Zajęcia dodatkowe

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

1. Małgorzata Pelczar  koło techniczne, recyklingowe
2. Magdalena Lipińska  koło techniczne, recyklingowe
3. Jadwiga Cieślik  koło techniczne, recyklingowe
4. Beata Gefert  koło techniczne, recyklingowe
5. Jolanta Wenc  koło techniczne, recyklingowe
6. Agnieszka Prorok  koło języka angielskiego
7. Beata Malik  koło turystyczne
8. Anna Dubis  koło artystyczne
9. Alina Bałuka  koło kulinarne
10. Renata Kobak  koło artystyczne
11. ks. Adam Pakosz  koło turystyczne
12. Marcin Bodziany  SKS, program SKS na Podkarpaciu
13. Beata Prętnik  koło kulinarne
14. Dorota Hajdamowicz  koło kulinarne
15. Agata Samborowska-Zajdel  koło wokalne /chór/
16 Marcin Bodziany kółko szachowe

 

Konsultacje nauczycieli dla uczniów ZS w Świerzowej Polskiej