SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie:
mgr Agnieszka Sząbara
mgr Magdalena Belczyk

Zarząd:
przewodniczący – Michał Dubis
zastępca przew. – …
skarbnik – …
sekretarz – …

SZKOLNE KOŁO CARITAS i WOLONTARIAT

Opiekunowie:
mgr Maria Drobek
mgr Joanna Koryl
ks. Jakub Wielgos

Zarząd:
przewodniczący: …
zastępca przewodniczącego: …
skarbnik: Julia Cierszyńska
Członkowie:
Alicja Kisiołek, Maja Delimata, Julia Jureczko, Aleksandra Kosztyła, Izabela Kosztyła, Michalina Majchrzak, Marika Pyter, Natalia Staroń, Malwina Wilk, Igor Dominik.

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE „ŚWIERZOWSCY RAJDOWCY”

Opiekun:
mgr Beata Malik

Członkowie: Maksymilian Pytlarz, …

SZKOLNY SKLEPIK

Opiekun:
mgr Krzysztof Krężałek

Uczniowie sprzedający: Maksymilian Pytlarz, Michał Dubis, Julia Ciereszyńska

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekunowie:
mgr Beata Gefert
mgr Małgorzata Pelczar
mgr Katarzyna Kranc

Zarząd:
przewodnicząca: …
zastępca: …
skarbnik: …
Członkowie: …, ….

 LIGA OCHRONY PRZYRODY

Opiekunowie:
mgr Beata Prętnik
mgr Renata Janocha

Zarząd:
przewodnicząca: …
zastępca: …
skarbnik: …
Członkowie:
Sandra Bartoszek, Dominika Drózd, Natan Faber, Julia Jaskulska, Dawid Kurcoń, Laura Sapio, Maria Trybus, Wanessa Wilk, Lena Wilusz, Szymon Bałaban, Julia Ciereszyńska, Igor Dominik, Julia Jureczko, Alicja Kisiołek, Aleksandra Kosztyła, Izabela Kosztyła, Maja Kozubal, Michalina Majchrzak, Tymoteusz Prajsnar, Natalia Staroń, Malwina Wilk, Daria Bartoszek, Sebastian Kielar, Isabella Lynch, Maksymilian Pytlarz

CHÓR SZKOLNY

Opiekun:
mgr Agata Samborowska – Zajdel

Członkowie: Sandra Bartoszek, Dominika Drózd, Julia Drygaś, Michał Dubis, Julia Jaskulska, Justyna Kukulska, Wiktoria Rachwał, Maria Trybus, Wanessa Wilk, Lena Wilusz, Julia Ciereszyńska, Maja Delimata, Julia Jureczko, Igor Dominik, Iza Kosztyła, Alicja Kisiołek, Daria Bartoszek, Nikola Kludacz, Julia Deryniowska, Milena Wityńska, Isabella Lynch.