Historia Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej

1910-1913 – budowa obiektu szkolnego w Świerzowej Polskiej.
1913 r. – rozpoczęcie roku szkolnego w dwuklasowej Szkole Podstawowej
w Świerzowej Polskiej, Julian Hewrycz Stanisław Mazur – tymczasowy kierownik szkoły.
– 1914 r. – 1915 r. – nauka przerwana na kilka miesięcy z powodu rozpoczynającej się I wojny światowej. Działania wojenne prowadzone przez wojska: rosyjskie wynikiem, których było wielkie zniszczenie budynku.
– 1916 r. – wznowienie nauki w wyremontowanym budynku szkolnym staraniem mieszkańców wsi.
– 1917-1923 Julian Hewrycz – kierownik szkoły.
– 1923-1930 Edward Trybus – kierownik szkoły.
– 1925 – budowa budynku gospodarczego przy szkole.
– 1928 – założenie biblioteki szkolnej przez p. C. Święch (22 książki).
– 1930-1933 Cecylia Święch – p. o. kierownika szkoły.
– 1931 – remont budynku, otoczenie siatką obejścia szkolnego.
– 1932 – powstanie „Czytelni Ludowej” na terenie szkoły – powiększenie księgozbioru biblioteki.
– 1933-1939 Sylwester Żołna – kierownik szkoły.
– 1934 – zawiązanie Spółdzielni Uczniowskiej.
– 1933/1934 – pierwsza informacja o istnieniu czterech klas w szkole: I, II, III, IV.
– 1938 – dożywianie najbiedniejszych dzieci w szkole przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Świerzowej Polskiej.
– 1939 r. – pierwsza półkolonia dla dzieci ze wsi zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich.
– 1939-1944 Stanisław Klatka – p. o. kierownika szkoły.
– IX 1939 r. – zajęcie szkoły przez Niemców, II wojna światowa.
– XI 1939 r. – opuszczenie szkoły przez Niemców i wznowienie nauki.
– 1939 – 1944 – kilkakrotny pobyt wojsk niemieckich w budynku szkoły z trwającą równocześnie nauką szkolną.
– 19441945 – zajęcie szkoły przez wojska radzieckie do 17 I 1945 r.
– 1945 – wznowienie nauki w wyremontowanym budynku szkoły.
– 1945-1955 Jan Barut – kierownik szkoły.
– 1946 – doprowadzenie gazu do budynku szkolnego.
– 1947/1948 – elektryfikacja szkoły.
– 1948/1949 – zapoczątkowanie siedmioklasowej szkoły podstawowej.
– 1952/1953 – rozpoczęcie starań o rozbudowę szkoły.
– 1954 – początek rozbudowy szkoły (powiększenie o dwie kolejne sale i mieszkanie dla nauczyciela).
– 1955-1956 Maria Petrykowska – kierownik szkoły.
– 1956-1968 Adam Wiewiórski – kierownik szkoły
– 1956/1957 – pierwsza na terenie powiatu krośnieńskiego pracownia języka polskiego – starania p. C. Święch.
– 1957 r. – ukończenie piętra rozbudowanej szkoły.
– 1957 r. – usunięcie starego budynku gospodarczego.
– 1958/1958 – budowa nowego budynku gospodarczego.
– 1958 r. – zmiana charakteru szkoły – szkoła świecka.
– 1958/1959 – zorganizowanie oddziału przedszkolnego.
– 1959 – powstanie na terenie szkoły organizacji harcerskiej.
– 1960 – dalsza rozbudowy szkoły – (nadbudowa piętra nad parterową częścią dawnego budynku szkolnego).
– 1960 – powstanie w tutejszej szkole Szkoły Przysposobienia Rolniczego.
– 1960/1961 – utworzenie pracowni agrobiologicznej.
– 1961/1962 – religia usunięta ze szkoły (nauka w tzw. punktach katechetycznych).
– 1962 – oddanie do użytku piętra: 3 nowe sale i 2 mniejsze pomieszczenia, instalacje: elektryczna i częściowo gazowa i wodociągowa, elewacja budynku, założenie w szkole aparatu telefonicznego.
– 1964/1965 – przyznanie szkole miana szkoły wiodącej w zakresie nauczania języka polskiego przez Wydział Oświaty ZNP i Powiatowy Ośrodek Metodyczny w Krośnie. Duże uznanie dla pracy pedagoga p. Cecylii Święch.
– 1965 – pierwsze praktyki słuchaczek Studium Nauczycielskiego w Krośnie.
– 1965 – punkt kolonijny w budynku szkoły.
– 1966/1967 – pierwszy rocznik szkoły ośmioklasowej.
– 1967 – rozpoczęcie budowy pawilonu sportowego i zaplecza kolonijnego obok budynku szkoły.
– 1967/1968 – informacja o działających na terenie szkoły organizacjach: ZHP, Zuchy, Samorząd Szkolny, PCK, SKO, Kółko Rachunkowości Spółdzielczej.
– 1968-1970 – Wanda Żołna – p. o. kierownika szkoły
– 1969 – odwiercenie studni głębinowej na podwórku szkolnym.
– 1969 – oddanie do użytku pawilonu sportowego.
– 1970-1985 – Marian Czaja – dyrektor szkoły.
– 1970/1971 – przebudowa holu i magazynu sportowego w pawilonie sportowym na pomieszczenia dla przedszkola (kuchnia, jadalnia, bawialnia).
– 1971/1972 – prace remontowe i wykończeniowe na sali gimnastycznej (odmalowanie sali gimnastycznej i stolarki, remont siatki ogrodzeniowej i bramy, zainstalowanie światła na poddaszu.
– 1972/1973 – wybudowanie małej kotłowni na gaz (zainstalowanie centralnego ogrzewania w pawilonie sportowymi i w przedszkolu).
– 1973/1974 – reforma systemu edukacji narodowej; szkoła średnia dziesięcioletnia dla całej młodzieży. Kurs dziesięcioletni obejmuje nauczanie początkowe (klasy I – III) i nauczanie systematyczne (klasy IV – VI – X).
– 1974 – usunięcie starych podłóg w klasach na parterze i w pokoju nauczycielskim. wybetonowanie płyty i położenie płytek PCV.
– 1974/1975 – pierwszy rocznik oddziału przedszkolnego – kl. „O” – dla sześciolatków w szkole.
– 1975 – naprawa stropodachu na pawilonie sportowym i na werandzie mieszkania służbowego.
– 1978 – kapitalny remont oświetlenia szkoły i pawilonu sportowego, wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynku szkolnym.
– 1978/1979 – remont mieszkania służbowego na piętrze, adaptacja na pokój nauczycielski i kancelarię dyrektora.
– 1979 – zakup nowych pieców gazowych do wszystkich klas i korytarzy.
– 1979/1980 – zakup sprzętu szkolnego: szafki-segmenty do klas nauczania początkowego,
– 1981 – wymiana pokrycia dachowego na dachu budynku szkoły z eternitu na blachę.
– 1981/1982 – wykonanie prac na podwórku szkolnym: plantowanie boiska do piłki siatkowej, wykonanie skoczni do skoku w dal i wzwyż.
– 1982/1983 – wymiana rur wodociągowych od studni głębinowej do szkoły.
– 1983 – Spółdzielnia Uczniowska otrzymała nowy kiosk do sprzedaży.
– 1983/1984 – zakup nowych środków dydaktycznych: telewizor czarno-biały, projektoskop, pomoce do pracowni fizycznej, biologicznej i pracowni pracy-techniki: mikroskopy, eksponaty: gady, ptaki, szafy na pomoce, nowe krzesła i stoliki.
– 1982/1983 – prace wstępne przy budowie przewiązki.
– 1984 – doprowadzenie wody do szkoły z wodociągów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z Krosna.
– 1984/1985 – założenie ogródka geograficznego.
– 1985-2003 Stanisława Kasza – dyrektor szkoły.
– 1985/1986 – przyznanie szkole działki – ogrodu na boisko do gier zespołowych.
– 1986 – 1988 – budowa przewiązki łączącej budynek szkolny z pawilonem sportowym.
– 1988 – modernizacja budynku gospodarczego na kotłownię.
– 1990/1991 – powrót nauki religii do szkół.
– 1995/1996 – pierwsza informacja o kółku komputerowym w szkole (5 stanowisk).
– 1996/1997 – wydanie pierwszej gazetki szkolnej „Wywiewy” przez Samorząd Uczniowski.
– 1997 – Ojciec Święty Jan Paweł II gościł na Podkarpaciu w Krośnie i w Dukli. Aktywne uczestnictwo nauczycieli i młodzieży szkolnej w przygotowaniach do wizyty (dekorowanie ulic Świerzowa Polska – Krosno).
– 1997/1998 – „Elementy informatyki” – innowacja w dziedzinie dydaktyki – wprowadzono po raz pierwszy w historii szkoły 2 godziny informatyki.
– 1998/1999 – przyznanie szkole pracowni internetowej przez Zarząd Gminy.
– 1998/1999 – ogrodzenie boiska szkolnego.
– 1998/1999 – nowa forma egzaminów wstępnych dla uczniów klas VIII nazwana Badaniem Kompetencji Ucznia przeprowadzana w macierzystej szkole.
– 1999/2000 – pierwszy rocznik sześcioletniej szkoły podstawowej, adaptacja pomieszczeń na parterze dla Gimnazjum w Świerzowej Polskiej, tymczasowe funkcjonowanie w budynku szkoły gimnazjum i szkoły podstawowej.
– 2001/2002 – przeniesienie gimnazjum do nowego budynku.
– 2003-2005 – Małgorzata Pelczar – dyrektor szkoły.
– 2004/2005 – przeniesienie przedszkola i adaptacja pomieszczeń szkolnych na dwa oddziały przedszkolne i zaplecze kuchenne. Przystosowanie pomieszczeń dawnego przedszkola na salę do zajęć gimnastyki korekcyjnej.
– 2005 – utworzenie Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole.
– 2005  Małgorzata Pelczar – dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.
– 2005/2006 – remont sal lekcyjnych na piętrze szkoły, w wyniku którego uzyskano dodatkową klasopracownię kształcenia zintegrowanego.
– 2006 – remont parkingu; położenie kręgów betonowych na łuku wzdłuż ogrodzenia szkoły.
– 2006/2007 – wymiana instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej. Wymiana mebli, ławek, krzesełek w każdej klasopracowni.
– 2007/2008 – wymiana okien w sali gimnastycznej, odmalowanie sali i wymiana oświetlenia.
– 2008 – położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu. Wymiana parkietu w sali gimnastycznej na nawierzchnię z poliestru.
– 2009 – wykonanie nowej elewacji na budynku szkolnym i na pawilonie sportowym. Wykonanie przedłużenia dachu na budynku szkoły, wymiana części okien.
– 2010 – oddanie do użytku sanitariatów i szatni przy bloku sportowym.
– 2011 – remont szatni, zakupienie 160 szafek indywidualnych dla klas III-VI; odmalowanie kuchni i zaplecza kuchennego w przedszkolu.
– 2012 – cyklinowanie i odmalowanie parkietów w dwóch salach, remont korytarzy na parterze, malowanie i położenie tynku mozaikowego.
– 2013 – remont korytarzy na piętrze, malowanie i położenie tynku mozaikowego, wymiana drzwi do klasopracowni i sanitariatów na piętrze, wymiana  6 okien, odmalowanie kompleksu sportowego.
– 2014 – wymiana 4 okien, cyklinowanie i odmalowanie parkietów w trzech salach, wymalowanie dwóch sal, wymalowanie lamperii w czterech salach.
– 2015 – odmalowanie dwóch szatni przy obiekcie sportowym i trzech lamperii w klasach, remont biblioteki i czytelni – cyklinowanie i malowanie parkietu, odmalowanie ścian i lamperii, zakup 14 regałów na książki, wymiana kotłów centralnego ogrzewania.
– 2016 – malowanie kotłowni i pomieszczeń magazynowych, malowanie dachu na budynku gospodarczym, kotłowni i sali gimnastycznej, montaż monitoringu.
– 2017 – odmalowanie korytarza przy sali gimnastycznej, malowanie trzech klasopracowni.
– 2018 – przejęcie dotychczasowego budynku gimnazjum. Szkoła rozpoczyna pracę w dwóch budynkach A i B.
– 2018 Piotr Węgrzyn – wicedyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.
– 2018 – wymiana okien i remont kuchni w budynku A, przeniesienie części wyposażenia kuchni z budynku B do kuchni w budynku A, adaptacja sali przedszkolnej na stołówkę szkolną w budynku A, montaż wykładziny antypoślizgowej w dwóch salach lekcyjnych, odmalowanie dwóch sal przedszkolnych, remont szatni przedszkolnej – montaż szafek, odmalowanie lamperii.
– 2018 – odmalowanie i udekorowanie korytarzy w budynku B, odmalowanie świetlicy i pomieszczenia gospodarczego w budynku B.
– 2019 – nadanie Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza, poświecenie sztandaru szkoły, przeniesienie siedziby Zespołu Szkół do budynku B przy ul. Szkolnej 31 – zarządcą budynku A przy Szkolnej 50 zostaje dyrekcja żłobka, malowanie gabinetu dyrektora i sekretariatu, adaptacja zaplecza sekretariatu na gabinet wicedyrektora, przeniesienie kuchni i stołówki do budynku B, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie obelisku przy budynku A upamiętniającego 600-lecie Świerzowej Polskiej.
– 2020 – uroczyste obchody Dnia Patrona w Szkole Podstawowej, przejście na nauczanie zdalne i hybrydowe związane z pandemią.
– 2021Małgorzata Frączek – dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej, powrót do nauki stacjonarnej.
– 2022 – remont gabinetu dyrektora i sekretariatu, adaptacja pomieszczenia gospodarczego na gabinet pedagoga szkolnego, malowanie ogrodzenia szkoły, wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, malowanie korytarzy i stołówki szkolnej.
– 2023 – instalacja klimatyzacji w salach na poddaszu oraz w pokoju nauczycielskim, montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu hali sportowej.