Rekolekcje są okazją do refleksji, nawrócenia i modlitwy. Szczególne znaczenie mają ćwiczenia rekolekcyjne w trwającym okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i przemiany serca.

W dniach 18 i 19 marca 2024 roku w naszej szkole, jak co roku, odbyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. Paweł Jakubczyk – wikariusz parafii w Jaworniku Polskim. Temat rozważań stanowiło hasło przewodnie nowego roku duszpasterskiego: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Celem ćwiczeń rekolekcyjnych było uświadomienie uczniom roli, jaką każdy z nich spełnia we wspólnocie wiary, do której przynależy od momentu przyjęcia sakramentu chrztu świętego.

Zajęcia w ramach rekolekcji miały formę spotkań w dwóch grupach wiekowych. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas 0 do IV, a drugą klas V do VIII. Młodsi uczestnicy oprócz modlitwy i zabawy, mogli usłyszeć o miłości Pana Jezusa, który oddał za nas życie na krzyżu, a także zwrócić uwagę na znaki Jego żywej obecności w codziennym życiu. Starsi natomiast podjęli głębszą refleksję na temat sensu ludzkiego życia, umiejętności właściwego korzystania z mediów społecznościowych oraz ożywionego życia sakramentalnego, którego źródło odnajdujemy w Kościele Chrystusowym.

Mamy nadzieję, że czas rekolekcji wielkopostnych w naszej szkole, okaże się owocny, a ich uczestnicy, dzięki nim nie tylko pogłębią swoją więź z Panem Bogiem, ale także wytrwale będą postępować drogą miłości bliźniego oraz uczyć się szacunku do nauczycieli, wychowawców i do siebie nawzajem.