Archiwum

„Wakacje to najpiękniejszy czas,

Czekają na Was góry, morze i las!”

 

I tak oto kolejny rok szkolny dobiegł końca… Ostatni dzwonek zaprosił do ….odebrania świadectw i licznych- zasłużonych nagród. Za nami 10 miesięcy wytężonej pracy, setki zadań domowych, kartkówek, ale musimy także przyznać, że to czas zdobywania nowych wiadomości i umiejętności . Okres bardzo owocny, gdyż Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 16 czerwca 2017r. wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej! Dzieci pod kierunkiem nauczycieli osiągały wysokie wyniki w nauce, reprezentowały szkołę i przedszkole w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, aktywnie uczestniczyły w pracach wielu organizacji- SU, Caritasu, LOP-u, Sklepiku Uczniowskiego. Dlatego przyszedł czas na nagrody…. W klasach IV-VI wyróżniono 22 uczniów- uzyskali oni najwyższe wyniki w nauce oraz wzorowe i bardzo dobre noty z zachowania. Najwyższą średnią – 5,6 – wywalczyła uczennica
z klasy VI b. Klasa VI b uzyskała także najwyższą średnią w szkole , a wynosi ona – 4,7. Gratulujemy! Wszystkim wyróżnionym uczniom wręczono 189 nagród książkowych . Nagrodzono za naukę, pracę w organizacjach, 100% frekwencję, udział w konkursach, pracę w sklepiku, aktywne członkostwo w „ Klubie Czytających Rodzin”, za najlepsze wyniki wśród czytelników szkolnej biblioteki a także za wzorową postawę. Jakże dumni ze swych osiągnięć byli Uczniowie i  ich Rodzice! Czas pięknych podziękowań dla uczniów , nauczycieli , pracowników obsługi i administracji i rodziców , złożony przez panią Dyrektor, uświadomił wszystkim, że …

                                   rok szkolny 2016/2017 uważa się za ZAMKNIĘTY!!!

Życząc przyjemnych wakacji, wspaniałego i bezpiecznego wypoczynku, liczymy na to, że swoboda i dwumiesięczna LABA pozwolą Wam zatęsknić za…szkołą!

 

 

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2016/2017

9.00 – Msza św. w kościele w Zręcinie
10.15 – spotkanie na sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej
zrszk_81824

 Już od kilku lat nasza szkoła realizuje program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” opracowany przez Fundację WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Jerzego Owsiaka. Program jest adresowany do uczniów klas I – III szkoły podstawowej. Dzieci uczą się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia z uczniami prowadzą przeszkoleni  nauczyciele. Prowadzący dysponują pomocami dydaktycznymi podarowanymi przez Fundację: fantomy, książeczki dla dzieci, tekturowe telefony, instruktażowe filmy, tablice edukacyjne. W tym roku szkolnym, w II semestrze na zajęcia uczęszczali uczniowie z klasy III b, których rodzice wyrazili na to zgodę. Zajęcia prowadziła wychowawczymi klasy Jadwiga Cieślik. Zajęcia odbywały się od  marca do końca roku szkolnego, raz w tygodniu. Uczniowie oglądali filmy instruktażowe, pracowali z książeczką dla ucznia „Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy”, wykonywali ćwiczenia praktyczne. W ramach programu uczniowie zostali zapoznani ze sposobem udzielania pierwszej pomocy, a szczególnie prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Zajęcia obejmowały następujące treści: Łańcuch przeżycia, Bezpieczeństwo, Sprawdzanie przytomności, Wzywanie pomocy, Sprawdzanie oddechu, Pozycja boczna bezpieczna, Uciskanie klatki piersiowej i Wdechy ratownicze. Uczniowie korzystali z manekinów Little Anne i Mini Anne. Ćwiczenia praktyczne uczniowie zakończyli zaliczeniem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

 

22 czerwca – przeddzień otrzymania świadectw spędziliśmy na ogólnoszkolnej imprezie „Mam talent i moje hobby”, promującej prezentowanie własnych zainteresowań i umiejętności. Z przyjemnością oglądaliśmy występy chętnych uczniów z poszczególnych klas. Samorząd Uczniowski – organizator tej imprezy przyznał dyplomy dla najaktywniejszych klas – najliczniej reprezentowanych na występach.

Dnia 19.06.2017 odbyło się spotkanie integracyjne z dziećmi z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turaszówce. Impreza ta była również nagrodą za pracę w organizacjach szkolnych takich jak: SKC, PCK, SU, Sklepik, LOP. Słodki poczęstunek i zabawy przy muzyce przygotowali uczniowie działający w SKC i PCK. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości uczniom naszej szkoły i przybyłym gościom. W przerwie między tańcami wszyscy częstowali się kiełbaskami z grilla i herbatą. Na koniec miłego spotkania przekazano opiekunom z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przybory szkolne ofiarowane przez uczniów naszej szkoły.

Początkiem czerwca siedmioro uczniów z klasy IV stanęło w szranki o tytuł Mistrza Języka Angielskiego. Marysia, Wiktoria, Eryk, Bartek B., Jakub, Hubert oraz Bartek J. w pocie czoła rozwiązywali test w którym zawarte były zagadnienia omawiane od początku roku szkolnego. Test wyłonił MistrzaBARTEK BAWIEC !!! Gratuluję 😆 

      Jak co roku konkurs skierowany był do uczniów klas trzecich z terenu gminy Chorkówka. Organizatorem konkursu była pani Teresa Pacek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach, a koordynatorem Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Już po raz siódmy uzdolnieni matematycznie uczniowie klas trzecich zmierzyli się z trudnymi zadaniami. Aby móc wziąć udział w konkursie gminnym, trzeba było najpierw przebrnąć przez etap szkolny. W naszej szkole etap I odbył się dn. 2. 06. 2017 r. Zgłosiło się łącznie 9 uczniów z klas: III a i III b. Przez godzinę uczniowie zmagali się z trudnymi i nietypowymi zadaniami. Było 20 zadań, i do zdobycia 60 punktów.

         Najlepiej poradzili sobie następujący uczniowie:

             I miejsce – Dominika Nitka  kl. III b

             II miejsce – Martyna Myśliwy kl. III b                      

             III miejsce – Marcin Guzik kl. III a i Konrad Wityński kl. III a

Zdobywcy III miejsca okazali się tak równymi sobie przeciwnikami, że nawet dogrywka nie zmieniła wyniku i trudno było wskazać, który chłopiec będzie reprezentował szkołę w Chorkówce, a który odpadnie.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie. 

 

Za zgodą Organizatorów czterech uczniów mogło reprezentować naszą szkołę w etapie gminnym. Są to zwycięzcy etapu szkolnego. Etap międzyszkolny konkursu odbył się dn. 09. 06. 2017 r. w GOK w Chorkówce. Udział brało 7 szkół. Wszyscy spośród 24 uczestników chcieli wypaść jak najlepiej i każdy uczeń chciał zdobyć tytuł Matematycznego Asa Klas Trzecich. W spokojnej atmosferze, ale jednak z emocjami, uczniowie rozwiązywali 17 trudnych zadań. Potem cierpliwie czekali na wyniki konkursu.
I miejsce i tytuł Matematycznego Asa Trzecich Klas zdobył uczeń ze SP w Zręcinie.

Nasze uczennice z kl. III b – Dominika Nitka i Martyna Myśliwy zaprezentowały się bardzo dobrze zdobywając III i IV miejsce.
Drużynowo reprezentanci naszej szkoły uplasowali się na II miejscu. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo piękne nagrody książkowe.
Zwycięstwo naszych uczennic Dominiki i Martyny dodajemy do sukcesów i osiągnięć uczniów naszej szkoły w kończącym się już roku szkolnym. Organizatorom konkursu bardzo dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

Trzynaścioro uczniów naszej szkoły, pod opieką p. Beaty Malik, wzięło udział w międzynarodowym konkursie języka angielskiego ‘The Big Challenge’, który polegał na rozwiązaniu testu gramatyczno-językowego z elementami kultury krajów anglojęzycznych. Konkurs miał formę testu online.

W zeszły piątek wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. W klasyfikacji szkolnej najlepszym okazał się Michał Drozd z kl VI a, zaraz za nim na drugim miejscu Olga Janocha z kl. VIb i na trzecim miejscu Szymon Czelny z klasy VIa. Również w ramach nagrody, wszyscy uczestnicy konkursu mieli również okazję uczestniczyć w lekcji języka angielskiego prowadzonej przez native speaker’a. Lekcję poprowadził zaprzyjaźniony z naszą szkołą, Andy Miller, nauczyciel konwersacji w prywatnych szkołach językowych w Krośnie.

1 czerwca 2107r. –Międzynarodowy Dzień Dziecka– był dla naszej szkoły niezwykle radosny! Nie mogło obyć się bez prezentów- i to… atrakcyjnych! Wszystkie klasy świętowały ten dzień nietypowo! Wybraliśmy się  na …turystyczno- krajoznawcze wycieczki! Nasze drogi wiodły w różnych kierunkach…

Klasy 0-III wybrały się z wizytą do… Godowej.

Klasa IV, pod opieką wych. E. Krzywdy i p. A. Dubis udała się na eskapadę do Sanoka i Myczkowiec.Aura nam dopisywała, humory również, więc pozostało tylko chłonąć liczne atrakcje… Cóż zobaczyliśmy? Piękne Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie podziwialiśmy m.in. uroki galicyjskiego miasteczka. Przywitaliśmy się także z wojakiem Szwejkiem na Rynku w Sanoku, otoczeni  fontannami i urokliwymi zabytkowymi kamieniczkami. Nie mogliśmy ominąć, w drodze do Myczkowiec, potężnego  Kamienia  Leskiego- niezwykle oryginalnego pomnika  przyrody nieożywionej. A w Myczkowcach? Tu – kolorowe mini zoo, Ogród Biblijny i aż…140 makiet obiektów religijnych w Parku Miniatur Sakralnych! Nie zabrakło czasu na pamiątki, lody, śmiechy i inne uciechy… Mc Donald’ s  wieńczył wyprawę i  kończył  „ apetycznie” radosne celebrowanie  dziecięce! Oto kilka – wspólnych  zdjęć  – pamiątek klasowego tournee w Bieszczady.

Klasa V- odwiedziła Krynicę…

Klasa VI a wraz z opiekunami wyruszyła w niesamowitą podróż do miasteczka o nazwie Ciężkowice. Niebieski busik zawiózł nas wprost przed bramy Rezerwatu Przyrody Nieożywionej „Skamieniałe Miasto”, które  położone jest  na Pogórzu Ciężkowickim. Poruszając się niebieskim szlakiem mogliśmy podziwiać liczne  skałki dużych rozmiarów, zbudowane z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego  i fantazyjnie ukształtowane  wskutek procesów erozyjnych. Ich kształty przypominają zaklęte w kamień postacie ludzi i zwierząt, a nawet miasto z ratuszem. Nazwy skał nawiązują do ich kształtu np. „Piramidy”, „Orzeł”, „Czarownica”. Z większością skał związane są jakieś legendy, z niektórymi nawet więcej niż jedna. W trakcie wyprawy  uczniowie zaznaczali na mapkach nazwę każdej skały oraz trasę wycieczki, rozwiązywali również zagadki i rebusy a pani Natalia (przewodnik)za każdą poprawna odpowiedź nagradzała ich słodkościami. Po wyjściu z rezerwatu posililiśmy się w przydrożnej restauracji, zakupiliśmy pamiątki i wesołym busikiem ruszyliśmy w dalszą podróż. Naszym kolejny celem był Folusz. Tam, przy wejściu do Magurskiego Parku Narodowego rozpaliliśmy ognisko, upiekliśmy pyszne kiełbaski i rozpoczęliśmy gry i zabawy na świeżym powietrzu. Chłopcy grali w hoopsy, Weronika i Martyna złapały piłkę do siatki i szybko zorganizowały zabawę w ziemniaka. Po około dwóch godzinkach zdecydowaliśmy się na wspólny godzinny spacer do pobliskiego Wodospadu Magurskiego. Zmęczeni ale zadowoleni z głowami pełnymi niesamowitych wrażeń i aparatami pełnymi przepięknych zdjęć wróciliśmy przed budynek szkoły.

Klasa VI – umówiła się na spotkanie w Krakowie…

 

 

 

Dnia 29 maja 2017 r. dzieci pierwszokomunijne z klas IIIa i III b wraz z opiekunami, księdzem oraz wychowawcami  udały się na pielgrzymkę na Kalwarię Pacławską. Autokary wyruszyły  dość wcześnie, by o 10.00 uczestniczyć we Mszy Św., którą odprawił ks. Adam. We mszy uczestniczyło jeszcze dwóch innych księży wraz ze swoimi grupami dzieci pierwszokomunijnych. Po uroczystościach, ojciec franciszkanin opowiedział  o dziejach klasztoru, a po obiedzie co odważniejsi wyszli na dość wysoką wieżę widokową. Kolejnym punktem pielgrzymki był Przemyśl, gdzie uczestnicy wycieczki podziwiali panoramę miasta, zwiedzali katedrę oraz jej podziemia, a także Muzeum Diecezjalne . Cennych informacji dostarczył nam ksiądz Adam, który okazał się świetnym przewodnikiem. Około 15.00 na  trzecioklasistów czekała nie lada atrakcja… „saneczki”. Zjazdy dostarczyły wiele frajdy nie tylko dzieciom ale i opiekunom.. Po zjazdach wszyscy udali się na pyszne lody a na sam koniec, resztkami sił , wycieczkowicze wspięli się na Kopiec Tatarski. Zmęczeni ale zadowoleni, z głowami pełnymi niesamowitych wrażeń, ok. godz. 19.00 trzecioklasiści wrócili do Świerzowej.

Jedenastu  młodych wykonawców uczestniczyło w I edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego, English Poetry Competition, który 24 maja odbył się w naszej szkole. Konkurs zorganizowany był w naszej szkole po raz pierwszy. Uczniowie z klas II, III  mieli okazję zmagać się w recytacji  z angielską poezją. W tym roku w konkursie wzięło udział 11 uczniów z 5 szkół z terenu Gminy Chorkówka. Celem konkursu było poszerzenie znajomości twórczości poetów anglojęzycznych, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed szerszą publicznością. Swoje umiejętności recytatorskie uczniowie prezentowali przed rówieśnikami z innych szkół oraz jury, które oceniało umiejętność recytacji, poprawność wymowy jak i ogólne wrażenie artystyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki ufundowane przez wydawnictwo Oxford University Press, upominki ufundowane przez wydawnictwo Macmillan i dyplomy.
Bardzo dziękujemy za udział i piękne zaprezentowanie poezji angielskiej i zapraszamy oczywiście znowu za rok.

                                                                                                                                                                                                             Organizatorzy

W dniu 17 maja 2017 roku klasa IIb zgodnie z sugestią Samorządu Uczniowskiego puszczała latawce na boisku szkolnym w ramach akcji „Wiele nas różni, wszystko nas łączy”.

Dnia 17.05.2017r. odbyliśmy niezwykłą podróż przez…Wszechświat! Na tę eskapadę zaprosił nas astrofotografik, członek Polskiego Towarzystwa Astronomii, pan Maciej Świętnicki, goszczący w naszej szkole z inicjatywy ks. Adama Pakosza. W niecodzienny klimat prelekcji wprowadził uczniów klas IV- VI film, który pozwolił nam wystartować razem ze sputnikami prosto… w Kosmos. W szybkim tempie poznaliśmy niemal cała historię odwiecznych pytań i teorii „ odkrywających” tajemnice Wszechświata. Krótka wycieczka po obiektach kosmicznych odsłoniła piękno Gwiazdy Polarnej, Wielkiego Wozu czy Drogi Mlecznej. W czasie „ fotograficznych polowań” uchwyciliśmy obraz stacji kosmicznej na tle tarczy Słońca czy Księżyca, dzięki …multiekspozycjom. Następnie skierowaliśmy naszą uwagę w stronę…Księżyca, gdzie można odkryć wśród ciemnych i jasnych plam polskie akcenty– krater Kopernika i księżycowe Karpaty! Duże wrażenie na widzach zrobił widok zaćmienia Księżyca i rzadko obserwowanego w Polsce zaćmienia Słońca z jasnymi protuberancjami, zaś w całym Układzie Słonecznym śledziliśmy koniunkcje planet- maleństw- z planetami „ olbrzymami” i planetami karłowatymi. Wyjątkowo plastyczne okazały się widoki zorzy polarnej czy kolorowych warkoczy komet, nazywanych kosmicznymi pociskami. Zadbano także o to, byśmy poznali epizody podboju Kosmosu, badań i wypraw organizowanych przez NASA. Wśród wielu ciekawostek była i ta, która informowała , że po Księżycu stąpało do tej pory…12 ludzi, a przypadek „ rozgniecionej komety” przyczynił się do odkrycia aż 21 komet, lecących jedna za drugą! Na koniec udaliśmy się …w strefę gwiazd, leżących w dystansie  lat świetlnych. Wielki „ amfiteatr”  Wszechświata otworzyła najjaśniejsza Wega, potem przyszła pora na najmniejsze gwiazdy, tzw. białe karły. Ileż naukowych terminów, ciekawych obiektów kosmicznych- malowniczych mgławic, supernowych czy wreszcie kwazarów,  zwanych odległymi latarniami Wszechświata! Rzeczowe i naukowe spojrzenie na ogrom otaczającego nas świata pozwoliło poszerzyć i uzupełnić wiedzę nt. Kosmosu, rozbudziło zainteresowania, a także wyzwoliło pokorę, gdyż Kosmos- o czym pięknie i ciekawie informował nasz Gość- wciąż rośnie i wciąż pozostaje nieodkryty do końca…

Dziękujemy pięknie naszemu Wykładowcy za perfekcyjną , fascynującą lekcję astronomii  i próby wspólnego odkrywania tajemnic Wszechświata!

 

 

          Kolejna, coroczna edycja ruchu ekologicznego zachęciła całe środowisko szkolne- uczniów klas 0-VI  i nauczycieli –  do wspólnej lekcji poszanowania zielonej przyrody. Dnia 15.05.2017r. ulice naszej miejscowości, Świerzowej Polskiej,  „zaroiły się” się od dzieci promujących troskę o własne otoczenie, żywo reagujących na ograniczenie zaśmiecania wiejskich plenerów. Pogoda i humory dopisywały, radość mieszała się z zapałem, więc pozostało tylko hasła wprowadzić w czyn. Toteż wkrótce  każdy, nawet najmniejszy papierek czy inne śmieciuszki  lądowały w czarnych przepastnych worach. Koordynatorką akcji, prowadzącą szereg działań środowiskowych była Sołtys naszej wsi, pani Alina Celej. Szeroka pojęta kampania odpadowa oraz inicjowanie proekologicznych pomysłów daje coraz bardziej zauważalne efekty w naszym społeczeństwie, toteż tego roku nasza młodzież podsumowała  swoje porządkowe zmagania z zadowoleniem twierdząc, iż  „sprzątacze” niewiele mieli do roboty! W pełni zaangażowani i zintegrowani w działaniu – zgodnie z opinią uczestników- możemy skwitować, że ta interesująca metoda pracy wychowawczej jest nader wartościowym sposobem realizacji przedsięwzięć korzystnych dla…Nas Wszystkich!

 

 

Dnia 22.11.2016r. odbył się w Szkole Podstawowej w Świerzowej Polskiej, pierwszy etap Konkursu Biblijnego pt. „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim”. Konkurs ten odbywa się co roku w Archidiecezji przemyskiej na trzech etapach, najpierw na etapie szkolnym, później dekanalnym i finał który jak zwykle ma miejsce w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięły takie osoby jak: Olga Janocha, Martyna Kozioł, Katarzyna Dziadosz, Weronika Świątek. Do etapu drugiego zakwalifikowały się i zajęły miejsca:

 1. Olga Janocha,
 2. Martyna Kozioł,
 3. Katarzyna Dziadosz.

Podczas drugiego etapu, który odbył się w parafii Piotra i Jana w Krośnie dnia 7 marca 2017r. , gdzie uczestników było znacznie więcej, pierwsze miejsce zajęła Olga Janocha, co dało jej możliwość brania udziału w finale i reprezentowania naszej szkoły na szczeblu Archidiecezjalnym. W finale konkursu Biblijnego, dnia 16 maja 2017 r., wzięło udział stu pięciu uczestników, i wśród  z nich była również uczennica naszej szkoły.

Tym razem grupa Świerzowskich Rajdowców uczetniczyła w XXVI Rajdzie im. Ignacego Łukasiewicza. Trasa piesza rozpoczęła się w Grybowie , wiodła przez Górę Chełm /780/ aż do wsi Wawrzka. Na zakończenie wyprawy zwiedziliśmy Skansen Przemysłu Naftowego „Magdalena” w Gorlicach, gdzie odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy 🙂
Zapraszam do Galerii zdjęć.

W dniu  8. 03. 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie  odbył się Gminny Konkurs Piosenki Miłosnej w języku obcym. Udział w konkursie wzięli utalentowani muzycznie uczniowie gminy Chorkówka występując w kategoriach solista i zespół. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy szóstej Gabriela Zając i Karolina Adamik które zdobyły pierwsze i drugie miejsce! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej odeszli w tym roku od tradycyjnej formy świętowania rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w postaci akademii. Szkoła, w której szczególną wagę przywiązuje się do kształtowania postaw patriotycznych i do znajomości historii Polski, zorganizowała bardzo urozmaicony happening historyczny, w którym aktywnie uczestniczyła społeczność szkolna z klas IV-VI.
Happening 3 Maja miał na celu zaktywizowanie uczniów, przybliżenie im historii w barwny
i inspirujący sposób. Młodzież przygotowywała się do happeningu i poznawała jego treści już kilka dni wcześniej. Finał odbył się w szkolnej sali gimnastycznej – o umówionej godzinie spotkali tam się wszyscy uczestnicy, by wspólnie świętować. Uczniowie podzieleni na kilkuosobowe zespoły współzawodniczyli w wielu konkurencjach: można było wykazać się znajomością historii, odpowiadając na szczegółowe pytania dotyczące Konstytucji 3 Maja czy polegające na rozpoznawaniu wybitnych Polaków i podawaniu najistotniejszych elementów ich biografii. Uczniowie wspólnie z nauczycielami zmagali się w układaniu puzzli na czas,
a także brali udział w zawodach sportowych. Pokaz strojów narodowych, przygotowany przez uczniów, był chwilą zadumy nad losami polskich pokoleń. Nastąpiło także wręczenie nagród
i dyplomów zwycięzcom konkurencji związanych z Konstytucją 3 Maja, a medalami
i pucharami obdarowani zostali laureaci rozgrywek sportowych. Organizatorzy wydarzenia, nauczyciele Agnieszka Sząbara, Bogdan Kościółko, Agnieszka Prorok i Beata Malik, nie kryli satysfakcji – happening okazał się strzałem w dziesiątkę, udało się zaktywizować wszystkich uczniów klas IV- VI, zwracał uwagę entuzjazm młodych ludzi, jakiego trudno byłoby się spodziewać podczas tradycyjnej akademii szkolnej. Ostatnim, przyjemnym akcentem była degustacja wyśmienitych dań narodowych, przygotowanych dla całej społeczności szkolnej przez rodziców i nauczycieli .

 „Nie skacz w biegu, imię Dawida.

Tyś jest imię skazujące na klęskę,

nie dawane nikomu, bez domu,

do noszenia w tym kraju zbyt ciężkie”.
                                               W. Szymborska

 27 kwietnia w naszej szkole miało miejsce podsumowanie Projektu Krokus. Data ta  nie została   wybrana  przypadkowo. Przez cały kwiecień  mieliśmy okazję obserwować,  jak przed budynkiem szkoły kwitły, zasadzone przez uczniów klasy piątej i  klas szóstych żółte krokusy. Byliśmy niezmiernie dumni, patrząc jak wszystkie krokusy posadzone w listopadowym chłodzie pięknie zakwitły.  W kwietniu przypadała także 74. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.  Łącząc te dwa wydarzenia, które upamiętniają ofiary Holokaustu, uczniowie mogli poznać wiadomości na temat zbrodni hitlerowskich, dokonanych na narodzie żydowskim.Holokaust to jeden z najbardziej haniebnych i tragicznych rozdziałów w historii. W czasie II wojny światowej ludność żydowska z całej Europy przewożona  była do obozów, w których była zabijana bądź ginęła w wyniku głodu i wycieńczenia.  Uczniowie w niezwykłym skupieniu wysłuchali słów nauczyciela niejednokrotnie wyrażając dezaprobatę wobec minionych wydarzeń. Następnie mieli okazję zobaczyć film dokumentalny „W imię ich matek – historia Ireny Sendlerowej”. W filmie przedstawiona  została historia niezwykłych kobiet, które na czele  z Ireną Sendler, narażając swoje własne życie, ratowały żydowskie dzieci wyprowadzając je z warszawskiego getta. Wywiady z Ireną Sendler i jej współpracownicami, a także obrazy warszawskiego getta z wszechobecnym okrucieństwem wywarły ogromne wrażenie  na uczniach.   Zdając sobie sprawę, że nie mieli oni wpływu na wydarzenia sprzed ponad 70 lat, mieli możliwość przedstawić  i wykrzyczeć  swój sprzeciw przeciwko Holokaustowi. NIE DLA HOLOKAUSTU – taki był temat prac uczniowskich. Tworzone w grupach plakaty przedstawiały wartości  moralne, ważne dla współczesnego ucznia i hasła będące zaprzeczeniem Holokaustu.Celem Projektu Krokus było przypomnienie  i upamiętnienie półtora miliona żydowskich dzieci zamordowanych w wyniku Holokaustu oraz tysiąca innych dzieci, które stały się ofiarami nazistów. Patrząc, jak kwitły nasze krokusy i jak zaangażowani byli nasi uczniowie jesteśmy pewni , że pamięć  o ofiarach Holokaustu  nigdy nie zaginie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      A.Prorok

Grupa Świerzowskich Rajdowców wraz z Klubem Biegacza Athletic Zręcin oraz Grupą Rekonstrukcyjną Airsoft Zręcin uczciła Dzień Flagi udziałem w II Rajdzie Szlakiem Oddziału Partyzanckiego AK OP-11 pod dowództwem porucznika Józefa Czuchry ps.Orski.

Eliminacje gminne – 24 kwietnia 2017;

1.miejsce- Gabriela Zając
2.miejsce- Olga Janocha
3.miejsce- Ewelina Kujda

Laureatki etapu gminnego reprezentowały Gminę Chorkówka na poziomie powiatowym.

Eliminacje powiatowe -25 kwietnia 2017;

2.miejsce- Ewelina Kujda
wyróżnienie- Gabriela Zając

Serdecznie gratulujemy!!!

 

Uczniowie naszej szkoły aktywnie zgłosili swój akces w konkursie organizowanym cyklicznie przez Starostwo Powiatowe w Krośnie i Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce. Tegoroczna, XI edycja Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej zgromadziła w eliminacjach szkolnych 25. Uczestników; uczniów klas IV- VI.

Oto oni:

 1. Drozd Maria, kl. IV
 2. Jureczko Adrian, kl. IV
 3. Kobak Maja, kl. IV
 4. Prugar Krystian, kl. IV
 5. Szuba Hubert, kl. IV
 6. Warunek Eryk, kl. IV
 7. Zuzak Wiktoria, kl. IV
 8. Berezowska Aleksandra, kl. V
 9. Giemza Natalia, kl. V
 10. Gładysz Jakub, kl. V
 11. Mazur Oliwia, kl. V
 12. Silwanowicz Milena, kl. V
 13. Wilusz Oliwia, kl. V
 14. Zając Karolina, kl. V
 15. Gancarz Amelia, kl. VI „a”
 16. Kozioł Martyna, kl. VI „a”
 17. Lenart Klaudia, kl. VI „a”
 18. Świątek Weronika, kl. VI „a”
 19. Wojnar Adrian, kl. VI „a”
 20. Dubis Bartłomiej, kl. VI „b”
 21. Giemza Aleksandra, kl. VI „b”
 22. Janocha Olga, kl. VI „b”
 23. Kujda Ewelina, kl. VI „b”
 24. Prajsnar Nina, kl. VI „b”
 25. Zając Gabriela, kl. VI „b”

Zgodnie z przyjętymi kryteriami , ujętymi w regulaminie konkursu, Jury dokonało oceny i wyłoniło następujących zwycięzców:

 1. miejsce- Olga Janocha
 2. miejsce- Gabriela Zając
 3. miejsce- Ewelina Kujda

Uczennice te będą reprezentować szkołę w eliminacjach gminnych, dn. 24 kwietnia 2017r.

Jury postanowiło także przyznać wyróżnienia. Otrzymali je;
– Jureczko Adrian
– Kobak Maja
– Zuzak Wiktoria
– Wilusz Oliwia
– Berezowska Aleksandra
– Gancarz Amelia
– Kozioł Martyna
– Dubis Bartłomiej

Laureatom konkursu i wyróżnionym Gratulujemy! Pięknie dziękujemy za udział w konkursie! Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki i pamiątkowe dyplomy.

Taki oto radosny tytuł nosiła uroczysta akademia zamykająca nasze kwietniowe przygotowania do…Wielkanocy! Uczynili to najpiękniej jak tylko mogli uczniowie klasy II a, przypominając  zebranym , zachwyconym widzom o przebogatych obyczajach , tradycjach i obrzędach nadchodzących świąt. „Puk, puk i  proszę”…oto przed nami wymalowano tęczową krainę skocznych pisanek ,gdaczącej kurki, wirujących koszyczków, suto acz symbolicznie zastawionych stołów „ haftowanych w kwiaty”- z cukrowym barankiem, lukrowaną babą, mazurkami, z owsem „ wysianym ręką babci” czy zabawnych zajączków zerkających zza wiosennych bazi i dostojnych palm. „I już zaraz kogucik raźno pieje, a śmigus-dyngus tęgo leje”. Wszyscy przekonali się osobiście jak może być zabawnie i wesoło, gdy dyngusiarze  na uciechę, skrapiają obficie wodą  ze śmiechem! Idą Święta, idą Święta…przekonywali  artyści. Nie mogło zabraknąć też powabnej pani Wiosny, niosącej kwiaty, słońce i piosenkę… „ Są takie święta raz w roku, gdy wielka miłość rozkwita w nas”-i  zewsząd posypały się ciepłe, płynące z serca przyjazne życzenia: Wesołego Alleluja! Przyszli radośnie ze swym przedstawieniem, zabawili, zauroczyli  występem ,kunsztem i maestrią przygotowania-zarówno pięknych wierszy, jak i skocznie zaśpiewanych piosenek. Wypełnili znakomicie swe artystyczne zadanie powierzone im przez wychowawczynię, panią J. Wenc i panią A. Prorok. Nasze Gratulacje!!! Słowa podziękowania za pomoc w przygotowaniu świątecznego montażu  należą się także pani A. Dubis i panom-B. Kościółko i T. Kochańskiemu. Ową wielkanocną wesołość dopełniły słodkie prezenty od…zajączka wielkanocnego, upominki od SU i piękne, krzepiące przesłania;  „Zdrowych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych pełnych bliskości, przyjemnych chwil, które z przyjemnością można będzie celebrować”! Wszystkim „pomocnikom” zajączka , opiekunkom SU- p.D. Szydło i p. R. Kobak, oraz zaangażowanym Uczniom , pięknie dziękujemy!
Drodzy Uczniowie!
Niech  Wasze  wielkanocne smaki i przygody będą zawsze BEZPIECZNE!
Miłego świętowania i dobroczynnego wypoczynku!
Czekamy na Was– 19 kwietnia 2017 ( środa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W katalogu świątecznych inspiracji nie mogło zabraknąć wyszukanych i oryginalnych ozdób. Stół pięknie udekorowany nie może obyć się bez…wielkanocnego zajączka, kolorowych pisanek i kraszanek, wykwintnych zielonych stroików,  owieczek czy koszyków.Te różnorodne dekoracje wykonane przez uczniów z klas 0-VI  wezmą udział w  organizowanej przez GOK w Chorkówce Wystawie Twórczości Wielkanocnej-2017. Już od 9 kwietnia można je będzie zobaczyć na prezentowanej ekspozycji. To wielkanocna świeżość i klimat wiosenny tchnęły w prezentowane „dzieła sztuki”  intensywność barw, pomysłowość i zadziwiające techniki . Piękne podziękowania należą się uczniom, rodzicom i opiekunom, którzy aktywnie podtrzymują wspaniałe i bogate tradycje wielkanocne wśród młodego pokolenia.

 

Już po raz czwarty w Niedzielę Palmową odbyła się akcja „ Pola Nadziei”, której celem było finansowe wsparcie krośnieńskiego  Hospicjum im. św. Jana z Dukli. Już w marcu nauczyciele i członkowie Szkolnego Koła Caritas  przy ZS w Świerzowej Polskiej  wykonali z bibuły 540 żonkili! One to – symbole nadziei i pamięci – stały się przedmiotem ofiarnej kwesty. 21 wolontariuszy , ubranych w specjalne koszulki i czapki, wyposażonych w legitymacje i puszki, wypełniało sumiennie swą misję wobec  bliźnich , będących w potrzebie. Bukiety sztucznych kwiatów powędrowały do każdego, kto zechciał, nawet niewielką kwotą, wesprzeć tę cykliczną  szlachetną akcję. Kwiaty sztuczne, ale intencje prawdziwie szczere! To one pozwoliły pozyskać  w tegorocznej kampanii  2150 złotych! Maleńkie dary serca- jak puzzle połączyły się w całość- by jaśnieć miłością, bo… „ TYLKO MIŁOŚCIĄ MÓJ BÓG się daje nakarmić ”-jak pisze ks. Jan Twardowski. I znów pokłady dobrej woli –uczniów, rodziców, pracowników szkoły i wrażliwych parafian  potwierdziły niezbicie ludzką ofiarność i skłonność do niesienia pomocy. Wszystkim osobom zaangażowanym w „ mnożenie ludzkiej miłości”-  w imieniu opiekunów i organizatorów –Dziękujemy!

 

 

       Święta Wielkiej Nocy tuż, tuż…więc przygotowania rozpoczęto wcześnie , bo przed nami Niedziela Palmowa, zgodnie z kalendarzem religijnym, pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia. To także czas wyciszenia i przygotowania do godnego i radosnego świętowania. Niedziela Kwietna czy też Wierzbną  zwana, zaakcentowała swą obecność  święceniem palm i niezwykle widowiskową procesją . Tłumnie zebrani parafianie podążali spod Gimnazjum w Zręcinie ku drzwiom kościoła w odświętnym pochodzie z barwnymi palemkami , upamiętniając  tym samym tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Dorodne i barwne, krótsze i dłuższe- jednako wszystkie- piękne i okazałe, niesione przez mieszkańców, uczniów, rodziców, starszych i młodszych wezmą zapewne udział w cyklicznym  Konkursie na Palmę Wielkanocną 2017. Wszak palmom przypisuje się nadzwyczajne właściwości i łączy z nimi utrwaloną obrzędowość; „ Palma bije, nie ja biję, za tydzień wielki dzień, za sześć dni Wielkanoc”. Przechowujmy więc palmy z szacunkiem, niech strzegą od wszelkiego złego i użyczą błogosławieństwa Bożego! A w naszych domach niech będą  dodatkowym efektownym elementem wystroju świątecznego, stając się oczywistym „ symbolem  życia, sił witalnych, owocowania i zwycięstwa”.

Tym razem grupa niestrudzonych rajdowców udała się na V Rajd Poznajemy Pogórza – Korona Pogórzy. Trasa wiodła przez malownicze tereny Woli Jasienickiej na Suchą Górę a dalej do Czarnorzek, gdzie zapaliliśmy ognisko i odbyły się konkursy. Na szczęście trafiliśmy w okienko pogodowe i na trasie przyświecało nam słoneczko. Było ciepło, wesoło i przyjemnie ….
Zapraszam do galerii zdjęć… i na krótki filmik 😆 

https://www.youtube.com/watch?v=55SPd0kYsxw&feature=youtu.be

To już czwarta edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, organizowana przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Karola Klobassy-Zrenckiego w Żeglcach. Tym razem organizatorzy wybrali poetkę Dorotę Gellner i jej czarodziejski świat. Pod takim właśnie hasłem przebiegał tegoroczny konkurs podzielony na trzy etapy: klasowy, szkolny i międzyszkolny. Uczniowie mogli zaprezentować dowolnie wybrany utwór tej poetki.Etap szkolny odbył się dnia 31 III 2017 r. w naszej szkole. Zakwalifikowało się do niego 12 osób:                   
            z kl. I – 1 uczennica                          

            z kl. II a – 1 uczennica                              z kl. III a – 2 uczennice

            z kl. II b – 2 uczennice                              z kl. III b – 6 uczniów

Prezentacje recytatorskie były na wysokim poziomie, wzbogacone niekiedy o środki teatralne. Komisja oceniająca występy dzieci postanowiła przyznać trzy wyróżnienia i tym samym zakwalifikować dzieci do etapu międzyszkolnego.
Wyróżnienia otrzymali:   Milena Wityńska z kl. I

                                             Paulina Dubis z kl. III a

                                             Wiktor Ginalski z kl. III b

Etap międzyszkolny odbył się 5 IV 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Karola Klobassy – Zrenckiego w Żeglcach. Spośród dwudziestu uczestników jury wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych. W grupie dzieci najmłodszych pierwsze miejsce zajęła nasza uczennica Milena Wityńska z kl. I, a wyróżnienie zdobyła uczennica z kl. III „a” Paulina Dubis. Konkurs przyczynił się do rozwijania uzdolnień recytatorskich i rozpowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci. Dziękujemy organizatorom za umożliwienie udziału w konkursie.

 

W niedzielę, 2 kwietnia 2017r., odbył się rajd nocny „Płomień Pamięci” na górę Cergową. Został on zorganizowany w XII  rocznicę śmierci św. Jana Pawła II przez PTTK w Krośnie. Siedmioro uczniów naszej szkoły wraz z p. Beatą Malik, ks. Adamem oraz p. Pawłem Czelnym uczestniczyło w tej uroczystości, upamiętniającej naszego Wielkiego Polaka i Człowieka, Honorowego Członka PTTK. O godzinie 19:00 wyruszyliśmy na górę, która dla nas była ogromnym wyzwaniem. Gdy doszliśmy na szczyt, uczestniczyliśmy w Mszy św. z modlitwą za stawiennictwem św. Jana Pawła II.  Następnie zapaliliśmy wielki płomień na cześć naszego Papieża i odśpiewaliśmy ulubioną pieśń świętego – „Barkę”. Około godz. 22.30  udaliśmy się  w drogę powrotną. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, wróciliśmy do domów. Z pewnością rajd by wspaniałym przeżyciem, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

https://www.youtube.com/watch?v=hREhB9Wdv2A&feature=youtu.be

     Pięknie zaproszeni, „ skuszeni” tajemniczymi tytułami „ Bajek robotów” Stanisława Lema, uczniowie klasy IV , zawitali gościnnie w progach szkolnego „ teatrzyku rozmaitości”. I cóż tam zobaczyli? Dzięki uczniom klasy VI „a” przenieśli się w odległą przyszłość, w atmosferę fantastyki i nauki, w świat futurystyczno- kosmicznej technologii. Poznali  niezwykłych bohaterów!  Nie były to jednak księżniczki  i czarodzieje, ale roboty i inteligentne maszyny! Odkryty przed  nami świat  był niby groteskowy, ale nad wyraz aktualny w problematyce poruszanych zagadnień. A więc zawiść i rywalizacja, pycha, zdrada i chciwość obok wrażliwości, dobroci i mądrości życiowej. Uczniowie z dużym zaangażowaniem scenicznym, w nietypowych kreacjach i kostiumach, w pełnej harmonii muzycznej i scenograficznej, otoczeni bogactwem pomysłowych rekwizytów zgotowali –samodzielnie, ekscytujące widowisko sceniczne. Młodzi widzowie bawili się świetnie, ucząc się nie tylko języka teatru, ale także odczytując ostrzegawcze przesłania „ Bajek…” Za ciekawą podróż po świecie literatury science fiction, za twórczą lekcję teatru wyobraźni -naszym szkolnym artystom- gorąco Dziękujemy!!!

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, informuje  o rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej oraz klasy I Szkoły Podstawowej.

W poniższych linkach znajdują się zasady rekrutacji, wnioski oraz załączniki do pobrania:

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA WÓJTA – TERMINY
UCHWAŁA RADY GMINY
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RG
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP

KLASA I
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY I
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA – KLASA I
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA WÓJTA – KLASA I
UCHWAŁA RG – KLASA I
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RG – KLASA I
WNIOSEK

Pierwszy dzień wiosny grupa Świerzowskich Rajdowców spędziła na rajdzie pieszym zorganizowanym przez PTTK Krosno. Uczniowie zwiedzili Muzeum Kultury Łemkowskiej w  Zyndranowej i przeszli zielonym szlakiem na górę Ostra (687 m.n.p.m.) do miejscowości Stasiane. Trasa nie była łatwa, do tego bardzo błotnista (to akuratnie bardzo podobało się rajdowcom 😀 ). Najtrudniejszym okazało się podejście na Górę Ostra, która swoja nazwę otrzymała nie bez przyczyny 😆 . Tradycyjnie na zakończenie rajdu odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz konkursy turystyczno- krajoznawczy i ekologiczno – przyrodniczy. Naszą szkołę reprezentowali Ola Giemza, Oliwia Mazur, Jakub Samborowski oraz Weronika Świątek. Brawa dla Czwartaczków za wytrwałość, mam nadzieję że wspólne wędrowanie Wam się podobało, bądź co bądź zrobiliśmy wspólnie 16000 kroków ( Leoś – dzięki za obliczenia 😛 ) Zapraszam do galerii zdjęć oraz do obejrzenia krótkiego filmiku 😛 

https://youtu.be/dSBNWOQl6Mg

DOM
      O
      D
      Y   

             ZAPRASZA…
Jesteście zapewne ciekawi, kogo i z jakiej okazji?
Już spieszymy z odpowiedzią. To nader zaskakujący „ pomysł” na okoliczność  …radosnego świętowania DNIA KOBIET!!! I chociaż do 8 marca jeszcze chwil parę, to nasze „ maluszki”- kl. O ze swą wychowawczynią,  p. D. Hajdamowicz, zaprosiły Nas , dn. 03.03.2017r., na niezwykły „ Kalendarzowy pokaz mody”- gdzie Rodzice, Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły i Uczniowie –  mogli z przyjemnością  „nacieszyć” swe wyszukane zmysły. Szczególnie „uprzywilejowane” ,w przekazie scenicznym , mogły się poczuć nasze „ kobiety” i  „kobietki”. Wszak…

                                   „ Raz do roku jest taki dzień,

                                     Który przemija jak piękny sen.

                                     To naszych Pań święto!”.

    W tęczowych „ artystycznych plenerach”, w rytm Vivaldiego, przemierzaliśmy – z przymrużeniem oka –  przez „ Cztery pory roku”- wdzięcznie, wymownie i przebogato w swych odsłonach kreowane przez przejęte, malutkie artystki. I cóż zobaczyliśmy? Oprócz – pełnej przepychu scenografii, feerii i zmienności kolorystycznych, mogliśmy podziwiać ulotną finezję ruchu, wzbogaconą elementami przemyślanej choreografii. Taniec zwiewnych śnieżynek, zabawne podskoki  „ zielonych ”żabek, pląsy „znudzonych teatralnie”poduszkowych grzybków – podbiły serca  szkolnej publiczności! Całość „ wzmocniły”  układy rytmiczne opracowane do dziecięcych „przebojów szkolnych” śpiewanych …po angielsku i iście „ Kobiecy rap” skandowany dziarsko przez uczn. kl.V, Radka Guzika. Piękno i różnorodność kostiumów, bogactwo rekwizytów, muzyka, śpiew i skoczne tany, a nade wszystko  sceniczny debiut naszych wykonawców, uczyniły dzisiejsze spotkanie „ wodewilowym odkryciem”!

                                 BRAWO ZERÓWKA!!!

   Za piękne chwile pełne radosnego przeżywania- wykonawcom, autorce pomysłu i Wszystkim  „pomocnikom od serca” / p. B. Malik, p. R. Kobak, ks.A.Pakoszowi/ – serdecznie DZIĘKUJEMY! Cóż dodać ? Zabawa była przednia! Sami zobaczcie!Na zakończenie Wszystkie Panie przyjęły  szczere życzenia od uśmiechniętych i  już troszeczkę zmęczonych artystów …

                                „ Niech dużo szczęścia i radości w Waszym życiu gości ”!

A czego pragną Panie? Wiadomo!  By spełniły się życzenia i Ich … najskrytsze marzenia!
Na koniec pragniemy dodać, iż Nasi uczniowie popisali się swym programem, 4 marca 2017r. w Domu Ludowym w Świerzowej Polskiej, umilając zebranym Paniom świętowanie Dnia Kobiet!

 

W zeszły czwartek grupa uczniów z Zespołu Szkół w Odrzykoniu, wraz z uczniami klasy VI a z naszej szkoły oraz wychowawczyniami tych klas, wzięła udział w kuligu i zabawach na śniegu zorganizowanymi w Chyrowej. Po przyjeździe na miejsce na jedną grupę czekał zaprzęg konny, natomiast druga grupa bawiła się świetnie zjeżdżając na sankach. Po harcach na świeżym powietrzu wszyscy udali do gospodarstwa ,,Pod Chyrową”, gdzie czekały pieczone kiełbaski oraz ciepła herbata. Pan Andrzej Zatorski – właściciel gospodarstwa umilał nam czas opowiadając o historii Chyrowej i okolic. Dziękujemy grupie z Odrzykonia i Panu Andrzejowi za wspólnie spędzony czas.

Wystarczyło skrupulatnie odliczać upływający dość szybko czas , by stwierdzić, że oto…- piątek, sobota, niedziela i … …LUDZIE!!! LUDZISKA!!! FERIE!!! Pewnie już wiecie, jak spędzić te niezwykle cenne chwile? Na świeżym powietrzu- zabawie z rówieśnikami, na  szaleństwach sportowych… W zaciszu domowym – przy „ kompie”, grach, może z książką w ręku… Skorzystać z basenu? Pójść na lodowisko? Kino? Wycieczki? Muzea, wystawy? Zajęcia zorganizowane- warsztaty plastyczne, turnieje? Może spotkania rodzinne? Wizyty koleżeńskie? Co wybrać?! Fakt, możliwości jest bez liku! Przemyślcie temat, rozgryźcie go, posmakujcie… Cokolwiek zdecydujecie, będzie dobrze i pięknie!!! Pamiętajcie jednak, by podczas realizacji marzeń nie zapominać o 3. istotnych kwstiach! Oto one: JESTEM ROZWAŻNY! JESTEM ROZSĄDNY! DBAM o SWOJE i INNYCH BEZPIECZEŃSTWO!!! Bawcie się radośnie, ale zawsze i wszędzie…zatroszczcie się o siebie!  Szkoła czeka na Was już…30 stycznia 2017r! Jak zwykle …z pierwszym dzwonkiem! Tymczasem odpoczywajcie, relaksujcie się, a gdyby zagościła nuuuda, to …spieszę z niewinną propozycją : nadgońcie zaległości w nauce, machnijcie – w przerwie jakiś teścik? Co WY na to? Pewnie, :O Ale, co najważniejsze- wyśpijcieee …się- porządnie!!! Wracajcie w dobrej kondycji i koniecznie z …uśmiechem! 

ferie206wroclaw-jpg

  

Zapewne domyślacie się, na co? Oczywiście na…karnawałową zabawę! Na hulanki i swawole, bo przecież na skoczną imprezę niewiele potrzeba! Wystarczy…szczypta pomysłowości, garść dobrego nastroju, doza optymizmu, serdeczny uśmiech i… już! Oto gotowy przepis na szkolną zabawę choinkową! Przygotowania trwały na tyle długo, aby dn. 14 stycznia 2017 roku stanąć w pełnej gotowości! Sala w błękitach i bielach – pełna zimowych, żakardowych odsłon – otworzyła swe podwoje przed tłumem Gości. Rodzina radosnych „ bałwanków” zachęcała ochoczo do zabawy- do tanecznych podskoków, korowodów i innych pomysłowych rewiowych popisów, harców czy figli… A wśród rozbawionej dziatwy, można było zobaczyć przebogatą feerię baśniowych postaci! Owa rozmaitość i pomysłowość uczyniła szkolną „potańcówkę” prawdziwym balem karnawałowym! Całość przedsięwzięcia okraszona smakołykami, przepysznymi kanapeczkami, soczkami , w które obfitował sowity bufet, przyciągała jak magnes! Chętnych było wielu!!! Dziękujemy pięknie za pomoc i wsparcie zaangażowanym Rodzicom! Dzięki Nim, apetyty rosły w miarę jedzenia! Uf, to był udany wieczorek! :)Czy przy orkiestrze, czy przy DJ-u – uśmiechnięci, zasobni w szczęście, „ubawieni po pachy” szaleństwami wspólnej zabawy – z  ukontentowaniem  podsumowaliśmy I semestr nauki.
Spójrzcie, jak Nam się to udało! Humory dopisywały Wszystkim!


Cóż dodać jeszcze? Harce mogłyby trwać do …białego rana, ale przecież odpoczynek też jest potrzebny!

Przed Nami wszak… ferie!!!

                       Do tego prawdziwie udane- wręcz  wymarzone – mroźne i śnieżne!

                                 Żegnaj więc szkoło na całe 2 tygodnie!

Jeszcze tylko drobne przypomnienie!

Pamiętajcie, aby uczcić Dzień Babci-21.01. i Dzień Dziadka- 22.01. !!!

Spotykamy się 30 stycznia 2017r.- w imieniny Macieja i Martyny. J

                          Odpoczywajcie aktywnie, ale bezpiecznie!

                               Pamiętajcie o ważnych przestrogach!

 


Dawno temu w Betlejem…
narodził się Syn Boży.
W tę pamiętną świętą noc – aż do dziś-„ skrzypki świergocą słodziutko srebrzystą nutką, fujarki fiukają śpiewnie i rzewnie… Więc śpiewajcie – dziewuszki i chłopczęta; li- li, la-la…
Niech kolęda serca rozpala!
Tak cicho, podniośle ,choinka płonie,
Blask świecy złotej tańczy mgliście,
Więc wszyscy podchodzą do siebie, bo Gwiazda już wzeszła na niebie.”
Czas dzielić się opłatkiem…
A serca drżą tak uroczyście!
I My także , w gorącym „przeczuciu świątecznym”, dn.21 grudnia, celebrowaliśmy szkolne wigilijne wieczerze.
W pięknej bożonarodzeniowej oprawie, przy świątecznych, „smacznie” zastawionych stołach, radowaliśmy się wspólnie Bożym Narodzeniem! Łączyła Nas – Uczniów, Nauczycieli i Rodziców– nutka kolędowa, kruchy opłatek, sianko pachnące i…życzenia, z ust do ust– z głębi serc płynące .
I choć teraz wszystko całkiem jest inaczej niż.. w Betlejem, to przecież RADOŚĆ ta sama!!!
Za te piękne magiczne chwile- szczodrze ofiarowane szkolnej społeczności , pomoc i zaangażowanie-  pięknie dziękujemy zarówno Rodzicom, jak i Nauczycielom!
„Wszak już idą Święta, a czas przy stole każdy zapamięta!
Wszak to tradycja- taki okres w roku,
Mały czy duży- łezka krąży w oku…”

 Pójdźmy wszyscy do stajenki…..śpiewnie nawoływała starsza grupa przedszkolna, zapraszając na jasełka, dn. 22 grudnia 2016r. Pragnęli uczcić pieśniami i „ swymi serduszkami obecność Boga między nami.” Wkroczyli śmiało w korowodzie świątecznym, przy dźwiękach pięknych kolęd i skocznych pastorałek- piękni, uroczyści i tacy niewinni… Jakże im nie wierzyć, że chcieli podarować Wszystkim szczęście płynące wprost z nieba, by troski ludzkie rozjaśniło? Urzekli wyrazistością , aranżacją sceniczną „żywej szopki”, do której śpiesznie i z ochotą- za naszymi najmłodszymi wykonawcami- pośpieszyliśmy.
Przyszli do Nas Maryja i Józef, pastuszkowie, anieli cali w bieli i rozkoszne… diabełki!
A dzieci, kłaniające się Dzieciątku prosiły:
„ Spraw o Jezu mały, by wszystkie serduszka zawsze Cię kochały!”
A potem, na tle stajeneczki z kolebusią Maleńkiego….zatańczyły, odsłaniając Nam- urzeczonej widowni- czarowne obrazy, całą prawdę i głębię tajemnicy „w nowych słowach.”
Niech historia ta prawdziwa, pozostanie dla Nas ciągle żywa!
Przyjęliśmy także od Nich świąteczne życzenia, które kierujemy w ten wyjątkowy czas do Wszystkich- Rodziców, Dziadków, naszych krewnych , bliskich i Tych, którzy spragnieni są „ dobroci Bożej”.
                        „Niech więc spełnią się Wam wszystkie marzenia
                         Niech radość  świąteczna trafi w każdy kąt
                        A MY Wszyscy życzymy –  WESOŁYCH ŚWIĄT!!!|
W podzięce za piękne widowisko, moc przeżyć i doznań estetycznych – dla małych artystów i Ich opiekunekpań: Eli, Ani i Marioli oraz pani Ani Dubis, której „…szopka cała w białych, śnieżnych kropkach !”-  uradowana publiczność odśpiewała chóralnie , aż…dwie kolędy!Gratulujemy przedstawienia i bijemy gromkie BRAWA!!!
Wśród licznych życzeń – symbolicznych gestów i darów, powoli żegnaliśmy się ,aby w nastroju „dziwnym choć wyjątkowym” oczekiwać na …upragnione ŚWIĘTA!!!
Ale w tej świątecznej atmosferze musimy pamiętać o paru istotnych szczegółach!
Szczęśliwi, beztroscy, ale…zawsze BEZPIECZNI !!!
Niech zabawy będą rozważne, a Wasze zachowania przemyślane!
Zawsze przebywajcie  pod opieką Dorosłych!
Wasz upragniony czas odpoczynku to okres: 23 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 2017 r.
Powitajmy Nowy Rok pełni optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia!

 

 

Podczas ostatniej lekcji języka angielskiego w klasie I wspólnie przygotowaliśmy Christmas crackers czyli cukierki z niespodzianką. Cracker to przypominająca duży cukierek tuba z tektury, owinięta w ozdobny papier i zawiązana na końcach. Pociągnięcie obu z nich przez dwie osoby powoduje głośny wystrzał, a zawartość wyskakuje na zewnątrz. W środku takiego cukierka znajduje się zwykle papierowa korona, mały prezent oraz karteczka z dowcipem. W naszych ukryliśmy słodycze…

 

Dnia 20. 12. 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w koncercie muzycznym „Cicha noc”, przygotowanym przez koleżanki i kolegów z ZSM w Krośnie. W koncercie zaprezentowano szereg kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych w opracowaniu na orkiestrę smyczkową, połączone chóry I i II stopnia w oraz zespół instrumentów dętych, zespół gitarowy, duet fortepianowy a także solistów i recytatorów. Uczniowie szkoły muzycznej wykonali kolędy: „Lulajże Jezuniu”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzisiaj w Betlejem”, „Adeste Fidelis”, „Całą noc padał śnieg” i wiele innych. W czasie trwania tej lekcji muzyki dzieci miały okazję zobaczyć z bliska wiele instrumentów, posłuchać ich brzmienia i podziwiać umiejętności muzyczne swoich rówieśników. Koncert bardzo się wszystkim podobał. Składamy serdeczne podziękowanie Pani Renacie Zajdel oraz wszystkim nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie koncertu, za zaproszenie uczniów naszej szkoły.

 

  Pod takim oto aktualnym hasłem klasa IV zorganizowała  15 grudnia 2016r. świąteczny kiermasz, na który serdecznie zaprosiła całą społeczność szkolną. Zimowy kiermasz powitał Gości bogatym i urozmaiconym bufetem. Czegóż tam nie było! Dość powiedzieć, że każdy znalazł swój smak! „ Od słodkości do pyszności”- od, cieszących się największym powodzeniem galaretek, po cieplutkie gofry, pizzerki, pop-corn , bogate tosty czy przepyszne piernikowe serduszka, babeczki, kopy i inne olśniewająco- zaskakujące ciasta, ciepłe przekąski, soczki i kompoty! Mniam….Pycha! W ciepłym, świątecznym klimacie i świątecznej scenerii przejęci uczniowie kl. IV godnie pełnili honory! Świetnie przygotowani uwijali się z fachową wręcz zręcznością , aby zadowolić każdego, no i oczywiście …..zebrać środki finansowe na przyszłe , wspólne przedsięwzięcia klasowe. Piękny przykład integracji klasowej, wspólnych planów, działań i przeżyć. Prawda? Uczyliśmy się od starszych kolegów z klas VI, którzy „ dali nam piękny przykład” i przetarli drogę! Jak na pierwszy raz– zdaniem uczestników kiermaszu było OK! Nie byliśmy sami! Rodzice dzielnie wspierali swe pociechy , ale gdy zobaczyli jak dzieci świetnie sobie radzą, dali zielone światło do samodzielności! Było duużoo pracy, wiele biegania, ogrom trosk organizacyjnych, ale…UDAŁO SIĘ!!! Dumni z siebie, choć zmęczeni czekają uczniowie… na kolejny- tym razem wiosenny kiermasz. Wielkie słowa uznania dla wszystkich Rodziców, za Ich cenną pomoc, wsparcie, wyrozumiałość i ogromne zaangażowanie! Uczniowie klasy IV i wychowawczyni pięknie Dziękują! Zaś słowa życzliwości i sympatii kierujemy w stronę Naszych Gości- Uczniów, Nauczycieli i Pracowników. Byliśmy zaszczyceni Państwa obecnością!

13 grudnia klasę 0 odwiedził niezwykły gość – pani chemik Katarzyna Jórasz. Pani Katarzyna ubrana w biały fartuch, gogle ochronne oraz zaopatrzona w  specjalne naczynia, próbówki, butelki, miarki, łyżeczki oraz inne rekwizyty chemiczne pokazała dzieciom fascynujące i niezwykłe doświadczenia. Zerówkowicze  z zapartym tchem śledzili każdy ruch pani chemik. Uczniowie czynnie uczestniczyli w pokazie, to znaczy pomagali naszemu ekspertowi w prostych eksperymentach. Pani Kasia zademonstrowała czary chemiczne- akwarium z sody, octu, oleju i barwników, pastę do zębów dla słonia oraz wiele innych. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał dyplom „MAŁEGO CHEMIKA”.
Podziękowania kieruję do pani Donaty Zawidlak za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

                                                                                                                                                                                            Wychowawca klasy 0

Po raz czwarty cała społeczność SP w Świerzowej Polskiej włączyła się w przygotowanie paczki dla rodziny z powiatu krośnieńskiego. Akcją zajęli się opiekunowie i członkowie SK Caritas i SK PCK. Na kilka dni przed finałem zakupiono potrzebne dla rodziny artykuły sfinansowane przez uczniów, rodziców, Panią Sołtys, nauczycieli, pracowników szkoły oraz babcię jednej z uczennic klasy VI. Dzięki ofiarności i wielkiemu sercu zaangażowanych udało się zebrać 907,47 zł, za które zostały zakupione produkty i zapakowane do 11 paczek. Dodatkowo, pracownicy indywidualnie podarowali środki czystości, żywność, podkłady higieniczne, odzież i obuwie. W piątek 9 grudnia 2016 roku opiekunowie Szkolnego Koła Caritas i PCK odwieźli prezenty do magazynu w Krośnie. Stamtąd dary trafiły bezpośrednio do rodziny. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w chęć pomocy drugiemu człowiekowi. „Dając innym dobro o wiele więcej zyskujemy”.

 Okazją do ustanowienia Henryka Sienkiewicza patronem 2016 roku była dokładnie 100 rocznica śmierci i fakt, iż poprzez swoją twórczość i działalność społeczną pisarz ten budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania Ojczyzny i zdolności do poświęceń dla Niej- tak uzasadniali swój wybór senatorowie. Wzorem poprzednich pokoleń zgromadziliśmy się nad…książką- raczej książkami Sienkiewicza! Czytaliśmy, słuchaliśmy, przeżywaliśmy… Uwrażliwieni na piękno literatury, kształciliśmy ponadto umiejętność pięknego czytania! – To taki trudny język!- komentowali uczestnicy, ale wpływ Sienkiewicza na współczesną polszczyznę jest trudny do przecenienia!
Wszak Henryk Sienkiewicz był i pozostanie „ ambasadorem polskości”!
Uczniowie klas IV- VI spisali się wzorowo! Miło było Ich posłuchać! Było Nas wielu…odważnych pasjonatów czytania, miłośników dobrej książki. Aż 15 osób sięgnęło po ciekawe tytuły… I tak mogliśmy usłyszeć fragmenty… „Janka Muzykanta”, „ Latarnika” , „Potopu”, „ Pana Wołodyjowskiego”, „ Krzyżaków”, powieści „ Ogniem i mieczem” , fragmentów „ W pustyni i w puszczy” czy opowiadania pt. „ Dwie łąki”. Prezentacje przemyślane, płynnie i poprawnie przeczytane, z piękną dykcją, właściwym tempem oceniało powołane jury, które, wsłuchując się uważnie w teksty, oceniało skrupulatnie ogólny wyraz artystyczny.
Szybko też ogłoszono wyniki.
Oto laureaci:
1. miejsce  – Olga Janocha, kl. VI b / 90 pkt.
2. miejsce – Radosław Guzik, kl. V / 86,5 pkt.
3. miejsce – Wiktoria Zuzak, kl. IV / 85 pkt. /
Przyznano także wyróżnienia dla; 
– Eweliny Kujdy
, ucz. Kl. VI b / 81,5 /
Katarzyny Dziadosz, ucz. Kl. VI b / 79 pkt. /
Spójrzcie na Ich dumne miny! Ta radosna grupka to „ prawdziwi bibliofile”!!!
Gratulujemy i dziękujemy Wszystkim, którzy tak pięknie zaangażowali się w tę szczególną – narodową , czytelniczą akcję !

 

 

Noc,
Śnieg,
Cisza…Księżyc wstaje,
Wędrują po ZiemiŚwięci  Mikołaje!!!
Najcenniejsze niosą Skarby– Dobroć, Miłość i…podarek !
Po co, zapytacie?
By marzenia się ziściły, każdy miał, co tylko chce!
Bo jest taki dzień- 6 XII – gdy spełnia się każdy sen!
Lecz…trzeba być grzecznym przez cały rok!
Wszystkie dzieci wierzą w to!
No, a  że  w naszej szkole dobrych smyków nie brakuje, więc stary Mikołaj bardzo się spieszył…Przybył w saniach pełnych upominków, cały utonął w kolorowych depeszach od dzieciaków! Ileż tam było próśb i życzeń! Ile niespokojnych oczekiwań… A że jak zwykle ciągle brak Mu czasu, wpadł do naszej szkoły „ po cichutku”, zostawił  dłuuugi… list, bo wiedział , że na Mikołaja czeka grzecznych dzieci cała zgraja! „ Obiecajcie solidną poprawę, bo Ja pragnę liczyć od dziś tylko Wasze dobre uczynki i zasługi ! Bądźcie pilnymi uczniami, miłymi i życzliwymi wobec kolegów, posłusznymi swoim Rodzicom i wychowawcom– pisał do uczniów ze Świerzowej Polskiej. Prosił także: „ Cieszcie się moi kochani z wymarzonych prezentów! Rozpakujcie je i skaczcie z radości przy wspólnej zabawie!” Na koniec zaś dodał: „ Pomachajcie mi na pożegnanie, bo już czekają renifery i ciężkie sanie. Szepnijcie choć słówko: „ Dziękuję”, a serce moje się uraduje!” Starał się nasz święty podołać trudnemu zadaniu. I chyba się udało! Sami zobaczcie, ile wspaniałych rzeczy życzliwie Nam ofiarował! Wszystkim wyszykował piękne prezenty, wyczarował ponadto …uśmiechy i szczęście!
Święty Mikołaju, zostań tutaj z nami!- prosiły dzieci, ale Jego sanie zadzwoniły dzwoneczkami…
Zaśpiewaliśmy Mu skoczne i dźwięczne piosenki, uczyniliśmy to, o co prosił, wyrażając wdzięczność za szczodrość, pamięć, gorące życzenia świąteczne i moc uścisków, które Nam  przekazał w liście. Rozumiemy, że nie zawsze może być z nami…
„ Wszak Mikołaj wciąż pędzi, wciąż przed siebie gna,
Od domu do domu- ciężką pracę ma!
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód,
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł…
Być może spotkamy się z Nim przy choince obsypanej cudownymi darami?
Wszystko może się zdarzyć! Prawda? 🙂 

 

 

 

30.11.2016r. do oddziału zerowego przyjechał pan Dawid Boruta – ratownik medyczny ze Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie , który przeprowadził pogadankę i warsztaty  z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W prelekcji oprócz dzieci z klasy 0 uczestniczyli jeszcze uczniowie z klas I i II. Dzieci przypomniały sobie numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką    ( trzeba się przedstawić, powiedzieć ile ma się lat, powiedzieć gdzie się znajduje, co się stało i dlaczego potrzebuje pomocy). Pan ratownik zademonstrował niezbędne  rzeczy znajdujące się w torbie medycznej – opaski uciskowe, bandaże,  nożyczki, maseczki do sztucznego oddychania, gumowe rękawiczki , strzykawki i igły, kołnierze usztywniające, koc termiczny oraz wiele innych przedmiotów wyposażenia każdego ratownika .Dzieci z wielka uwagą przysłuchiwały się informacją dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Obserwatorzy mieli okazję na własnej skórze przećwiczyć ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Jednym z najciekawszych dla nich, a zarazem bardzo ważnym punktem warsztatów, były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, a następnie, według jego wskazówek próbowały naśladować masaż serca oraz sztuczne oddychanie. Dzieci dowiedziały się również jak należy sprawdzić przytomność osoby poszkodowanej.  Pan ratownik nauczył nas kilku technik bandażowania głowy, ręki i dłoni- modeli nie brakowało, każdy dzieciak chciał brać udział w tym szkoleniu. Na koniec wizyty najmłodsze dzieci wyszły przed budynek szkoły , aby zobaczyć z zewnątrz i od środka karetkę pogotowia oraz usłyszeć sygnał dźwiękowy. Pożegnaliśmy i podziękowaliśmy panu Dawidowi za wizytę oraz przekazanie wiedzy, dzięki której możemy uratować czyjeś życie.
Szczególne podziękowania składam mamie Marysi – pani Marcie Trybus za pomoc w zorganizowania spotkania .

                                                                                                               Wychowawca klasy ,,0”

 

25 listopada grupa Świerzowskich Rajdowców uczestniczyła w Rajdzie Andrzejkowym. Trasa piesza rozpoczęła się w Rymanowie Zdroju prowadziła poprzez Wołtuszową aż do Wisłoczka. Przez całą wędrówkę towarzyszyła nam mgła, która sprawiła , że widoki były mroczne i tajemnicze 🙂 , Było również dużo błota, ale tym akurat nie przejął się nikt – no chyba oprócz mam, które muszą jakimś cudem  😆 doprowadzić odzież rajdowców do stanu użytkowania  😆 Rajd Andrzejkowy nie mógł oczywiście odbyć się bez lania wosku. Uczestnicy nie mogli się doczekać, aby dowiedzieć się , co czeka ich w przyszłości  🙂 Na zakończenie rajdu, tradycyjnie odbyło się ognisko z pieczeniem smacznych kiełbasek oraz konkursy, w których udział wzięli: Olga Janocha, Szymon Czelny, Ola Giemza i Radosław Guzik. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki, które w najbliższym tygodniu ukażą się na stronie PTTK. Było mroczno, było błoto ale było FAJNIE !!!

I byłabym zapomniała….  🙂 Na zakończenie rajdu zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najciekawszą relację” z Młodzieżowego Złazu po Ziemi Krośnieńskiej. Nagrody zostały przyznane Kornelii Józefczyk oraz Karolinie Zając !!!!! Gratuluję 😀 

24 listopada 2016 r. wypełniony był wróżbami i zabawami andrzejkowymi, przebiegającymi wg harmonogramu:
1 i 2 lekcja- wróżby w klasach młodszych i przedszkolu
3 lekcja- spektakl teatrzyku kukiełkowego pt. „Bezcenna przyjaźń”
4 i 5 lekcja- poczęstunek od Rady Rodziców, zabawy przy muzyce.
W międzyczasie działał „pokój strachów”. Klasy młodsze odwiedzały go wg ustalonej kolejności. Ten pokój przygotowali i prowadzili: Paweł Kawalec, Jakub Samborowski, Michał Drozd, Kamil Nowak, Aleksandra Giemza, Julia Trybus, Romina Lipińska, Jakub Raab, Szymon Czelny, Karol Caban.
Wróżki i wróżbici to uczniowie klas IV-VI opiekujący się młodszymi dziećmi:
-przedszkole grupa młodsza- Andżelika Sieńko, Maja Adamik, Wiktoria Zuzak, Maria Drozd
-przedszkole grupa starsza- Jakub Zajdel, Bartłomiej Dubis
-klasa 0- Karolina Gromek, Oliwia Mazur, Karolina Zając, Radosław Guzik
-klasa 1- Martyna Kozioł, Weronika Świątek
-klasa 2a- Kornelia Józefczyk, Natalia Giemza, Aleksandra Berezowska, Paulina Głowacka
-klasa 2b- Katarzyna Dziadosz, Ewelina Kujda, Nina Prajsnar, Wiktoria Mermon
-klasa 3a- Karolina Adamik, Gabriela Zając, Oliwia Kłusek
-klasa 3b- Klaudia Lenart, Amelia Gancarz, Olga Janocha
Klasy IV-VI swoje „andrzejki” miały po południu, bawiąc się na dyskotece przygotowanej przez sekcję techniczną Samorządu Uczniowskiego pod kierownictwem Pawła Kawalca. Odbył się również zręcznościowo -taneczny konkurs.
Było bardzo ciekawie i zabawnie, a wszystkiemu towarzyszyła wesoła atmosfera.

 

23 października, na zaproszenie p. Beaty Malik,  naszą szkołę odwiedził p. Bartek Machowski – przewodnik beskidzki, pilot wycieczek, podróżnik, wiceprezes krośnieńskiego PTTK. Pan Bartek odwiedził Bliski Wschód, Kaukaz i wszedł na najwyższy szczyt Europy – Mont Blanc. Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” . Nasz gość, dzięki pięknym slajdom i barwnym, dowcipnym opowieściom pokazał nam, jak wspaniałe atrakcje turystyczne znajdują się często w najbliższej okolicy. Z panem Bartkiem Świerzowscy Rajdowcy zobaczą się już w najbliższy piątek podczas Raju Andrzejkowego.
 

Slajdowisko bardzo się wszystkim spodobało  🙂   Poniżej kilka pięknych zdjęć wykonanych przez pana Bartka podczas wędrówek .

Uczniowie klasy I uczestniczyli w niecodziennej lekcji języka angielskiego  🙂 Jakie było ich zdziwienie, gdy Pani poprosiła, aby na lekcję przynieśli pory. Okazało się, że posłużyły one do robienia różnokolorowych pieczątek. Dzieci na własne oczy mogły doświadczyć jak zachodzi proces mieszania barw i tym samym poćwiczyć nazwy kolorów. Taki eksperyment okazał się sporą atrakcją dla pierwszoklasistów 😆 

Czworo uczniów naszej szkoły (oraz jedna absolwentka) wraz p. Beatą Malik, wzięli udział w Wielkim Teście Języka Angielskiego. Wielki Test, to coroczny, ogólnopolski i darmowy test językowy skierowany do wszystkich osób które pragną sprawdzić swój poziom zaawansowania w nauce języka angielskiego. Do przygotowania testu używane są miarodajne i profesjonalnie skonstruowane testy sprawdzające wiedzę na europejskiej skali CEFR, zaproponowanej przez Radę Europy i oferowane bezpłatnie przez ETS Global. Wielki Test Języka Angielskiego odbył się w Polsce już po raz czwarty. Organizacją wydarzenia zajęła się  firma Elctrum i ETS Global – największa niezależna organizacja zajmująca się oceną znajomości języków obcych, która oprócz sprawdzenia poziomu wiedzy Polaków, chce poprzez test promować naukę języka angielskiego. W całym kraju test odbył się w niedzielę 20 listopada. Nasi uczniowie i p. Beata Malik pisali test w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Był to test wielokrotnego wyboru, do którego w swoich kategoriach wiekowych bezpłatnie podejść mogły dzieci (8-12 lat), młodzież (13-17 lat) oraz dorośli (powyżej 18 roku życia).

11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku – po 123 latach zaborów – niepodległości!

 Pamiętając o tym, uczniowie klas III a i III b pragnęli obudzić naszą  wrażliwość  emocjonalną na istotę obchodów świąt narodowych i przypomnieć odwieczne znaczenie słowa Ojczyzna. W pięknym artystyczno- historycznym widowisku, opracowanym przez nauczycieli ; panie- J.Cieślik, M. Lipińską, A. Prorok, A. Dubis i pana- P. Węgrzyna mogliśmy usłyszeć  prawdę o tym, jak trudne były drogi Polaków i Naszego Kraju do Wolności! Aktorzy zabrali nas daleko… odkrywali czarne i jasne zakamarki przeszłości. Niezwykłe daty, niezwykłe chwile, niezwykłe przeżycia… „ ku pokrzepieniu serc” każdego Polaka. Roztańczony korowód polskości malował przed nami upadki i wzniosłe karty naszej bogatej historii. W pięknej biało- czerwonej oprawie scenicznej, bogactwie  historycznych rekwizytów oraz strojów „z epoki” – w aranżacji poetycko-patriotycznej- tańcem, wierszem i przepięknym śpiewem wędrowaliśmy wspólnie ku odzyskaniu… upragnionej Niepodległości! Warto się czasem zasłuchaćwe wspólnie odśpiewany hymn, rotę, w dalekie echa pieśni ułańskich, „odtańczyć” krakowiaczki, poczuć szum i łopot Biało- Czerwonej, na nowo budować swoją tożsamość, szczerze  wyznając za poetą;    „Kto ty jesteś? – Polak mały!” Warto się czasem zasłuchać … w ciszę- bo tam zapisane są  „ przodków marzenia, wszystkie tęsknoty bóle i cierpienia, i słowa trzy, które przez pokolenia szły: BÓG, HONOR, Ojczyzna.” Dziękując za wzruszające chwile, piękny – przebogaty i wielobarwny program- przyłączamy się Wszyscy do szczerych deklaracji , płynących wprost z serc naszych artystów; „ Jedna jest Polska- cały do Ciebie należę”! Słowa uznania należą się także Rodzicom, Dziadkom , którzy wspierali tę uroczystość swą żywą obecnością i emocjonalnym udziałem w tym patriotycznym święcie! Za wspaniałe i wzruszające doznania- obok gromkich braw – składamy naszym wykonawcom i autorom uroczystości  – piękne PODZIĘKOWANIA! Motto dzisiejszej akademii „ Ojczyzna wolna – pradawne hasło, Oby w nas nigdy nie zgasło”!- zapewne pozwoli nam- ubranym w biel i czerwień, świętować  11 listopada w poczuciu dumy i godności narodowej, wierząc… myślą prostą: „ Żeby Polska była…Polską!”

8 listopada to Europejski dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, a w Polsce Dzień- Śniadanie Daje Moc. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do obniżania niedożywienia dzieci w Polsce poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. W naszej szkole do programu przystąpiły klasy 0 – III . Nauczyciele z pomocą bohaterów  opowiadania:  Toli, Maksa i Wszystkojada  zapoznali dzieci z 12 zasadami  zdrowego odżywiania.

 1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
 2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
 3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
 4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
 5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
 6. Mięso, jaja czy ryby – możesz wybierać.
 7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb nie bułeczki.
 8. Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.
 9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
 10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
 11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
 12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Wychowawcy wraz z rodzicami stanęli na wysokości zadania i przygotowali w swoich klasach smaczne i zdrowe śniadanie. Posiłki były kolorowe i zróżnicowane pod względem wartości odżywczych. Na stołach znalazły się tosty z pieczywa pełnoziarnistego oraz kanapki, owsianki, koktajle, rozmaite sery, domowe dżemy, sałatki owocowe. Nie zabrakło też świeżo wyciskanego i tłoczonego soku z owoców i warzyw. Pod koniec śniadania dzieciaki miały okazję spróbować pysznych czekoladowo – owsiankowo – bananowych muffinek.  Śniadanie przebiegło w przyjaznej atmosferze. Apetyt dopisywał wszystkim nawet największym niejadkom.

Dziękujemy  rodzicom za pomoc w przygotowaniu śniadania.

W dniu 7.11.2016 dzieci z klasy 0 pod opieką wychowawczyni i mam – pań: Donaty Zawidlak, Wenety Dominik i Marzeny Bałaban wybrały się na wycieczkę do Lasów Państwowych – Nadleśnictwa w Krośnie.
Celem spotkania było:– zapoznanie dzieci z pracą leśnika
– zachęcanie do dokarmiania zwierząt w okresie zimowy
– kształtowanie podstawowych zasad ochrony  przyrody
– pogłębianie wiadomości na temat zwierząt leśnych i ptaków żyjących w tym środowisku
– uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku ze strony człowieka
Pan leśniczy przekazywał dzieciom wiedzę w sposób dla dzieci odpowiedni. Dysponował wieloma pomocami demonstracyjnymi takimi jak: duże, drewniane puzzle, modele grzybów, makietę ze zwierzętami zamieszkującym lasy oraz z ich odgłosami. Prowadzący spotkanie leśnik w połowie pogadanki włączył dzieciom krótki, dokumentalny film przyrodniczy o Prządkach. Kolejnym zaskakującym punktem spotkania było samodzielne tworzenie obrazka z drewnianych pieczątek. Dzieci  z wielkim zaciekawieniem przysłuchiwały się przemówieniu pana leśniczego o szacunku do przyrody, o zachowaniu ciszy i porządku w lesie oraz o unikaniu kontaktu z dzikimi zwierzętami. Ekspert największy nacisk położył na rozróżnianie grzybów jadalnych od trujących. Na dowód tej ważnej prelekcji klasa otrzymała plakaty, broszury oraz informator o  rozpoznawaniu grzybów. Pamiątek- prezentów nie było końca. Dzieciaki dostały kredki oraz maskotkę- MISIA LEŚNICZEGO.  Na koniec spotkania nasze mamusie przygotowały dla dzieci ciepły posiłek – kiełbaskę z grilla, ciepłą herbatkę, a na deser czekoladowe muffinki. Dzieciaki z wielkim apetytem skonsumowały przygotowany posiłek i pełni siły i energii powróciły do szkoły. Serdeczne podziękowania dla Pań: Donaty Zawidlak, Wenety Dominik i Marzeny Bałaban za pomoc przy organizacji wycieczki i pomoc  przy opiece nad dziećmi.

W dniu 9.11.2016 r. uczniowie klas drugich pod opieka wychowawczyń i p. A Czup wybrali się na wycieczką połączona z zajęciami edukacyjnymi do Lasów Państwowych – Nadleśnictwa w Krośnie. Spotkanie z leśnikiem pomogło dzieciom usystematyzować  dotychczasowa wiedzę na temat lasów: drzew, zwierząt i roślin. Pracownik Nadleśnictwa opowiedział uczniom o charakterze pracy ludzi zatrudnionych na terenie lasów, zachęcił do dokarmiania ptaków i zwierząt w zimie, przypomniał o ochronie przyrody i zagrożonych wyginięciem roślin i zwierząt. Uświadomił również dzieciom jakie niebezpieczeństwa zagrażają środowisku leśnemu przez nierozważną gospodarkę człowieka. Dzieciom bardzo podobały się pomoce demonstracyjne w postaci puzzli, drewnianych modeli grzybów, makiet ze zwierzętami zamieszkującymi lasy oraz ich odgłosy. Uczniowie oglądali również film dla dzieci, którego bohaterami były zwierzęta żyjące w lesie. Po zakończeniu prezentacji uczniowie otrzymali od pana leśnika ekologiczne drewniane kredki, plakaty oraz broszury i małe atlasy grzybów dla każdej klasy. Na koniec spotkania opiekunki przygotowały kiełbaski z grilla i ciepłą herbatę. Po posiłku, trochę zmarznięci, ale weseli i zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

W tym roku szkolnym nasza szkoła po raz pierwszy dołączyła do Międzynarodowego Projektu Krokus. Pomysłodawcą i organizatorem tego projektu jest Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście , a od wielu lat polskim koordynatorem jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Celem projektu jest  przypomnienie i upamiętnienie półtora miliona dzieci żydowskich oraz tysiąca dzieci innych narodowości, które zostały zamordowane podczas II wojny światowej i Holokaustu. Jesienią, w ramach projektu, Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holocauście przekazuje szkołom cebulki żółtych krokusów, które zakwitają wczesną wiosną. Kolor krokusów nie jest przypadkowy, przypomina kolor gwiazdy Dawida, którą Żydzi zmuszeni byli nosić w okupowanych przez Niemców krajach. Zakwitające wiosną kwiaty symbolizują odradzające się życie, zasadzone bowiem jesienią muszą przetrwać całą zimę, by  na nowo pełnym blaskiem zakwitnąć, zwiastując nadejście nowej pory roku. Nasza szkoła w ostatnim tygodniu października otrzymała cebulki krokusów. Zasadzili je przed budynkiem szkoły dnia trzeciego listopada, uczniowie klasy V, VI a i VI b. Chociaż aura była niesprzyjająca, uczniowie  z dużym zaangażowaniem wykonywali powierzone im zadanie, zdając sobie sprawę z idei, która przyświeca temu projektowi. Zasadzenie krokusów było pierwszym etapem naszych działań, kolejne wraz z programem edukacyjnym będą realizowane systematycznie w późniejszym terminie. Koordynatorem szkolnego projektu jest p. Agnieszka Prorok.