W czwartek 26 X 2023 r.odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy I. Na początku Pani Dyrektor serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości, jaką jest przyjęcie nowych wychowanków w poczet Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej. W swoich słowach nawiązała do 250 rocznicy powstania KEN, która była obchodzona 14 X 2023 r. Podkreśliła, że pomimo wielu zawirowań historii Polski nauczyciel zawsze był przyjacielem uczniów, wspierał ich w drodze do wiedzy. Życzyła wszystkim pracownikom naszej szkoły owocnej pracy i takiej, która znajdzie uznanie w oczach dzieci i rodziców. Zaznaczyła, że nasza szkoła, to szkoła z tradycjami. Powstała 110 lat temu. Jej atutem jest kameralność. Tutaj nikt z uczniów nie jest anonimowy. Dążymy do integracji Naszej  społeczności poprzez organizację uroczystości szkolnych i patriotycznych, opartych na wartościach ważnych w życiu człowieka. Uczniowie ubrani w stroje galowe wzorowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym punktem uroczystości, było złożenie przez uczniów ślubowania, w którym obiecali, że z dumą i godnością będą reprezentować szkołę i swoją Ojczyznę. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali upominki ufundowane przez Radę Rodziców i dyplomy. Wspólnie z rodzicami wykonali pamiątkowe zdjęcie. W klasie na uczniów czekał słodki poczęstunek przygotowany przez Trójkę Klasową. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, aby szkoła stała się miejscem, w którym będą z radością zdobywać wiedzę i rozwijać swoje talenty.