Rada Rodziców
przewodnicząca: Anna Drozd
z-ca przewodniczącej: Agata Raab
sekretarz: Agnieszka Moriak

skarbnik:  Dariusz Bęben

  Rady oddziałowe:

klasa

Imię i Nazwisko rodzica

0

E. Leśniak
B. Wojnar
Z. Michałek

I

 H. Rogala
 K. Kurcoń
 D. Nitka

II

D. Zawidlak
W. Dominik
M. Bałaban

III

A. Gancarz
K. Światek – Pytlarz
J. Jastrząb

IVa

A. Czup
B. Prętnik
J. Fafuła

IVb

M. Rogala
D. Nitka
A. Trznadel

Va

 A. Bęben
 S. Tomoń
 M. Kozioł

Vb

E. Błażejowska
M. Krzanowska – Wierdak
 M. Sworst – Pęcak

VI

A. Zuzak
A. Moriak
U. Adamik

VII

 A. Bęben
 E. Gładysz
 A. Józefczyk

VIII
A. Raab
B. Adamik
K. Giemza

IIIGa

A. Delimata
L. Kustroń
R. Soszyńska
IIIGb I. Węgrzyn
D. Dyląg
L. Wilk