GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
Agata Samborowska-Zajdel
(pedagog@zsswierzowa.pl)

poniedziałek 9.45 – 11.20, 12.15 – 14.10
środa 10.15 – 12.15
piątek 9.45 – 10:30, 12.25 – 13.10

GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO
Joanna Koryl
(jkoryl@zsswierzowa.pl)

wtorek 8:00 – 10:00
środa 7:45 – 10:30
czwartek 8:00 – 9:00
piątek 10:30 – 12:30, 13:30 – 14:15

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA
WAKAT

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w budynku
Szkoły Podstawowej w sali nr 8 na parterze (obok biblioteki)

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ