SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie:
mgr Agnieszka Sząbara
mgr Agata Samborowska-Zajdel

Skład Samorządu:
Przewodniczący –
Zastępca przew. –
Sekretarz –
Skarbnik –
Poczet flagowy –
Sekcja dekoracyjna –
Sekcja porządkowa –

SZKOLNE KOŁO CARITAS i WOLONTARIAT

Opiekunowie:
mgr Magdalena Lipińska
ks. Leszek Nawracaj
mgr Maria Drobek

Zarząd:
przewodniczący: Eryk Warunek
zastępca: Paulina Dubis
skarbnik: Wiktoria Faber

Członkowie: Wiktoria Laba, Wiktoria Zuzak, Leon Keßler, Adrian Jureczko, Paweł Cichocki, Hubert Szuba, Maja Adamik, Andżelika Sieńko, Damian Płoucha, Iga Chmielowska, Nikola Zajdel, Martyna Trybus, Maria Deryniowska, Amelia Henzel

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE „ŚWIERZOWSCY RAJDOWCY”

Opiekunowie:
mgr Beata Malik
mgr Artur Jasłowski

Członkowie: Zuzanna Bawiec, Oliwia Adamik, Martyna Faber, Michał Liana, Filip Kuca, Cyprian Janas, Dawid Czup,  Maksymilian Pytlarz, Julia Nitka, Maja Adamik, Anna Kłosowicz, Wiktoria Faber, Szymon Tomoń

SZKOLNY SKLEPIK

Opiekun:
mgr Krzysztof Krężałek

Uczennice sprzedające w sklepiku: Faustyna Buczyńska, Dominika Nitka, Oliwia Adamik, Maja Keßler.

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekunowie:
mgr Beata Gefert
mgr Jolanta Wenc

Zarząd:
przewodniczący: Dominika Nitka
zastępca: Paulina Dubis
skarbnik: Amelia Midura

Członkowie: Maksymilian Pytlarz, Franciszek Kucza, Karolina Gancarz, Maciej Szydło, Daria Bartoszek, Milena Wityńska, Sandra Caban , Julia Dereniowska, Wiktoria Faber, Nikola Zajdel, Leonard Keßler.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Opiekun:
mgr Beata Prętnik
mgr Renata Janocha

Członkowie: Faber Wiktoria, Zajdel Nikola, Henzel Amelia, Dubis Paulina, Adamik Oliwia, Adamik Maja.

CHÓR SZKOLNY

Opiekun:
mgr Agata Samborowska – Zajdel

Członkowie: (w trakcie naboru)