zdjecie_strona_szkoly_male

                             (budynek A – przedszkole)                                                         (budynek B – szkoła)

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej
ul. Szkolna 31
38-457 Zręcin
tel./fax 13 42 205 73
sekretariat@zsswierzowa.pl

„Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej informuje, że w Szkole oraz w jej obszarach funkcjonuje monitoring. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz ochrony mienia Szkoły. Obszar objęty nadzorem w postaci monitoringu jest oznaczony poprzez tabliczki z piktogramami kamery, są to korytarze, szatnie oraz wejścia do budynku Szkoły. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawa oświatowego. Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz klauzulą dotyczącą praw osób, których wizerunek został rejestrowany jak również z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych dzieci, rodziców i opiekunów prawnych można zapoznać się w siedzibie Szkoły oraz klikając na poniższy link RODO”:

Klauzula informacyjna – nauczanie zdalne
Klauzula informacyjna – COVID-19

sieciaki_logo

5porcjiowoce mleko

poleko  bezp

logo_men imageslogo_bip_m