przewodniczący: Maciej Faber
z-ca przewodniczącego: Marzena Bałaban
sekretarz: Katarzyna Kozubal
skarbnik: Renata Święs

Rady oddziałowe:

Klasa Imię i Nazwisko rodzica
3/4 latki  Gabriela Bogacz
Zuzanna Michałek
Anna Frydrych
4/5 latki Janas Paulina
Kamila Mermon
Barbara Buczyńska
5/6 latki  Olga Trybus
Anna Michalska
Tomasz Święs
0  Paulina Janas
Anna Adamik
Aleksandra Dragan
 I Anna Blicharczyk
Dorota Szczęch
Jolanta Malik
 II Aldona Pałys
Anna Frydrych
Dorota Żółkoś
 III Agnieszka Leśniak
Jolanta Malik
Renata Święs
 IV  Jadwiga Rokitowska
Anna Składanowska
Mateusz Kozłowski
 V  Beata Wojnar
Elżbieta Leśniak
Zuzanna Michałek
VI  Maciej Faber
Katarzyna Kurcoń
Anna Jawor
VII  Marzena Bałaban
Katarzyna Kozubal
Monika Pyter
VIII  Jadwiga Jastrząb
Agnieszka Wityńska
Aneta Gancarz

Rada Rodziców ustaliła następujące kwoty wpłat na bieżący rok szkolny: 35 zł na pierwsze dziecko i 20 zł na kolejne dzieci.
Wpłaty są dobrowolne i można je uiszczać na nr konta Rady Rodziców: 62 8636 1031 3011 1502 3607 0001