Rada Rodziców
przewodnicząca: Anna Drozd
z-ca przewodniczącej: Agata Raab
sekretarz: Agnieszka Moriak

skarbnik:  Dariusz Bęben

  Rady oddziałowe:

klasa

Imię i Nazwisko rodzica

0

 B.Wojnar
 K.Kurcoń
 M.Myśliwy

I

D. Zawidlak
W. Dominik
M. Bałaban

II

A. Gancarz
K. Światek – Pytlarz
J. Jastrząb

IIIa

A. Czup
B. Prętnik
J. Fafuła

IIIb

M. Rogala
J. Giemzowska
 J. Babkowska

IVa

 A. Bęben
 S. Tomoń
 M. Kozioł

IVb

E. Błażejowska
A. Wanca
 M. Sworst – Pęcak

V

A. Zuzak
A. Moriak
U. Adamik


VI

 A.Bęben
 E.Gładysz
 A.Józefczyk

                      VIIa
A. Raab
D. Samborowska
J. Sroka
                       VIIb M. Kujda
B. Adamik
R. Zajdel