GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Agata Samborowska-Zajdel
(pedagog@zsswierzowa.pl)

poniedziałek:  8:00-9:35, 11:25-12:25
środa:  10:35-12:35
piątek:  9:35-10:35, 11:25-12:25

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO
Joanna Koryl
(jkoryl@zsswierzowa.pl)

poniedziałek:  7:50-11:20
czwartek:  8:00-13:00

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA
Paulina Longawa
(psycholog@zsswierzowa.pl)

wtorek:  8:00-12:00
czwartek:  8:00-12:30

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w budynku
Szkoły Podstawowej w sali nr 8 na parterze (obok biblioteki)

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ