Światowy Miesiąc Autyzmu jest powszechnie obchodzony w kwietniu, jako kontynuacja przypadającego na 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
W naszej szkole przypomnieliśmy o tym, jak istotne jest zrozumienie i akceptacja osób z autyzmem oraz jak ważne jest okazywanie tym osobom empatii. Uczniowie promowali otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Dzieci z młodszych klas wzięły udział w zabawach sensorycznych, które angażowały różne zmysły. Odbyły się również pogadanki na temat odmiennego spostrzegania świata przez osoby dotknięte autyzmem.
Ogłoszony został konkurs plastyczny na plakat promujący wiedzę o autyzmie.
Nagrody otrzymały:
Natalia Blicharczyk kl. I
Izabela Kosztyła kl. VII
Aleksandra Kosztyła kl. VII
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!!!
Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka, przypominająca o tym jak ważna jest akceptacja różnorodności i odmienności rozwojowej.
16 kwietnia w naszej placówce odbyło się szkolenie pt. „Zaburzenia komunikacji językowej – dysleksja, autyzm, afazja” dla rady pedagogicznej oraz zaproszonych gości z przedszkoli i żłobka z Gminy Chorkówka, które poprowadziła pani Ula Lizak (logopeda, terapeuta dzieci z autyzmem, oligofrenopedagog).
Dzień Autyzmu można obchodzić na różne sposoby, lecz najistotniejsze jest to, aby aktywnie wspierać osoby dotknięte autyzmem.
Warto, abyśmy pamiętali o dzieciach i dorosłych w spektrum nie tylko w kwietniu!