szkola_fot

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
ul. Szkolna 50
38-457 Zręcin
tel. (013)4318011 (budynek A)
tel. (013)4220573 (budynek B)

spswierz@poczta.onet.pl

„Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej informuje, że w Szkole oraz w jej obszarach funkcjonuje monitoring. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Obszar objęty nadzorem w postaci monitoringu jest oznaczony poprzez tabliczki z piktogramami kamery, są to korytarze, szatnie oraz wejścia do budynku Szkoły. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawa oświatowego. Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz klauzulą dotyczącą praw osób, których wizerunek został rejestrowany można zapoznać się w siedzibie Szkoły oraz klikając na poniższy link”:

sieciaki_logo

5porcjiowoce mleko

poleko  bezp

logo_men images