Stołówka szkolna

W naszej placówce funkcjonuje stołówka szkolna. Korzysta z niej obecnie około 120 osób. Uczniowie z klas 0 – VIII oraz nauczyciele i pracownicy obsługi.

Ponieważ korzystających jest sporo należy zapewnić płynność wydawania posiłków oraz zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Mając to na uwadze utworzono 3 tury wydawania posiłków:

  • od godziny 11:45 do 12:10 –  dla klasy O,
  • od godziny 12:10 do 12:30  – dla klas I – III,
  • od godziny 13:00 do 13:20 –  dla klas IV – VIII.

Wszystkie dzieci otoczone są opieką podczas spożywania posiłków.

Jadłospis i płatność za obiady oraz ich terminy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Tydzień przed terminem można zrezygnować z korzystania z posiłków bez zgłaszania przyczyny. 

W przypadku choroby dziecka rodzic/prawny opiekun zgłasza ten fakt telefonicznie do sekretariatu szkoły do godz. 8:00 bieżącego dnia, a kilka dni wcześniej w przypadku wycieczek szkolnych wychowawca lub organizujący wycieczkę zgłasza do intendenta.

Do stołówki szkolnej można zapisywać się na początku roku szkolnego jak i w jego trakcie.

Obiady wydawane w kuchni są dwudaniowe. Przygotowuje się do nich również kompot. Uwzględnia się w nich zasady zdrowego odżywiania (sałatki, surówki, owoce, białko – pełnowartościowe w każdym posiłku). Na życzenie dzieci przedszkolnych podajemy wodę niegazowaną.

Jadłospis

Regulamin korzystania ze stołówki.

A oto nowa odsłona naszej stołówki: