przewodniczący: Maciej Faber
z-ca przewodniczącego: Marzena Bałaban
sekretarz: Katarzyna Kozubal
skarbnik:

Rady oddziałowe:

Klasa Imię i Nazwisko rodzica
3/4 latki  Aleksandra Brzyś
 Anna Chmielowska
 Iwona Zakrzewska
4/5 latki  Aleksandra Krzysik
 Katarzyna Mermon
 Zuzanna Michałek
5/6 latki  Anna Rokitowska
 Paulina Janas
 Anna Blicharczyk
0  Jadwiga Rokitowska
Grażyna Smolik
Anna Składanowska
 I Aldona Pałys
Dorota Żółkoś
Kamila Wojtuń
 II Agnieszka Leśniak
Renata Święs
Jolanta Malik
 III  Łukasz Wilk
Barbara Pigoń
Monika Janiszewska
 IV  Beata Wojnar
Elżbieta Leśniak
Zuzanna Michałek
 V Maciej Faber
Katarzyna Kurcoń
Dorota Krakowiecka
VI Marzena Bałaban
Katarzyna Kozubal
Monika Pyter
VII Jadwiga Jastrząb
Agnieszka Zięba – Wityńska
Aneta Gancarz
VIII Honorata Majka Rogala
Anna Czup
Beata Prętnik