przewodnicząca: Anna Drozd
z-ca przewodniczącego:
sekretarz:
Agnieszka Moriak
skarbnik: Dariusz Bęben

  Rady oddziałowe:

klasa

Imię i Nazwisko rodzica

0

 G. Smolik
 T. Więcek
 M. Szkudlarek

I

 B. Wilk
 M. Buczyńska
 P. Ganczarz

II

 H. Rogala
 K. Kurcoń
 D. Nitka

III

 D. Zawidlak
 W. Dominik
 M. Bałaban

IV

 A. Gancarz
 K. Światek – Pytlarz
 J. Jastrząb

Va

 B. Prętnik
 J. Fafuła
 A. Czup

Vb

 M. Rogala
 D. Nitka
 A. Trznadel

VIa

 A. Bęben
 S. Tomoń
 M. Faber

VIb

K. Kozielec
M. Jakubowska
M. Krzanowska – Wierdak

VII

 A. Zuzak
 A. Moriak
 U. Adamik

VIII
 A. Bęben
 E. Gładysz
 A. Józefczyk