SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Opiekunowie:
mgr Agnieszka Sząbara
mgr Agata Samborowska-Zajdel

Skład Samorządu:
Przewodniczący –
Zastępca przew. –
Sekretarz –
Skarbnik –
Poczet flagowy –
Sekcja dekoracyjna –
Sekcja porządkowa –

SZKOLNE KOŁO CARITAS i WOLONTARIAT

Opiekunowie:
mgr Magdalena Lipińska
ks. Leszek Nawracaj
mgr Maria Drobek

Członkowie:

SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE „ŚWIERZOWSCY RAJDOWCY”

Opiekunowie:
mgr Beata Malik
mgr Artur Jasłowski

Członkowie: Zuzanna Bawiec, Oliwia Adamik, Martyna Faber, Michał Liana, Filip Kuca, Cyprian Janas, Dawid Czup,  Maksymilian Pytlarz, Julia Nitka, Maja Adamik, Anna Kłosowicz, Wiktoria Faber, Szymon Tomoń

SZKOLNY SKLEPIK

Opiekun:
mgr Krzysztof Krężałek

Uczennice sprzedające w sklepiku: 

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekunowie:
mgr Beata Gefert
mgr Jolanta Wenc

Zarząd SK PCK:
przewodniczący: Dominika Nitka
zastępca: Paulina Dubis
skarbnik: Amelia Midura

Członkowie: Maksymilian Pytlarz, Franciszek Kucza, Karolina Gancarz, Maciej Szydło, Daria Bartoszek, Milena Wityńska, Sandra Caban , Julia Dereniowska, Wiktoria Faber, Nikola Zajdel.

LIGA OCHRONY PRZYRODY

Opiekun:
mgr Beata Prętnik
mgr Renata Janocha

Członkowie: Faber Wiktoria, Zajdel Nikola, Henzel Amelia, Dubis Paulina, Adamik Oliwia, Adamik Maja.

CHÓR SZKOLNY

Opiekun:
mgr Agata Samborowska – Zajdel

Członkowie: (w trakcie naboru)