GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Agata Samborowska-Zajdel
(pedagog@zsswierzowa.pl)

poniedziałek: 8:50 – 11:20
środa: 11:00 – 14:15
piątek: 8:55 – 10:30

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO
Joanna Koryl
(jkoryl@zsswierzowa.pl)

poniedziałek 10:00 – 10:45
wtorek 11:00 – 13:15
środa 7:45 – 10:30
piątek 10:30 – 12:30, 13:30 – 14:15

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA
Paulina Longawa
(psycholog@zsswierzowa.pl)

środa 8:00 – 13:30
czwartek 7:30 – 10:30

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w budynku
Szkoły Podstawowej w sali nr 8 na parterze (obok biblioteki)

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ