przewodniczący: Maciej Faber
z-ca przewodniczącego: Mateusz Szkudlarek
sekretarz: Katarzyna Kozubal
skarbnik: Agnieszka Bęben

Rady oddziałowe:

Klasa

Imię i Nazwisko rodzica

3/4 latki

 E. Staroń
5/6 latki  A. Rowińska

0

 M. Szkudlarek
 T. Więcek
 G. Smolik

I

 M. Wilk
 M. Buczyńska
 P. Ganczarz

II

 H. Majka-Rogala
 K. Kurcoń
 D. Bartoszek

III

 D. Zawidlak
 M. Bałaban
 K. Kozubal

IV

 J. Jastrząb
 A. Gancarz
 B. Kludacz

Va

 A. Czup
 B. Prętnik
 J. Fafuła

Vb

 H. Majka-Rogala
 A. Trznadel
 S. Zuzak

VIa

 M. Faber
 S. Tomoń
 A. Bęben

VIb

 K. Kozielec
 M. Krzanowska – Wierdak
 M. Jakubowska

VII

 A. Zuzak
 A. Moriak
 U. Adamik
VIII  A. Bęben
 E. Gładysz
 A. Józefczyk