IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO / FUNKCJA

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Frączek dyrektor, wych. świetlicy rewalidacja
mgr Piotr Węgrzyn wicedyrektor,
administrator systemów informatycznych,
 administrator strony internetowej,
administrator e-dziennika
 informatyka, technika, edukacja informatyczna
mgr Magdalena Belczyk  koordynator ds. kształcenia specjalnego, opiekun SU nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Ewa Bieszczad  przewodnicząca WDN – blok języków obcych język niemiecki
mgr Maria Drobek opiekun SK Caritas i Wolontariatu,
układa plan lekcji
matematyka
mgr Piotr Drozd koordynator ds. ewakuacji,
opiekun pocztu sztandarowego,
wych. świetlicy
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Dubis bibliotekarz, wychowawca świetlicy,
koordynator ds. estetyki szkoły,
kronika szkoły
plastyka, technika,
edukacja wczesnoszkolna, wychowanie przedszkolne
mgr Sylwia Dziedziak  przewodnicząca WDN – blok matematyczno-przyrodniczy,
kronika szkoły
fizyka, matematyka
mgr Beata Gefert wych. klasy I, opiekun PCK,
wych. świetlicy
wychowanie przedszkolne
mgr Renata Gierlach   fizyka
mgr Małgorzata Jakubowska wych. klasy VI, koordynator ds. uroczystości i imprez szkolnych, przewodnicząca WDN – blok humanistyczno-artystyczny,
redaktor strony internetowej – teksty
język polski, zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
mgr Renata Janocha opiekun LOP biologia, chemia
mgr Artur Jasłowski układa plan lekcji,
redaktor strony internetowej – foto,
redaktor mediów społecznościowych, koordynator ds. promocji szkoły
język angielski
mgr Krzysztof Krężałek wych. klasy VIII,
opiekun sklepiku szkolnego,
koordynator ds. projektów
historia, wiedza
o społeczeństwie, informatyka, edukacja informatyczna, rewalidacja
Bogusław Kościółko  opiekun SKS,
opiekun i wych. świetlicy, przewodniczący WDN – blok WF i EDB
wychowanie fizyczne
mgr Joanna Koryl pedagog specjalny, wych. klasy 0,
wych. świetlicy
pedagog, wychowanie przedszkolne
mgr Katarzyna Kranc opiekun PCK nauczyciel współorganizujący kształcenie
mgr Beata Malik wych. klasy IV,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy,
redaktor mediów społecznościowych, wych. świetlicy, koordynator ds. profilaktyki i doradztwa zawodowego
język angielski, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, rewalidacja, świetlica
ks. mgr Jakub Wielgos  opiekun SK Caritas i Wolontariatu religia
mgr Małgorzata Pelczar wych. klasy II, opiekun PCK,
wych. świetlicy, koordynator prawa wewnątrzszkonego
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Prętnik wych. klasy VI, opiekun LOP, przyroda, geografia
mgr Katarzyna Rucyk   zajęcia logopedyczne
mgr Agata Samborowska Zajdel pedagog szkolny, wych. świetlicy,
opiekun chóru, przewodnicząca WDN – zespół wychowawców
muzyka
mgr Agnieszka Sząbara wych. klasy V, opiekun SU, redaktor mediów społecznościowych, język polski, historia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Dorota Szydło wych. klasy III, przedownicząca WDN – blok edukacji wczesnoszkolnej, wych. świetlicy edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Winiarska   rewalidacja
mgr Magdalena Wodzińska   fizyka