LOKALIZACJA SZKOŁY

         Szkoła Podstawowa w Świerzowej Polskiej wchodzi w skład Zespołu Szkół, mieści się w dwóch budynkach. Budynek A znajduje się przy ulicy Szkolnej 50 i uczą się w nim uczniowie klas O-III. Natomiast do budynku B przy ulicy Szkolnej 31 uczęszczają uczniowie klas IV-VIII oraz trzecie klasy gimnazjalne.

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ

         Uczymy się w systemie jednozmianowym. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają do 15:30. Zajęcia świetlicowe trwają w godzinach 7.00-7.45, 10.50-15.30.

 

BAZA SZKOŁY

         Posiadamy wiele przestrzennych sal w obu budynkach, dobrze wyposażonych w pomoce naukowe i sprzęt audio – video, dwie pracownie komputerowe, dwa sklepiki uczniowskie, dwie świetlice oraz dwie biblioteki z bogatym księgozbiorem.

Uczniowie objęci są programami:

  • „Szklanka Mleka” klasy I-V
  • „Owoce w szkole” klasy I-V

Ponadto uczniowie korzystają z obiadów jedno lub dwudaniowych w stołówce szkolnej.

 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI

         Nasza placówka współpracuje z:

  • GOK – iem w Chorkówce,
  • KGW w Świerzowej Polskiej,
  • Strażą Pożarną w Świerzowej Polskiej,
  • Państwową Strażą Pożarną w Krośnie
  • Komendą Miejską Policji w Krośnie,
  • Ośrodkiem Szkolno Wychowawczym im. M. Grzegorzewskiej w Krośnie.
  • PTTK w Krośnie.