NASZE PRZEDSZKOLE…

Samorządowe Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.
Mieści się w budynku A przy ulicy Szkolnej 50.
tel. 13 306 10 83 lub 13 306 10 84

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Przedszkole czynne od godziny 6:30 do 15:30 z przerwą wakacyjną. Podstawa programowa realizowana jest od godziny 8:30 do 13:30. Dzienna stawka żywieniowa  to 4,50 złote za 3 posiłki:

  • śniadanie 9:00 – 9:30,
  • obiad 12:00 – 12:30,
  • podwieczorek 13:30.

Jadłospis

Opłata za świadczenie usług przedszkolnych według podpisanej umowy między rodzicem a przedszkolem reprezentowanym przez dyrektora mgr Małgorzatę Pelczar.

 

BAZA PRZEDSZKOLA

Posiadamy dwie duże sale zajęć wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt audio – video.

W kuchni przedszkolnej przygotowujemy smaczne i zdrowe posiłki zgodnie z zaleceniami dietetyków. Honorujemy uwagi żywieniowe rodziców  dotyczące  dziecka.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Religia 

Grupa starsza

wtorek: 10:00 – 10:30

środa: 10:30 – 11:00

Język angielski

Grupa starsza

środa: 11:00 – 11:30

czwartek: 10:30 – 11:00

Grupa młodsza

środa: 10:30 – 11:00

 

Logorytmika

Zajęcia gimnastyczno – ruchowe

Zajęcia plastyczno – techniczne

Zajęcia muzyczno – taneczne

Zajęcia dodatkowe są nieodpłatne.