10 października 2023r. chętni uczniowie klas I- III w przyjaznej atmosferze rywalizowali na niwie recytacji poezji dziecięcej.
W eliminacjach szkolnych udział wzięli:
z klasy I- Hanna Kozłowska, Florian Malik, Natalia Blicharczyk, Jagoda Gurgacz, Milena Jasłowska;
z klasy II- Aleksander Rowiński, Filip Zuzak;
z klasy III- Filip Święs.
Wszystkim tym uczniom należą się słowa uznania za okazywanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody, za pielęgnowanie języka ojczystego i za chęć rozwijania zdolności recytatorskich.
Do SP w Żeglcach w dn. 20 X 2023r. na etap finałowy Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Barwy jesieni” pojadą Natalia Blicharczyk, Filip Zuzak i Filip Święs.