LOKALIZACJA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej wchodzi w skład Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej i mieści się w budynku B przy ulicy Szkolnej 31. Uczą się w niej uczniowie klas O-VIII.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

Uczymy się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają do 15:00. Zajęcia świetlicowe trwają w godzinach 11.25-15.30.

BAZA SZKOŁY

Posiadamy wiele przestrzennych sal, dobrze wyposażonych w pomoce naukowe i sprzęt audio – video, pracownię komputerową, sklepik uczniowski, stołówkę, świetlicę oraz bibliotekę z bogatym księgozbiorem.

Uczniowie objęci są programami:

  • „Szklanka Mleka” klasy I-V
  • „Owoce w szkole” klasy I-V

Ponadto uczniowie korzystają z obiadów jedno lub dwudaniowych w stołówce szkolnej.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

         Nasza placówka współpracuje z:

  • Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce,
  • Kołem Gospodyń Wiejskich w Świerzowej Polskiej,
  • Strażą Pożarną w Świerzowej Polskiej,
  • Państwową Strażą Pożarną w Krośnie
  • Komendą Miejską Policji w Krośnie,
  • Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Krośnie.
  • PTTK odział w Krośnie.