyli następujące miejsca:
Martyna Faber – III miejsce,
Michał Dubis – III miejsce.
Gratulacje dla zawodników i trenera Piotra Drozda

13 maja w naszej szkole odbyły się zajęcia przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy w ramach akcji szkolnej „Ratuję życie. Wzięli w nich udział uczniowie z klas IV-VI.  Prowadzący zajęcia nauczyciele wychowania fizycznego Piotr Drozd i Bogusław Kościółko przypomnieli jak ważna jest pierwsza pomoc i jak jej udzielić w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach a także układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Szanowni Rodzice.

W związku z tym, że planowane jest zorganizowanie opieki przedszkolnej w okresie od 1 do 12 sierpnia br. w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka, przekazujemy Państwu kilka niezbędnych informacji.

Dyżury opieki nad dziećmi pełnione będą w  następujących przedszkolach:

1) od 01.07.2022 r. do 15.07.2022 r. – Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej,

2) od 18.07.2022 r. do 29.07.2022 r. – Samorządowe Przedszkole w Zręcinie,

3) od 01.08.2022 r. do 12.08.2022 r. – Samorządowe Przedszkole „Baśniowa Kraina” w Chorkówce.

Opieką w ramach „wakacyjnego dyżuru” mogą być objęte jedynie dzieci uczęszczające aktualnie (tj. w roku szkolnym 2021/2022) do ww. przedszkoli.
Rodzice, którzy zdecydują się na korzystanie z takiej formy opieki nad dziećmi w czasie wakacji, powinni w terminie do 20 maja br. złożyć stosowną deklarację:

deklaracja do przedszkola w Świerzowej Polskiej,
deklaracja do przedszkola w Zręcinie,
deklaracja do przedszkola w Chorkówce.

Jeżeli rodzic jest zdecydowany tylko na jeden z ww. terminów, to powinien złożyć deklarację jedynie na ten okres. Jeżeli zaś chce aby dziecko miało zapewnioną opiekę przez sześć tygodni (tj. od 1 lipca do 12 sierpnia) to deklarację musi złożyć oddzielnie na każdy okres, u dyrektora przedszkola, do którego aktualnie uczęszcza dziecko (stosowne deklaracje są do odbioru w ww. przedszkolach lub można pobrać ze strony).

Dzieci w czasie pobytu w przedszkolu będą objęte pięciogodzinną bezpłatną opieką w godzinach od 7:30 do 12:30 (w ramach realizacji tzw. podstawy programowej), natomiast za każdą dodatkową godzinę rodzic będzie zobowiązany ponieść odpłatność w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu (od 6:30, nie dłużej niż do 15:30).

Dodatkowo rodzic zobowiązany będzie ponieść koszt wyżywienia dziecka – około 10,00 zł za 1 dzień pobytu (3 posiłki: śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek – koszt żywienia jest prognozowany i może ulec zmianie w zależności od liczby dzieci żywionych).

W sytuacji dużego zainteresowania „wakacyjnym dyżurem”, przy naborze dzieci do przedszkoli na ww. okres będzie brana pod uwagę ilość godzin dziennego czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Dodatkowe informacje można uzyskać u dyrektorów ww. przedszkoli.

Prosimy o dokonanie wpłaty do 05 maja i przesłanie potwierdzenia na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl
>>>OPŁATA ZA MAJ<<<
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja 1791 r. było dla Polaków niezwykle ważnym wydarzeniem. W tym dniu podpisana została pierwsza polska konstytucja, pierwsza demokratyczna konstytucja w Europie, a druga, po USA, na świecie. Konstytucja  3 Maja miała ogromne znaczenie z punktu widzenia dalszych reform, które ustanowiono w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ustawa rządowa miała być także ratunkiem dla kraju przed planowanymi rozbiorami. Obowiązywała wprawdzie tylko przez rok, zanim została obalona przez wojsko carskie w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej. Jej znaczenie było symboliczne. Ustawa zasadnicza z 1791 roku dawała nadzieję obywatelom  naszej ojczyzny na stworzenie lepszego, nowoczesnego państwa.
W kontekście współczesnych wydarzeń w Europie, warto pamiętać jak ważna jest konstytucja dająca prawa i obowiązki obywatelom suwerennego kraju. Pamiętajmy więc o tych ważnych historycznych chwilach i godnie uczcijmy Narodowe Święto  Konstytucji.
Nasza szkoła włączyła się w świętowanie tej ważnej rocznicy. Uczniowie z klasy VII i VIII przygotowali i zaprezentowali przez szkolny radiowęzeł montaż słowno – muzyczny poświęcony wydarzeniom z historii osiemnastowiecznej Polski.
Młodsi uczniowie z klas 0-III, na zajęciach  z edukacji plastycznej wykonali flagę Polski na konkurs pt. ”Flaga Polski” oraz chorągiewki  w barwach narodowych, które posłużyły uczniom w czasie uroczystego przemarszu ulicami Świerzowej Polskiej.
W ramach obchodów trzeciomajowych w środę 27.04.2022 r. odbył się Konkurs Wiedzy o Polsce dla uczniów klas V-VIII pt.”Wiem wszystko o Polsce, bo jestem Polakiem”. Uczennice i uczniowie otrzymali od organizatorki konkursu Doroty Szydło test z zestawem zadań , za które mogli uzyskać 15  (kl. V- VI ) lub 16 (kl. VII-VIII) punktów.
Laureaci:
I miejsce Tymoteusz Prajsna, kl. V oraz Łukasz Kustroń, kl. VIII a,
II miejsce Igor Dominik, kl. V , Maciej Szydło, kl. VI, Oliwia Adamik, kl. VII,
III miejsce Julia Ciereszyńska ,kl. V, Aleksander Janocha , kl. VI,Paulina Dubis, kl. VIII a.
Natomiast w piątek 29 kwietnia 2022 r. w naszej szkole miał miejsce turniej szachowy „Majowy, patriotyczny szach-mat”, który został zorganizowany z okazji majowych świąt tj. Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Turniej został zorganizowany w dwóch kategoriach, dla klas I-III oraz IV-VIII. W kategorii klas I-III udział wzięło 3 uczniów z klasy pierwszej, a w kategorii klas IV-VIII udział wzięło 13 uczniów. Uczniowie młodszych klas grali na dystansie 3 rund w czasie 2 x 10 min. na partię, a uczniowie klas starszych grali na dystansie 7 rund również w tym samym czasie. Mile widziany był element patriotyczny i tu pojawiły się biało czerwone stroje oraz szaliki i czapki.  Otwarcia turnieju dokonała pani dyrektor Małgorzata Frączek, a sam turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze fair-play. Na wyróżnienie zasługuje fakt, iż 3 uczniów klas pierwszych zgłosiło się na turniej oraz trzy uczennice Alicja Kisiołek, Aleksandra Kosztyła oraz Nadia Szmist.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajął Bartosz Liwosz, miejsce drugie Oskar Rachwał, a na trzecim miejscu podium uplasował się Filip Święs, uczniowie klasy pierwszej.
W kategorii klas IV-VIII pierwsze miejsce zajął Marcin Guzik z klasy VIIIa, drugi był Aleksander Janocha z klasy V, a ostatni na podium zameldował się Bartek Lech z klasy VII.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz  nagrody, które wręczyła pani Dyrektor. Miejmy nadzieję, że uda nam się wprowadzić ten turniej do kalendarza szkolnych rozgrywek i powtórzyć go w przyszłym roku szkolnym.

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Jest to najważniejsze ekologiczne wydarzenie poświęcone tematyce dbałości o naszą planetę. Z tej okazji, w dniu 25 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbyła się akademia, podczas której uczniowie zachęcali wszystkich do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Podczas przedstawienia zostały zaprezentowane  następujące zasady ekologa:

 1. Szanuj zieleń!
 2. Dbaj o rośliny!
 3. Korzystaj z materiałowej torby!
 4. Oszczędzaj papier!
 5. Oszczędzaj prąd!
 6. Dbaj o jakość powietrza!
 7. Oszczędzaj wodę!
 8. Segreguj śmieci!

Dodatkowo przypomniano również, w jaki sposób należy segregować śmieci, by przynajmniej część z nich można było ponownie wykorzystać. Cała społeczność naszej szkoły miała możliwość wysłuchania wierszy i piosenek o tematyce ekologicznej a nawet obejrzenia układu tanecznego do piosenki pt. „Ziemia”.

Opiekunowie SK LOP
Renata Janocha i Beata Prętnik

Szkoła Podstawowa w Zręcinie we współpracy z parafią zorganizowały konkurs na najpiękniejszą palmę. Brali w nim udział także uczniowie naszej szkoły. Nagrody za najpiękniejsze palmy otrzymali między innymi: Mikołaj Kuźniarowicz i Magdalena Parylak. Wyróżnieni zostali: Oliwia Pigoń, Maja Pigoń, Kacper Gurgacz, Natalia Szydło, Filip Święs, Karolina Gancarz, Gabriela Wierdak  oraz nasza „zerówka”. Wszystkim gratulujemy pięknych prac i zachęcamy pozostałych uczniów do udziału w konkursie za rok.

23.04.2022 uczniowie naszej szkoły Martyna Faber, Natan Faber i Michał Dubis wystartowali w Otwartych Mistrzostwach Judo Dzieci w Krakowie. Turniej skupił ponad 200 zawodników z 24 klubów z Polski. Nasi uczniowie stoczyli zacięte walki i zdobyli następujące miejsca:
Martyna Faber III miejsce,
Michał Dubis III miejsce,
Natan Faber V miejsce.
Gratulacje dla zawodników i trenera Piotra Drozda!

W piątek 22  kwietnia 2022 r. uczniowie klas 5-8 wybrali się do artKino Krosno na sztukę opartą na motywach powieści Charles’a Dickens’a  „Opowieść wigilijna”.
Aktorzy Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia przenieśli młodych widzów do XIX-wiecznej Anglii w klimat Świąt Bożego Narodzenia i pozwolili poznać koleje losu głównego bohatera opowieści Ebenezera Scrooge’a. Ta wspaniała, uniwersalna opowieść o kondycji ludzkiego charakteru, odkupieniu i nieprzemijającej radości z czynienia dobra wywarła na wszystkich ogromne wrażenie. Było magicznie, wzruszająco i śmiesznie.
Starsi uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie treść lektury obowiązkowej, natomiast dla młodszych jest to zachęta do sięgnięcia po ten utwór.
Obyśmy mogli więcej przeżyć takich przygód!

W piątek 22 kwietnia 2022 r. uczniowie klas I-III wybrali się do Krosna na spektakl „Piękna i Bestia” w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Obejrzeli wzruszającą historię Pięknej i Bestii. Podziwiali zjawiskowe kostiumy i ciekawą scenografię. Słuchali licznych oryginalnych piosenek z zabawną choreografią. Zachwyceni byli świetnymi kreacjami aktorskimi. Spontanicznie reagowali na obserwowany tok akcji spektaklu. Byli wzruszeni i rozbawieni. Stwierdzili, że było super!

kartka_sp_szwierzowa_800_567

Dnia 13 kwietnia w naszej szkole odbyło się wielkanocne spotkanie. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas, nauczyciele oraz zaproszeni goście – pani dyrektor,  opiekunowie i dzieci ze żłobka oraz przedszkola. Uroczystą akademię przygotowali i przedstawili uczniowie klasy II i III. Przypomnieli oni wszystkim zgromadzonym obrzędy i tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Barwne stroje i kolorowa dekoracja wprowadziły wszystkich w wiosenny, wielkanocny nastrój.

„Biją serca i dzwony,
Życzeń moc doń płynie,
Radosna nadzieja
Jest w każdej rodzinie.”

Informujemy, że w dniach 14 i 15 kwietnia br. sekretariat Zespołu Szkół będzie NIECZYNNY!

Zgodnie z kilkuletnią tradycją Parafia Zręcin i Zespół Szkół w Zręcinie zorganizowali Konkurs na Palmę Wielkanocną.
W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas z naszej szkoły. Palmy przygotowali uczniowie:
z klasy „O” – praca zbiorowa
z klasy I – Filip Święs
z klasy II – Oliwia Pigoń, Maja Pigoń, Kacper Gurgacz, Mikołaj Kuźniarowicz
z klasy III – Magdalena Parylak, Natalia Szydło, Gabriela Wierdak
z klasy VII – Filip Kuca.

W Niedzielę Palmową przy kościele parafialnym w Zręcinie została przeprowadzona kwesta na rzecz krośnieńskiego hospicjum. W tej wzniosłej, charytatywnej akcji „Pola nadziei” (która kształtuje wrażliwość i wielkoduszność młodych serc) wzięli również udział uczniowie naszej szkoły. Wielu uczniów przygotowało wcześniej żonkile, którymi obdarowywano darczyńców. Czynnie w kwestowanie w dniu dzisiejszym włączyło się 18 członków Szkolnego Koła Caritas i Wolontariatu… Dziękujemy im za wspaniałą postawę pomocy ludziom starszym i chorym mieszkańcom hospicjum w Krośnie.

Wojna w Ukrainie wywołuje niepokój nie tylko u dorosłych, ale również u najmłodszych. Z tego powodu w piątek 8.04.2022r. gościliśmy w naszej szkole panią Jolantę Śnieżek pracownika PCEN w Krośnie. Dzieci klas III – VI wysłuchały ciekawej prelekcji na temat wojny, obejrzały film „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie”. Pani prelegent wyczerpująco odpowiadała na pytania słuchaczy, wytłumaczyła, czym są tzw. „fake newsy”, pozwoliła na wypowiedzi o ich emocjach. Rozmowa z dziećmi została przeprowadzona w odpowiedniej, spokojnej atmosferze. Poczucie bezpieczeństwa to podstawowa potrzeba każdego człowieka. Dlatego dziękujemy za ciekawe przeprowadzenie spotkania i wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

W dniu 7 kwietnia odbyło się wręczenie nagród w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem: „Ignacy Łukasiewicz i jego Dziedzictwo”.
W konkursie uczestniczyło 23 uczniów z klas 1–8 wykonując prace plastyczne w technikach rysunkowych i malarskich; prezentacje multimedialne oraz projekty lamp naftowych .

W konkursie przyznano:
1 miejsce – Lena Janiszewska
2 miejsce – Maja Pigoń  i Oliwia Pigoń
3 miejsce – Alicja Zborowska i Adam Zborowski

Laureatom – Gratulujemy! Uczestnikom – Dziękujemy!

W dniach 4-8 kwietnia, 29 uczniów z klas 0 – VIII prezentowało na korytarzu szkolnym prace o tematyce wielkanocnej, które następnie zostały przewiezione na wystawę do Sali GOK w Chorkówce.

Szkolne jury przyznało wyróżnienia i nagrody następującym uczniom:
1 miejsce – Milena Gajewska, Patrycja Smolik, Justyna Kukulska
2 miejsce – Julia Jaskulska, Mikołaj Praizner
3 miejsce – Konrad Wityński

Wyróżnienia:

Igor Dominik
Gabriel Gęsiak

6 kwietnia w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Patrona. Były szczególnie uroczyste, bo rok 2022 to Rok Ignacego Łukasiewicza, w tym roku przypada bowiem 200 rocznica urodzin oraz 140 rocznica śmierci wybitnego polskiego wynalazcy i wizjonera.
Uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem szkoły od złożenia kwiatów pod pomnikiem Ignacego Łukasiewicza przez zaproszonych gości – Wójta Gminy Chorkówka Grzegorza Węgrzynowskiego oraz Zastępcę Wójta Tomasza Tłuściaka. Kwiaty złożyli również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły oraz Przewodniczący Rady Rodziców Maciej Faber .
Dalsza część obchodów miała miejsce w hali sportowej, gdzie zgromadzili się goście, uczestnicy konkursu poetycko – fotograficznego wraz z opiekunami oraz społeczność szkolna.
Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała dyrektor szkoły – p. Małgorzata Frączek:
„Nestorze polskiej nafty
Patronem naszym bądź
Niech płomień Twojej lampy
Oświetla wnętrza serc”
– słowa hymnu przybliżyły sylwetkę odkrywcy „czarnego złota” i otworzyły szkolną uroczystość.
Następnie dyrektor szkoły oddała głos zaproszonym gościom. Głos zabrali Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski oraz Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie Marta Rymar.
Część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły przeniosła widzów w odległe czasy działalności wybitnego farmaceuty i wynalazcy lampy naftowej. Plastyczna scenografia i występ młodych aktorów oraz prezentacja multimedialna i fragmenty filmów pozwoliły spojrzeć z wielu perspektyw na „Ojca Łukasiewicza”. Znaleźliśmy się nie tylko w lwowskiej „Aptece Pod Złotą Gwiazdą” czy salonie państwa Łukasiewiczów, ale nawet w sali operacyjnej oświetlanej pierwszymi lampami naftowymi. Oprawę muzyczną zawdzięczaliśmy szkolnemu chórowi. Wszyscy wykonawcy zasługują na uznanie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Następnie p. dyrektor ogłosiła wyniki organizowanego przez szkołę powiatowego konkursu poetycko-fotograficznego „Światło Naszej Ziemi’, poświęconego Ignacemu Łukasiewiczowi. Konkurs cieszył się zainteresowaniem, przystąpiło do niego 18 szkół z powiatu krośnieńskiego. Zwycięzcy oprócz gratulacji otrzymali cenne nagrody, a opiekunowie okolicznościowe statuetki. Zdobywczyni I miejsca konkursu poetyckiego zaprezentowała swój wiersz.

Laureaci konkursu poetyckiego:
I miejsce – Justyna Kukulska – Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
II miejsce – Zuzanna Woźniak – Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej
III miejsce – Emilia Topolska – Szkoła Podstawowa w Głowience
wyróżnienia specjalne:
Kinga Gromek – Szkoła Podstawowa w Żeglacach
Karolina Półchłopek – Szkoła Podstawowa w Chorkówce
Natalia Gęsiak – Szkoła Podstawowa w Piotrówce
Aleksander Fyda – Szkoła Podstawowa Nr 7 w Krośnie
wyróżnienia:
Aleksander Janocha – Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
Kamila Gładysz – Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej

Laureaci konkursu fotograficznego:
I miejsce – Amelia Rąpała – Szkoła Podstawowa w Dukli
II miejsce – Filip Niziołek – Szkoła Podstawowa w Jasionce
III miejsce – Michał Klimek – Zespół Szkół w Zręcinie
wyróżnienia specjalne:
Mateusz Krężałek – Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Maksymilian Kut – Szkoła Podstawowa w Węglówce
Karol Szymczakowski – Szkoła Podstawowa w Bóbrce
Szymon Przetacznik – Zespół Szkół w Zręcinie
wyróżnienia:
Maja Delimata – Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
Maja Polek – Szkoła Podstawowa w Dobieszynie
Julia Ciereszyńska – Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej

Na koniec p. dyrektor podziękowała sponsorom – fundatorom atrakcyjnych nagród i zaprosiła zebranych na wystawę prezentującą prace konkursowe – fotograficzne i poetyckie. Uroczystości szkole związane z Dniem Patrona włączyły się w obchody Roku Ignacego Łukasiewicza w gminie Chorkówka.

Nagrody ufundowali:
– Gmina Chorkówka,
– Muzeum Rzemiosła w Krośnie,
– Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie Oddział w Krośnie,
– PTTK Odział w Krośnie,
– Cukiernia LUKRESJA w Świerzowej Polskiej,
– Delikatesy CENTRUM w Chorkówce,
– BIUROS w Chorkówce,
– BIURO PLUS w Krośnie,
– SYLWIA GLAS w Krośnie,
– Księgarnia U JACKA w Krośnie,
– MOJE BAMBINO w Łodzi,
– Rada Rodziców Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.

2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Uczniowie wraz z nauczycielami naszej szkoły postanowili dołączyć się do międzynarodowych obchodów. Uczennice klasy VII przygotowały krótką audycję, a dzieci z klas O-III piękne plakaty, które można było podziwiać na korytarzu naszej szkoły.
Dziękujemy Wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i ubrali się na niebiesko!

M_Czaja
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2022 r. zmarł Pan Marian Czaja, wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej.

Msza pogrzebowa odbędzie się 2 kwietnia 2022 r. o godzinie 14:00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie.

Społeczność Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej składa rodzinie wyrazy współczucia po śmierci Męża, Ojca, Dziadka.

Prosimy o dokonanie wpłaty do 05 kwietnia i przesłanie potwierdzenia na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl
>>>OPŁATA ZA KWIECIEŃ<<<
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

Dnia 25 marca odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla uczniów z klas I-III „Spotkanie z Panem Julianem Tuwimem” . Celem konkursu była prezentacja i upowszechnienie poezji Juliana Tuwima, którego utwory nie straciły na aktualności po dziś dzień. Nadal śmieszą, wzruszają, uczą i zmuszają do refleksji, gdyż jego twórczość charakteryzuje się niezwykle bystrym spojrzeniem, humorem i trafnością morału. Konkurs był okazją  do realizacji marzeń artystycznych, kształtowania wyobraźni i wrażliwości dzieci. Umożliwił uczestnikom  przeżywanie doznań artystycznych oraz uczył rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Chętni uczniowie zaprezentowali najpopularniejsze wiersze naszego poety, a ich prezentacje oceniało jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, pamięciowe opanowanie tekstu, interpretację tekstu, ogólny wyraz artystyczny. Laureaci uhonorowani zostali dyplomami z podziękowaniem za udział w konkursie i nagrodami rzeczowymi. Zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich występujących brawami.

Wyniki konkursu:
I miejsce Lena Janiszewska klasa II – „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”
II miejsce Oliwia Pigoń klasa II – „Zosia Samosia”
II miejsce Maja Pigoń klasa II – „W aeroplanie”
II miejsce Mikołaj Kuźniarowicz klasa II – „Rzepka”
III miejsce Aleksandra Zubel klasa I – „Okulary”
III miejsce Karina Świętnicka klasa I – „Bambo ”
III miejsce Mikołaj Prajzner klasa II – „Okulary”
III miejsce Maja Zielińska klasa II – „Okulary”
III miejsce Gabriela Wierdak klasa III – „Zosia samosia”

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

Z okazji Światowego Dnia Wody obchodzonego 22 marca społeczność naszej szkoły  włączyła się do akcji zorganizowanej przez SK LOP podejmując następujące działania:

 1. Uczniowie klas 0-3 wykonali prace plastyczne o tematyce wody, które zostały zaprezentowane na korytarzu dolnym szkoły. Najciekawsze prace wykonane samodzielnie przez uczniów zostały wyróżnione:
  Kl. 0 – Agata Kuca
  Kl. I – Anna Malik
  Kl. II – Oliwia i Maja Pigoń, Lena Janiszewska i Mikołaj Kuźniarowicz
  Kl. III – Gabriela Nowak
  Uczniowie, którzy wykonali najbardziej pomysłowe prace otrzymali nagrody rzeczowe.
 2. Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w konkursie na najbardziej kreatywną gazetkę klasową – „Woda nasz skarb”. Tu pomysłem zaskoczyła nas klasa 5, której gazetka najbardziej spodobała się członkom Jury. Uczniowie całej klasy za pomysłowość i ciekawe ujęcie tematyki wody otrzymali nagrody.
 3. Kolejnym działaniem była audycja przez radiowęzeł „Robimy szum wokół wody” przygotowana przez członków SK LOP. Można było się zapoznać z historią Światowego Dnia Wody, dużym znaczeniem wody oraz poznać sposoby oszczędzania wody każdego dnia. Nie zabrakło również piosenki, wiersza i ciekawostek o tematyce wody.
 4. 22 marca „wodna” tematyka pojawiła się na lekcjach z różnych przedmiotów. Było to wyzwaniem zarówno dla nauczycieli jaki i dla uczniów. Każda klasa poruszyła temat wody na różnych przedmiotach:
  Kl. 4 – lekcja przyrody – „Warunki życia w wodzie”
  Kl. 5 – lekcja geografii – „Hydrosfera –wodna powłoka Ziemi”
  Kl. 5 – lekcja j. polskiego – „Przysłowia i powiedzenia o wodzie”
  Kl. 6 – lekcja plastyki – „Motyw wody w sztuce”
  Kl. 7 – lekcja chemii – „Budowa i model cząsteczki wody”. Doświadczenia z wykorzystaniem wody.
  Kl. 8a – lekcja fizyki – „Tematyka wody w fizyce – załamanie światła”
  Kl.8b  – lekcja matematyki – „Woda w zadaniach i obliczeniach matematycznych”

Na poszczególnych lekcjach uczniowie byli bardzo aktywni, wykazali się kreatywnością, pomysłowością i zaangażowaniem, co widać na poniższych fotografiach. Cała akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Opiekunowie SK LOP: Renata Janocha i Beata Prętnik

Światowy Dzień Zespołu Downa jest świętem obchodzonym 21 marca od 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Wybór tej daty, nie jest przypadkowy. Amerykański zapis choroby, czyli 3/21 symbolizuje trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tego syndromu.

Dzień ten nazywany jest również Dniem Kolorowej Skarpetki. Zakładając tego dnia kolorowe skarpetki nie do pary manifestujemy wyraz radości, tolerancji i solidarności z osobami z tą wadą genetyczną. Z tej okazji w wymiarze ogólnoświatowym, organizowane są wydarzenia, które mają na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa oraz propagowanie praw i potrzeb osób z tym zespołem oraz integrowanie się z nimi.

Wszystkim, którzy dzisiaj świętują życzymy, aby byli otoczeni miłością i życzliwością każdego dnia!

W najbliższy czwartek 24 marca 2022 r. odbędzie się zebranie wywiadowcze z rodzicami.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców w godz. 16:00 – 18:00.

14 marca w naszej szkole odbył się konkurs proekologiczny zorganizowany przez Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.
Pierwsze miejsce zdobyła Maja Rogala – uczennica kl. 7
Drugie miejsce – Paulina Dubis – uczennica klasy 8a oraz Anna Kłosowicz – uczennica kl. 7
Trzecie miejsce przypadło Wiktorii Faber – uczennicy kl. 8a
Laureaci konkursu otrzymali ekologiczne nagrody rzeczowe.

Opiekunowie SK LOP – Renata Janocha, Beata Prętnik

Jak co roku 14 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Liczby Pi. Datę święta wybrano na 14 marca, z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby pi, jako że ta data zapisywana jest w USA jako „3.14″. Pierwsze obchody tego święta miały miejsce w 1988 roku w muzeum nauki Exploratorium w San Francisco.
Uczniowie z wielkim entuzjazmem uczestniczyli w obchodach. Klasy IV-VIII miały za zadanie obejrzeć film o liczbie pi i na jego podstawie rozwiązać specjalnie przygotowane karty pracy oraz przeczytać wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Liczba Pi”, a także rozwiązać rebusy. Młodsi natomiast mierzyli się ze spiralą kanadyjskiego naukowca Martina Kryzwinskiego, którą mieli za zadanie odpowiednio pokolorować. Dodatkowo nasi starsi uczniowie wykonali specjalne plakaty poświęcone temu dniu.
Świętowanie nie skończyło się tylko na uśmiechach i konkurencjach, ale było też możliwością na otrzymanie dodatkowych ocen – oczywiście pozytywnych!

W dniu dzisiejszym odbyła się kolejna, już dziewiąta edycja Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej organizowanego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie pod patronatem Prezydenta Krosna oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku do konkurs cieszył się niezwykle dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział aż 91 uczniów z 27 szkół podkarpackich. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów: Marcin Guzik, Cillian Lynch i Konrad Wityński.

Konkurs był trzyczęściowy. Na początku uczniowie zmierzyli się testem składającym się z 30 pytań z zakresu techniki, fizyki, motoryzacji, historii wynalazków, nowoczesnych technologii oraz przepisów ruchu drogowego. Aby zwiększyć trudność niektóre pytania testowe podane były w języku angielskim. W drugiej części młodzi technicy mieli do zaliczenia zadania praktyczne w laboratoriach: lotniczym, obróbki skrawaniem, motoryzacyjnym, mechatroniki, w sali języka obcego zawodowego, a także w sali ruchu drogowego. Ostatnim, bardzo trudnym zadaniem była jazda na czas symulatorem samochodu.

Marcin poradził sobie bardzo dobrze z wszystkimi zadaniami i wywalczył tytuł laureata konkursu zajmując III miejsce. Gratulujemy!

„Gdyby nie Ty, nie świeciłyby gwiazdy na niebie. Gdyby nie Ty, nie pachniałyby kwiaty na wiosnę…”
Tymi słowami uczniowie z klasy III rozpoczęli uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet, która wyjątkowo odbyła się 7 marca 2022 roku. Wiersze, piosenki, improwizacje ruchowe uświadomiły wszystkim, jak ważną rolę w świecie pełnią Kobiety, ile znaczą w życiu każdego mężczyzny. Choć niekiedy trudno im się do tego przyznać, to jednak zdają sobie sprawę, że świat bez Kobiet byłby smutny i nudny. Chłopcy słowami piosenki zapewniali, że zawsze myślą o Kobietach zarówno tych małych jak i tych dużych: 
„Najważniejsza rzecz chłopaki, to pamiętać w spraw natłoku, by Dzień Kobiet był codziennie, a nie tylko raz do roku”. 
Na zakończenie uroczystości dzieci z klasy III złożyły wszystkim Paniom piękne życzenia: 
„Niech dla Was los szczęśliwy nigdy się nie zmienia, lecz niech zawsze lśni bez końca jak wiosenny promyk słońca”. 
Do życzeń dołączyli się również uczniowie z SU, którzy przygotowali pyszne babeczki z owocami dla wszystkich „babeczek”.

Jesteście wspaniali!!!

Z całego serca dziękujemy Wszystkim za okazaną pomoc. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy sporą ilość kosmetyków, środków piorących, środków czystości, zabawek oraz żywności. Wszystkie dary zostały zawiezione do ZSCKU w Krośnie, gdzie przebywają uchodźcy oraz do PCK o/Krosno, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Gorąco dziękujemy Paniom ze sklepu Lewiatan w Zręcinie za przekazanie skrzynek do pakowania darów, a uczniom klasy VI za posegregowanie zebranych rzeczy. 🙂
275242841_390832136087811_2682129155142543919_n
 
„Pocztówka z przeszłości” – wspomnienia o Naszym Patronie.
 
Znaleziona w szkolnych zakamarkach archiwalna seria fotografii opatrzonych tekstami autorstwa Zbigniewa Wawszczaka, a opublikowana przez Krajową Agencję Wydawniczą w Rzeszowie.
Seria dokumentuje życie oraz dorobek Ignacego Łukasiewicza, wynalazcy lampy naftowej oraz twórcy przemysłu naftowego, a została opublikowana 40 lat temu, czyli w 160 rocznicę urodzin i 100 rocznicę śmierci Ignacego Łukasiewicza… aktualna nadal w 200 rocznicę urodzin wielkiego wynalazcy,  twórcy i filantropa.
Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Szczepańcowej za przekazanie cennego materiału.
Zapraszamy do obejrzenia tych pamiątkowych zdjęć z opisami.

Spełnienia wszystkich marzeń, zadowolenia z siebie,
radości życiowej i aby każdy kolejny dzień był Dniem Kobiet
życzymy Wam… wspaniałe, niepowtarzalne Panie!

bukiet

IMG_0001

IMG_0002

IMG_0004

IMG_0003

IMG_0006

IMG_0005

 

paczuszka_podziękowanie

Od 1 do 3 marca 2022 r. uczniowie dwóch klas ósmych naszej szkoły zmagali się z próbnymi arkuszami egzaminacyjnymi z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.
To już trzeci w tym roku próbny egzamin. Oby dotychczasowy zapał naszych najstarszych towarzyszył im aż do maja, kiedy to staną przed właściwym, pierwszym w ich życiu prawdziwym egzaminem, od wyników którego będzie poniekąd zależeć ich przyszłość. Cały czas trzymamy za nich kciuki.
Powodzenia!!!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – to święto państwowe, obchodzone 1 marca. Ma na celu upamiętnienie polskich żołnierzy, którzy pod koniec drugiej wojny światowej oraz tuż po jej zakończeniu walczyli o wolność Polski, o uniezależnienie jej od wpływów Związku Radzieckiego. 1 marca 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie zamordowano siedmiu członków największej niepodległościowej struktury poakowskiej IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to nie tylko hołd oddany żołnierzom walczącym w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, ale również edukacja młodego pokolenia.
Nasza szkolna uroczystość – przygotowana w formie audycji przez uczniów z Samorządu Szkolnego- miała za zadanie przypomnienie o tamtej rzeczywistości. W trakcie montażu słowno-muzycznego zostały zaprezentowane wiersze i piosenki, które oddały klimat tamtych dni. Szczególnie warto pamiętać o naszych Bohaterach dziś, gdy świat zmaga się z rosyjską agresją na Ukrainę.

wyklęci

Prosimy o dokonanie wpłaty do 07 stycznia 2021 r. i przesłanie potwierdzenia na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl
>>>OPŁATA ZA MARZEC<<<
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

pomoc dla Ukrainy

 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej i cała społeczność naszej szkoły solidaryzuje się w tych trudnych chwilach z Ukrainą.

Od jutra 28.02 do piątku 04.03 organizujemy w szkole zbiórkę, by pomóc uchodźcom, którzy od wczoraj przebywają w ZSKU w Krośnie.

 

Prowadzimy zbiórkę następujących rzeczy:
środki opatrunkowe
– podstawowe środki higieniczne
– proszki i kapsułki do prania
– płyny do płukania
– pasty i szczoteczki do zębów
– szczotki, grzebienie do włosów
– mydła
– szampony
– papier toaletowy
– mokre chusteczki
– pantofle dla dzieci
– zabawki dla dzieci 3-8 lat
– suszarki do rozwieszania ubrań

Dary prosimy składać w swoich klasach, w piątek zawieziemy je do Krosna.
Dziękujemy!

 

Uprzejmie informujmy ósmoklasistów, że w naszej szkole obędą się testy diagnostyczne w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego zgodnie z poniższym harmonogramem:

1 marca br. (wtorek), godz. 8:00 – język polski,
2 marca br. (środa), godz. 8:00 – matematyka,
3 marca br. (czwartek), godz. 8:00 – język angielski.

Jednocześnie przypominamy ósmoklasistom oraz ich rodzicom, że wszystkie aktualne informacje o egzaminie ósmoklasisty są dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Przypominamy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w najbliższy poniedziałek 14 lutego rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 27 lutego. Życzymy uczniom i nauczycielom udanego wypoczynku!
Jednocześnie informujemy, że decyzją ministerstwa klasy V-VIII po feriach wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

plakat_konkurs_poetycki_fotograficzny
Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin konkursu poetyckiego

Z wielką radością pragniemy ogłosić wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Zima pędzlem malowana” skierowanego do uczniów 0 – III. Spośród 25 uczestników wyróżniono 6 uczniów:

 • Agata Kuca
 • Zofia Silwanowicz
 • Zofia Gazda
 • Oliwier Brański
 • Jan Brzozowski
 • Amelia Hejnar

Za wszystkie piękne prace serdecznie dziękujemy. Dzieła wszystkich uczniów można podziwiać na szkolnej wystawie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki. Dziękujemy za zainteresowanie konkursem, serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Po etapie szkolnym Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych odbył się etap gminny. Spośród wszystkich prac zgłoszonych do Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu  w Chorkówce wyróżniono najpiękniejsze prace. W gronie wyróżnionych  i nagrodzonych znaleźli się również uczniowie naszej szkoły.
Specjalne wyróżnienia otrzymali:
Gabriela Wierdak i Paweł Drozd z klasy III
Karolina Wierdak z klasy VII
Wyróżniono również szopki wykonane przez uczennice klasy II:
Lenę Janiszewską i Patrycję Smolik

Gratulujemy!

????????????????????????????????????

 

Prosimy o dokonanie wpłat do 5 dnia każdego miesiąca i przesłanie potwierdzenia na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl
>>>OPŁATA ZA LUTY<<<
Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej.

Nie ulega wątpliwości, że bal karnawałowy to niezwykłe wydarzenie dla dzieci.  W tym roku spotkania odbyły się w nieco innej formie niż zazwyczaj- mini bale karnawałowe w klasach. Niemniej jednak wszyscy wyczekiwali tego wydarzenia. 31 stycznia 2022 r. uczniowie od samego rana prezentowali różnorodne kostiumy. Wszyscy świetnie bawili się podczas tańców, gier, konkursów. Nieodłącznym elementem zabawy był poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców oraz cukiernię „Lukresja”. Dziękujemy!

Trudna historia…
01_tablica
27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wyznaczona data jest nieprzypadkowa, ponieważ 27 stycznia 1945 roku został wyzwolony obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną. Ogrom tragedii, jaki spotkał ludność ze strony oprawców hitlerowskich, był powodem uchwalenia rezolucji ONZ, której celem było opracowanie programów edukacyjnych mających uświadomić i zapobiec w przyszłości takim aktom ludobójstwa. W naszej szkole również pamiętaliśmy o tej rocznicy. 26 stycznia miała miejsce bardzo ciekawa prelekcja na ten temat społeczności żydowskiej; tradycji, świąt i kultury. Przeprowadzona została przez Panią Jolantę Śnieżek z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Wykład poparty bogatym materiałem graficznym skierowany był do uczniów klas ósmych. Ta niecodzienna lekcja historii wywarła na młodzieży ogromne wrażenie.

Żydzi i Polacy od wieków żyli na tej samej ziemi połączeni wspólną historią, ich losy splotła II wojna światowa. Warto przypominać odległe już dla nas czasy. Pani Dyrektor Małgorzata Frączek na spotkaniu z kl. VII przedstawiła ciekawą rodzinną historię. Rodzeństwo jej babci – Bronisława Pliś i Jan Uliasz, podczas II wojny światowej uratowało od śmierci trzyletnią, żydowska dziewczynkę Chanę Weiss. Bronisława przewiozła małą Chanę z Rakszawy do wsi Rogi koło Krosna, gdzie Jan Uliasz wraz z żoną opiekowali się nią przez dwa lata jak swoim własnym dzieckiem. Po wojnie Chana wyjechała wraz z przybranymi żydowskimi rodzicami do Izraela. Po latach, dorosła już Chana, odszukała rodziny swoich dobroczyńców i odwiedziła je w Polsce. Chana wystąpiła do YadVashem o przyznanie tytułu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata Bronisławie i Tadeuszowi Plisiom oraz Józefie i Janowi Uliaszom, którzy narażali swoje życie, by ją ocalić. Tytuł został im nadany pośmiertnie 7 marca 2018 roku. Historia ocalałej podczas Holokaustu małej Chany Weiss to dowód na to, że nawet w czasach zagłady ludzie są zdolni do wielkich poświęceń. Rodzina Plisiów i Uliaszów to polscy „Sprawiedliwi” z Podkarpacia.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 26.01.2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r klasy V – VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Pozostałe klasy młodsze oraz oddziały przedszkolne będą uczyć się w sposób stacjonarny w szkole. Również zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą normalnie w szkole.

W poniedziałek, 24 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęły prace plastyczne z 40 szkół z terenu Krosna i powiatu krośnieńskiego. W kategorii wiekowej klas I – IV zwyciężył uczeń naszej szkoły Jakub Wójtowicz. Gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie wojewódzkim.

IMG_20220125_094259

 

W najbliższy czwartek 27.01.2022 r. od godz. 16:00 do 18:00 odbywać się będą w szkole indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami. Harmonogram spotkań wyślą do rodziców przez e-dziennik wychowawcy klas. Bardzo proszę rodziców o przestrzeganie ustalonej godziny wizyty w szkole oraz zachowanie reżimu sanitarnego.

21.01.2022 r. w sali sportowej ZS w Świerzowej Pol. zostały rozegrane zawody sportowe w piłce koszykowej dla uczniów z rocznika 2009 i młodszych w ramach kalendarza Podkarpackiegob Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie. W kategorii dziewcząt do rywalizacji przystąpiły 2 szkoły: ZS w Świerzowej Pol. i ZS w Zręcinie. Wśród chłopców były 3 drużyny. Obok ww. jeszcze uczniowie z ZS w Kopytowej. Ostatecznie po rozegraniu meczów systemem każdy z każdym – wśród dziewcząt najlepsze okazały się uczennice ze Zręcina przed koleżankami z Świerzowej Pol. Natomiast w kategorii chłopców po bardzo wyrównanej grze między trzema szkołami ostatecznie zwyciężyli uczniowie z Świerzowej Pol. przed uczniami z Kopytowej i Zręcina. Gratulacje dla wszystkich drużyn.

„Nasz świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno
– Miłość Babci i Dziadka”

W kalendarzu roku szkolnego są niezwykłe daty – 21 i 22 stycznia – Dzień Babci i Dziadka. Specjalnie na tę okazję dzieci ze szkolnej zerówki, ubrane w piękne, odświętne stroje, zaprezentowały krótką inscenizację.
Poprzez recytację, śpiew i drobne upominki wykonane własnoręcznie dzieci mogły wyrazić, jak bardzo kochają najważniejsze w ich życiu, po Rodzicach – Babcie i Dziadków i podziękować im za miłość, dobroć i cierpliwość.

„Babciu i Dziadku kochamy Was całym sercem!”

19.01.2022r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikiem, który pokazywał fotografie ze swojej miesięcznej wyprawy do Kenii. W ciekawy sposób przedstawił nam dużą rozmaitość atrakcji przyrodniczych Kenii – egzotycznych dla Polaków. Uzyskaliśmy wiele interesujących informacji i dobrze bawiliśmy się przy udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania. Niektórzy z nas byli nagrodzeni za poprawne wypowiedzi i aktywny udział w spotkaniu.

Dorota Szydło

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Chorkówka oraz Zarządzenia Wójta Gminy Chorkówka Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej ogłasza zapisy dzieci do Przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej (zerówki) oraz klasy I Szkoły Podstawowej.
Zainteresowanych rodziców prosimy o składanie dokumentów w sekretariacie Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w budynku B przy ul. Szkolnej 31 od 1 do 10 lutego 2022 r. do godz. 15:00. Druki można pobrać w sekretariacie, u wychowawców przedszkola lub ze strony internetowej.
Na życzenie zainteresowanych rodziców istnieje możliwość zapoznania się z bazą przedszkola i szkoły po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania z dyrektorem Zespołu Szkół.

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!!!

Dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola:
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZAŁĄCZNIKI

<