Grono pedagogiczne

IMIĘ I NAZWISKO WYCHOWAWSTWO / FUNKCJA

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Pelczar dyrektor edukacja wczesnoszkolna
mgr Piotr Węgrzyn wicedyrektor,
administrator systemów informatycznych,
redaktor strony internetowej,
opiekun radiowęzła.
 informatyka,
zajęcia komputerowe,
zajęcia techniczne
mgr Ewa Bieszczad  opiekun PCK język niemiecki
mgr Jadwiga Cieślik wych. klasy 0,
opiekun SU
edukacja wczesnoszkolna
mgr Maria Drobek opiekun Caritas, układa plan lekcji, przewodnicząca ZFŚS, matematyka
mgr Anna Drozd   język polski
mgr Piotr Drozd wych. klasy IIIa gim.,
opiekun UKS Jasiołeczka,
koordynator ds. ewakuacji
wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Anna Dubis wych. klasy Va,
bibliotekarz
plastyka, technika
edukacja wczesnoszkolna
mgr Sylwia Dziedziak   fizyka
mgr Beata Gefert wych. klasy III,
opiekun PCK,
przedstawiciel ZNP w ZFŚS
edukacja wczesnoszkolna
mgr Mariola Jabłecka wych. klasy VII,
prowadzi kronikę szkoły
matematyka
mgr Małgorzata Jakubowska wych. klasy IIIb gim.,
bibliotekarz
język polski
mgr Renata Janocha  opiekun LOP,
prowadzi kronikę szkoły
chemia
ks. Wojciech Janusz    religia
mgr Artur Jasłowski wych. klasy VI, układa plan lekcji,
redaktor strony internetowej – dział foto, odpowiedzialny za nagłośnienie imprez, przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w ZFŚS,
język angielski
mgr Krzysztof Krężałek opiekun sklepiku szkolnego w budynku B, bibliotekarz  historia, wiedza
o społeczeństwie
Bogusław Kościółko  opiekun SKS wychowanie fizyczne
mgr Natalia Kwaciszewska Czyż  opiekun świetlicy w budynku A wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Lipińska wych. klasy II,
opiekun Caritas, członek ZFŚS
edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Malik wych. klasy IVa,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy, redaktor strony internetowej
język angielski
mgr Bogusława Michalczyk opiekun świetlicy w budynku B  język polski
ks. mgr Adam Pakosz  opiekun Caritas,
opiekun SK PTTK Świerzowscy Rajdowcy
religia
mgr Beata Prętnik  opiekun LOP przyroda, biologia
mgr Agnieszka Prorok   doradztwo zawodowe
mgr Agata Samborowska Zajdel wych. klasy Vb,
opiekun chóru 
muzyka, pedagog
mgr Agnieszka Sząbara wych. klasy VIII,
opiekun SU, bibliotekarz
historia, język polski,
WDŻ
mgr Dorota Szydło wych. klasy IVb geografia
mgr Jolanta Wenc wych. klasy I,
opiekun sklepiku w budynku A
edukacja wczesnoszkolna