przewodniczący: Maciej Faber
z-ca przewodniczącego: Marzena Bałaban
sekretarz: Katarzyna Kozubal
skarbnik: Agnieszka Bęben

Rady oddziałowe:

Klasa

Imię i Nazwisko rodzica

3/4 latki gr. I

 A. Blicharczyk
 J. Mastej
 Z. Michałek

3/4 latki gr. II

 A. Pacek
 J. Rokitowska
5/6 latki  A. Adamik
 Ż. Bochniak
 A. Liwosz

0

 
 
 

I

 
 
 

II

 
 
 

III

 
 
 

IV

 
 
 

V

 
 
 

VI

 
 
 

VII

 
 
 

VIIIa

 
 
 
VIIIb