przewodniczący: Maciej Faber
z-ca przewodniczącego: Marzena Bałaban
sekretarz: Katarzyna Kozubal
skarbnik: Agnieszka Bęben

Rady oddziałowe:

Klasa

Imię i Nazwisko rodzica

3/4 latki gr. I

 A. Blicharczyk
 J. Mastej
 Z. Michałek

3/4 latki gr. II

 A. Pacek
 J. Rokitowska
5/6 latki  A. Adamik
 Ż. Bochniak
 A. Liwosz

0

 E. Wójtowicz
 E. Staroń
 A. Hejnar

I

 M. Henzel
 B. Pigoń
 P. Prajzner

II

 E. Leśniak
 Z. Michałek
 B. Wojnar

III

 H. Majka-Rogala
 D. Bartoszek
 K. Drygaś

IV

 M. Bałaban
 K. Kozubal
 M. Pyter

V

 P. Kucza
 J. Jastrząb
 A. Gancarz

VIa

 A. Czup
 B. Prętnik
 J. Fafuła

VIb

 S. Zuzak
 H. Majka-Rogala
 J. Giemzowska

VIIa

 M. Faber
 A. Bęben
 S. Tomoń

VIIb

 K. Kozielec
 M. Krzanowska – Wierdak
 M. Jakubowska
VIII  U. Adamik
 A. Moriak
 A. Zuzak