Historia Przedszkola

Państwowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej założone zostało w 1960 r. z siedzibąw budynku Szkoły Podstawowej. W pierwszych latach swojej działalności w całości utrzymywane było przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Początkowo przedszkole czynne było 5 godzin dziennie z wydawanym 1 posiłkiem gorącym, później pracę przedszkola przedłużono do 9 godzin dziennie. Do 2005 roku przedszkole funkcjonowało jako placówka jednooddziałowa typu wiejskiego. W związku z potrzebą środowiska na zwiększenie w przedszkolu miejsc dla dzieci, we wrześniu 2005 roku powstaje dodatkowo drugi oddział. W latach 2004-2005 nastąpiła zmiana lokalizacji przedszkola (inna część szkoły), co wpłynęło znacząco na polepszenie bazy materiałowej: nowe estetyczne sale, estetyczne sanitariaty, nowe okna, meble kuchenne, meble w salach przedszkolnych, szatni, stoliki, krzesełka, podłogi, wykładziny.
W związku z utworzeniem Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej w 2005 roku Przedszkole weszło w skład tego Zespołu. W latach 2009-2011 dzieci w naszym przedszkolu objęte były programem finansowanym ze środków unijnych „Przedszkolaki na lepszy START”. W ramach tego projektu dzieci uczestniczyły w bezpłatnych zajęciach
z języka angielskiego, gimnastyki korekcyjnej, logorytmiki oraz pomocy logopedycznej. W listopadzie 2013 r. został utworzony trzeci oddział przedszkolny „Fantastyczny Świat Przedszkolaków”. Dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych: logorytmika, plastyka, gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia kształtujące umiejętności społeczne, aktywizujące, teatralne, muzyczno-artystyczne. Wszystkie zajęcia są fundowane ze środków unijnych.
W roku szkolnym 2013/2014 został utworzony trzeci odział przedszkolny finansowany ze środków Unii Europejskiej pt. „Fantastyczny Świat Przedszkolaka”.