„Kto ma serce pełne miłości, zawsze ma coś do dania.”
papież Jan XXIII

Z serdecznym podziękowaniem
DYREKTOR, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE

† Pani Alina Celej

Pani Joanna Kuźniarowicz – Cukiernia LUKRESJA

Pani Aldona Pałys

Pan Bronisław Lubas

Pan Wiesław Mączka

Państwo Katarzyna i Piotr Kozubal

Pan Bogusław Kościółko

Pan Bogusław Pacek – Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu