Stołówka szkolna

W naszej placówce funkcjonuje stołówka szkolna. Korzysta z niej obecnie około 120 osób. Uczniowie z klas 0 – VIII oraz nauczyciele i pracownicy obsługi.

Ponieważ korzystających jest sporo należy zapewnić płynność wydawania posiłków oraz zadbać o bezpieczeństwo dzieci w czasie pandemii utworzono następujące terminy wydawania posiłków:

  • od godziny 11:20 do 11:35 – dla klas I – III,
  • od godziny 11:45 do 12:00 – dla klasy O,
  • od godziny 12:10 do 12:25 – dla klas IV – VI,
  • od godziny 12:30 do 12:45 – dla uczniów korzystających ze świetlicy,
  • od godziny 13:10 do 13:25 – dla klas VII – VIII.

Jadalnia po każdej grupie jest dezynfekowana. Wszystkie dzieci otoczone są opieką podczas spożywania posiłków.

Jadłospis i płatność za obiady oraz ich terminy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Tydzień przed terminem można zrezygnować z korzystania z posiłków bez zgłaszania przyczyny. 

W przypadku choroby dziecka rodzic/prawny opiekun zgłasza ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 8:00 bieżącego dnia, a kilka dni wcześniej w przypadku wycieczek szkolnych wychowawca lub organizujący wycieczkę zgłasza do intendenta.

Do stołówki szkolnej można zapisywać się na początku roku szkolnego jak i w jego trakcie.

Obiady wydawane w kuchni są dwudaniowe. Przygotowuje się do nich również kompot. Uwzględnia się w nich zasady zdrowego odżywiania (sałatki, surówki, owoce, białko – pełnowartościowe w każdym posiłku). Koszt obiadu: zupa 0,80 zł, II danie 2,70 zł.

Jadłospis

Regulamin stołówki szkolnej

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać do 5 dnia każdego miesiąca na nr konta placówki:
BS Rymanów O. Chorkówka  94 8636 1031 2003 1502 5845 0001
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, SP Świerzowa Polska.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl

>>>OPŁATA ZA ŻYWIENIE WE WRZEŚNIU<<<

Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!