IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO / FUNKCJA

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Pelczar dyrektor,
redaktor strony internetowej,
edukacja wczesnoszkolna
mgr Piotr Węgrzyn wicedyrektor,
administrator systemów informatycznych,
redaktor strony internetowej,
opiekun radiowęzła.
 informatyka,
technika
mgr Ewa Bieszczad   język niemiecki
mgr Anna Czabanowska administrator strony internetowej – przedszkole edukacja wczesnoszkolna
mgr Maria Drobek opiekun Caritas, układa plan lekcji, przewodnicząca ZFŚS, matematyka
mgr Piotr Drozd opiekun UKS Jasiołeczka,
koordynator ds. ewakuacji,
opiekun pocztu sztandarowego
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Dubis wych. klasy VIa,
bibliotekarz
plastyka,
edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Dziedziak  wych. klasy Vb, fizyka
mgr Beata Gefert wych. klasy I, opiekun PCK,
przedstawiciel ZNP w ZFŚS
edukacja wczesnoszkolna
mgr Mariola Jabłecka wych. klasy VIII,
prowadzi kronikę szkoły
matematyka
mgr Małgorzata Jakubowska bibliotekarz język polski
mgr Renata Janocha  opiekun LOP, opiekun SU,
prowadzi kronikę szkoły
biologia, chemia
mgr Artur Jasłowski wych. klasy VII, układa plan lekcji,
redaktor strony internetowej – dział foto, odpowiedzialny za nagłośnienie imprez, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w ZFŚS,
język angielski
mgr Krzysztof Krężałek  wych. klasy IV,
opiekun sklepiku szkolnego, bibliotekarz 
historia, wiedza
o społeczeństwie
Bogusław Kościółko  opiekun SKS wychowanie fizyczne
mgr Natalia Kwaciszewska Czyż   wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Lipińska wych. klasy III,
opiekun Caritas, członek ZFŚS
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Malik wych. klasy Va,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy,
język angielski
mgr Bogusława Michalczyk opiekun SU  język polski
ks. mgr Adam Pakosz  opiekun Caritas,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy
religia
mgr Beata Prętnik  opiekun LOP biologia, przyroda
mgr Agnieszka Prorok   doradztwo zawodowe
mgr Agata Samborowska Zajdel wych. klasy VIb,
opiekun chóru 
muzyka, pedagog
mgr Agnieszka Sząbara  redaktor strony internetowej – teksty historia, język polski,
WDŻ
mgr Dorota Szydło wych. klasy 0 geografia, 
edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Wenc wych. klasy II, opiekun PCK edukacja wczesnoszkolna