LOKALIZACJA SZKOŁY

         Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej wchodzi w skład Zespołu Szkół, mieści się przy ulicy Szkolnej 50.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

         Uczymy się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają do 15:30. Zajęcia świetlicowe trwają w godzinach 7.00-7.45, 10.50-15.30.

 

BAZA SZKOŁY

         Posiadamy 11 przestrzennych sal, dobrze wyposażonych w pomoce naukowe i sprzęt audio – video,1 pracownię komputerową, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sklepik uczniowski „Grosik” 1 świetlicę, bibliotekę z bogatym księgozbiorem.

Uczniowie objęci są programami:

  • „Szklanka Mleka” klasy 0-VI
  • „Owoce w szkole” klasy 0-III

Ponadto uczniowie korzystają z obiadów jedno lub dwu daniowych w stołówce w Gimnazjum w Świerzowej Polskiej.

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

         Nasza placówka współpracuje  z:

  • GOK – iem w Chorkówce,
  • KGW w Świerzowej Polskiej,
  • Strażą Pożarną w Świerzowej Polskiej,
  • Państwową Strażą Pożarną w Krośnie
  • Komendą Miejską Policji w Krośnie,
  • Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Krośnie.
  • PTTK w Krośnie.