IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO / FUNKCJA

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Frączek dyrektor świetlica
mgr Piotr Węgrzyn wicedyrektor,
administrator systemów informatycznych,
 administrator strony internetowej,
administrator e-dziennika
 informatyka,
technika
mgr Ewa Bieszczad   język niemiecki
mgr Maria Drobek opiekun SK Caritas i Wolontariatu,
układa plan lekcji
matematyka
mgr Piotr Drozd opiekun UKS Jasiołeczka,
koordynator ds. ewakuacji,
opiekun pocztu sztandarowego
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Dubis wych. klasy VIIIa,
bibliotekarz, prowadzi kronikę szkoły
plastyka, technika,
edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Dziedziak   fizyka, matematyka
mgr Beata Gefert wych. klasy III, opiekun PCK edukacja wczesnoszkolna
mgr Małgorzata Jakubowska wych. klasy V, koordynator ds. uroczystości i imprez szkolnych,
redaktor strony internetowej – teksty
język polski, świetlica
mgr Renata Janocha  opiekun LOP,
prowadzi kronikę szkoły
biologia, chemia
mgr Artur Jasłowski układa plan lekcji,
redaktor strony internetowej – foto,
redaktor mediów społecznościowych
język angielski
mgr Katarzyna Kranc   nauczyciel wspomagający
mgr Krzysztof Krężałek wych. klasy VI,
opiekun sklepiku szkolnego,
redaktor mediów społecznościowych
historia, wiedza
o społeczeństwie, informatyka, świetlica
Bogusław Kościółko  opiekun SKS wychowanie fizyczne, świetlica
mgr Natalia Kwaciszewska Czyż   rewalidacja
mgr Magdalena Lipińska wych. klasy II,
opiekun SK Caritas i Wolontariatu
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Malik wych. klasy VII,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy,
redaktor mediów społecznościowych
język angielski, świetlica,
rewalidacja
mgr Bogusława Michalczyk redaktor strony internetowej – teksty  język polski
ks. mgr Leszek Nawracaj  opiekun SK Caritas i Wolontariatu religia
mgr Małgorzata Pelczar wych. klasy O, opiekun PCK edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Prętnik wych. klasy IV,
 opiekun LOP,
biologia, przyroda, geografia
mgr Agnieszka Prorok  koordynator ds. profilaktyki i doradztwa zawodowego doradztwo zawodowe
mgr Katarzyna Rucyk   zajęcia logopedyczne
mgr Agata Samborowska Zajdel wych. klasy VIIIb, opiekun SU,
opiekun chóru
muzyka, pedagog
mgr Agnieszka Sząbara  opiekun SU, opiekun świetlicy,
redaktor mediów społecznościowych
historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, świetlica
mgr Dorota Szydło wych. klasy I edukacja wczesnoszkolna,
geografia,
mgr Marzena Winiarska   rewalidacja