przewodniczący: Maciej Faber
z-ca przewodniczącego: Marzena Bałaban
sekretarz: Katarzyna Kozubal
skarbnik: Agnieszka Bęben

Rady oddziałowe:

Klasa

Imię i Nazwisko rodzica

3/4 latki

Anna Rowińska
Paulina Janas
Justyna Czech

4/5 latki

Kamila Kurek
Pacek Aneta
Jadwiga Rokitowska
5/6 latki Dorota Żółkoś
Aldona Pałys
Żaneta Bochniak

0

 Silwanowicz Renata
 Zielińska Beata
 Zubel Mariusz

I

  Leśniak Agnieszka
 Święs Renata
 Malik Jolanta

II

 Janiszewska Monika
 Kuźniarowicz Anna
 Gurgacz Marzena

III

 Wojnar Beata
 Leśniak Elżbieta
 Michałek Zuzanna

IV

 Majka Rogala Honorata
  Bartoszek Dagmara
 Drygaś Krzysztof

V

 Bałaban Marzena
 Kozubal Katarzyna
  Pyter Monika

VI

 Wityńska Agnieszka 
 Jastrząb Jadwiga 
 Gancarz Aneta

VII

 Czup Anna
 Prętnik Beata
 Majka Rogala Honorata

VIIIa

 Faber Maciej
 Bęben Agnieszka
 Tomoń Sylwia 
VIIIb  Ginalska Elżbieta
 Krzanowska Małgorzata
 Jakubowska Małgorzata