12 X 2023 r. uczniowie klasy I wzięli udział w spotkaniu „BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE” zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i  Sportu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestników spotkania powitał Pan Grzegorz Węgrzynowski Wójt Gminy Chorkówka oraz Pani Małgorzata Wierdak Dyrektor Centrum Kultury. W spotkaniu wziął udział  również Pan Marek Pacek przedstawiciel GKRPA w Chorkówce. Na początku kierownik Posterunku Policji w Chorkówce st. asp. Jakub Wiśniewski przypomniał uczniom zasady bezpieczeństwa poruszania się po drogach oraz zachowania się w różnych sytuacjach. Następnie uczniowie  poznali panią Annę Kukawską jedną z głównych aktorek serialu „Policjantki i Policjanci”. Dzieci miały możliwość zadawania pytań, wysłuchały prelekcję o bezpieczeństwie oraz uczestniczyły w zabawie prowadzonej przez aktorkę. Na koniec każdy pierwszak otrzymał pamiątkowe zdjęcie z autografem. Następnie Pan Adam Łukaszewski Komendant Gminny Związku OSP RP w Chorkówce przypomniał uczniom  o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Największą atrakcją spotkania  była możliwość obejrzenia nowego wozu strażackiego z OSP Leśniówka, sprzętu wykorzystywanego przez strażaków, a także samochodów policyjnych. Na koniec spotkania każdy pierwszak  otrzymał odblaskową opaskę .

Fotorelacja ze spotkania dostępna jest na stronie:
https://centrumkultury.chorkowka.pl/aktualnosci/spotkanie-klas-i-z-terenu-gminy-chorkowka-badz-bezpieczny-na-drodze.html