250 lat temu 14 października 1773 roku na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej. W tym dniu w sposób szczególny kłaniamy się naszej Dyrekcji, Nauczycielom, wszystkim pracownikom szkoły oraz społeczności uczniowskiej.
13 października w naszej szkole odbyła się audycja podczas której uczniowie słowem i piosenką wyrazili wdzięczność tym, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju polskiej nauki i kultury. Powstała również gazetka przedstawiająca historię powstania KEN. Samorząd Uczniowski przygotował życzenia oraz słodkie upominki.
W imieniu całej społeczności szkolnej składamy jeszcze raz wszystkim nauczycielom najserdeczniejsze życzenia, wytrwałości w dalszej pracy i jak największej satysfakcji z kształtowania osobowości wychowanków, a poza tym dużo drobnych, codziennych radości.

Dziękujemy!