Stołówka szkolna

W naszej placówce funkcjonuje stołówka szkolna. Korzysta z niej obecnie około 120 osób. Uczniowie z klas 0 – VIII oraz nauczyciele i pracownicy obsługi.

Aby zapewnić płynność wydawania posiłków oraz zadbać o bezpieczeństwo dzieci w czasie ustalono następujące terminy wydawania posiłków:

  • od godziny 11:20 do 11:35 – dla klas I – III,
  • od godziny 11:45 do 12:00 – dla klasy O,
  • od godziny 12:10 do 12:25 – dla klas IV – VI,
  • od godziny 12:30 do 12:45 – dla uczniów korzystających ze świetlicy,
  • od godziny 13:10 do 13:25 – dla klas VII – VIII.

Jadalnia po każdej grupie jest dezynfekowana. Wszystkie dzieci otoczone są opieką podczas spożywania posiłków.

Jadłospis i płatność za obiady oraz ich terminy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Tydzień przed terminem można zrezygnować z korzystania z posiłków bez zgłaszania przyczyny. 

W przypadku choroby dziecka rodzic/prawny opiekun zgłasza ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 8:00 bieżącego dnia, a kilka dni wcześniej w przypadku wycieczek szkolnych wychowawca lub organizujący wycieczkę zgłasza do intendenta.

Do stołówki szkolnej można zapisywać się na początku roku szkolnego jak i w jego trakcie.

Obiady wydawane w kuchni są dwudaniowe. Przygotowuje się do nich również kompot. Uwzględnia się w nich zasady zdrowego odżywiania (sałatki, surówki, owoce, białko – pełnowartościowe w każdym posiłku). Koszt obiadu: zupa 1,50 zł, II danie 4,50 zł.
Stołówka szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu wynikające z przyczyn nadzwyczajnych i niezależnych od szkoły!

Jadłospis

Regulamin stołówki szkolnej

Oświadczenie rodzica

Informujemy, że opłatę za obiady należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na nr konta placówki:
PKO BP  68 1020 4391 0000 6402 0230 9946

W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, SP Świerzowa Polska.

Potwierdzenie przelewu należy przesłać na maila szkoły: sekretariat@zsswierzowa.pl

OPŁATA ZA OBIADY W CZERWCU

Bardzo prosimy o zwracanie uwagi podczas dokonywania wpłat – kwota musi być zgodna z podaną na wykazie!!!