IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO / FUNKCJA

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Pelczar dyrektor,
redaktor strony internetowej
edukacja wczesnoszkolna
mgr Piotr Węgrzyn wicedyrektor,
administrator systemów informatycznych,
 administrator strony internetowej,
administrator e-dziennika
 informatyka,
technika
mgr Ewa Bieszczad   język niemiecki
mgr Maria Drobek opiekun Caritas, układa plan lekcji, przewodnicząca ZFŚS, matematyka
mgr Piotr Drozd opiekun UKS Jasiołeczka,
koordynator ds. ewakuacji,
opiekun pocztu sztandarowego
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, judo
mgr Anna Dubis wych. klasy VIIa,
bibliotekarz, prowadzi kronikę szkoły
plastyka,
edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Dziedziak   fizyka, matematyka
mgr Beata Gefert wych. klasy II, opiekun PCK,
przedstawiciel ZNP w ZFŚS
edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Jakubowska wych. klasy IV,
bibliotekarz
język polski
mgr Renata Janocha  opiekun LOP,
prowadzi kronikę szkoły
biologia, chemia
mgr Artur Jasłowski wych. klasy VIII, układa plan lekcji,
redaktor strony internetowej – foto, odpowiedzialny za nagłośnienie imprez, przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
w ZFŚS,
język angielski
mgr Krzysztof Krężałek  wych. klasy V,
opiekun sklepiku szkolnego
historia, wiedza
o społeczeństwie, informatyka, świetlica
Bogusław Kościółko  opiekun SKS wychowanie fizyczne, sks, świetlica
mgr Natalia Kwaciszewska Czyż   edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
mgr Magdalena Lipińska wych. klasy III,
opiekun Caritas, członek ZFŚS
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Malik wych. klasy VIa,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy
język angielski
mgr Bogusława Michalczyk redaktor strony internetowej – teksty  język polski
ks. mgr Leszek Nawracaj  opiekun Caritas religia
mgr Beata Prętnik wych. klasy VIb,
 opiekun LOP, opiekun świetlicy
biologia, przyroda, świetlica
mgr Agnieszka Prorok   doradztwo zawodowe
mgr Katarzyna Rucyk   zajęcia logopedyczne
mgr Agata Samborowska Zajdel wych. klasy VIIb, opiekun SU,
opiekun chóru
muzyka, pedagog
mgr Agnieszka Sząbara  opiekun SU, biliotekarz historia, język polski,
WDŻ
mgr Dorota Szydło wych. klasy 0 geografia, 
edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Wenc wych. klasy III, opiekun PCK edukacja wczesnoszkolna, świetlica
mgr Marzena Winiarska   rewalidacja