WIZJA I MISJA SZKOŁY

STATUT

PROGRAM PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

CZAS TRWANIA LEKCJI

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dodatkowe informacje

EGZAMIN GIMNAZJALNY

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA… 2019/2020 – dodatkowe informacje

KONKURSY SZKOLNE

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

STRÓJ GALOWY

ONI MOGĄ POMÓC

PROCEDURA EWAKUACJI SZKOŁY

PROCEDURY KONTAKTÓW Z RODZICAMI

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM NA CUKRZYCĘ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM PRZEWLEKLE CHORYM

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W PRZYPADKU PRZYŁAPANIA UCZNIA NA PALENIU PAPIEROSÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY LUB INNYCH NIEBEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI, ŻE UCZEŃ UŻYWA ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH  BĄDŹ PRZEJAWIA INNE ZACHOWANIE ŚWIADCZĄCE O DEMORALIZACJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA O POSIADANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ JEST PODEJRZANY O KRADZIEŻ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – SPRAWCY CZYNU KARALNEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY ZNAJDUJE SIĘ UCZEŃ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW 

REGULAMIN ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH