IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO / FUNKCJA

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Frączek dyrektor, wych. świetlicy świetlica, rewalidacja
mgr Piotr Węgrzyn wicedyrektor,
administrator systemów informatycznych,
 administrator strony internetowej,
administrator e-dziennika
 informatyka, technika, edukacja informatyczna
mgr Magdalena Belczyk  koordynator ds. kształcenia specjalnego nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Ewa Bieszczad  przewodnicząca WDN – blok języków obcych język niemiecki
mgr Maria Drobek opiekun SK Caritas i Wolontariatu,
układa plan lekcji
matematyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
mgr Piotr Drozd koordynator ds. ewakuacji,
opiekun pocztu sztandarowego,
wych. świetlicy
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, świetlica
mgr Anna Dubis bibliotekarz, wychowawca świetlicy,
koordynator ds. estetyki szkoły,
kronika szkoły
plastyka, technika,
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne, świetlica, biblioteka
mgr Sylwia Dziedziak  przewodnicząca WDN – blok matematyczno-przyrodniczy,
kronika szkoły
fizyka, matematyka, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne
mgr Beata Gefert wych. klasy 0, opiekun PCK,
wych. świetlicy
wychowanie przedszkolne, świetlica
mgr Małgorzata Jakubowska wych. klasy VI, koordynator ds. uroczystości i imprez szkolnych, przewodnicząca WDN – blok humanistyczno-artystyczny,
redaktor strony internetowej – teksty
język polski, zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
mgr Renata Janocha opiekun SU, opiekun LOP biologia, chemia
mgr Artur Jasłowski układa plan lekcji,
redaktor strony internetowej – foto,
redaktor mediów społecznościowych, koordynator ds. promocji szkoły
język angielski
mgr Krzysztof Krężałek wych. klasy VII,
opiekun sklepiku szkolnego,
koordynator ds. projektów
historia, wiedza
o społeczeństwie, informatyka, edukacja informatyczna, rewalidacja
Bogusław Kościółko  opiekun SKS,
opiekun i wych. świetlicy, przewodniczący WDN – blok WF i EDB
wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Joanna Koryl pedagog specjalny pedagog
mgr Magdalena Lipińska wych. klasy III,
opiekun SK Caritas i Wolontariatu,
wych. świetlicy
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające zdolności artystyczno-plastyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne, świetlica
mgr Beata Malik wych. klasy VIII,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy,
redaktor mediów społecznościowych, wych. świetlicy, koordynator ds. profilaktyki i doradztwa zawodowego
język angielski, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja, świetlica
ks. mgr Leszek Nawracaj  opiekun SK Caritas i Wolontariatu religia
mgr Małgorzata Pelczar wych. klasy I, opiekun PCK,
wych. świetlicy, koordynator prawa wewnątrzszkonego
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, zajęcia rozwijające zdolności artystyczno-plastyczne
mgr Beata Prętnik wych. klasy V, opiekun LOP, opiekun SU, wych. świetlicy przyroda, geografia, świetlica
mgr Katarzyna Rucyk   zajęcia logopedyczne
mgr Agata Samborowska Zajdel pedagog szkolny, wych. świetlicy,
opiekun chóru, przewodnicząca WDN – zespół wychowawców
muzyka, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, świetlica, pedagog
mgr Agnieszka Sząbara wych. klasy IV, opiekun SU, redaktor mediów społecznościowych, język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie, zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne
mgr Dorota Szydło wych. klasy II, przedownicząca WDN – blok edukacji wczesnoszkolnej, wych. świetlicy edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia rozwijające kreatywność matematyczną, świetlica
mgr Marzena Winiarska   rewalidacja