Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju.

Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.]

1 listopada jest dniem zadumy i refleksji, dniem wspomnień i pamięci o tych, którzy odeszli, o tych, którym zawdzięczamy tak wiele…
By uczcić ten dzień, uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami Szkolnego Koła PCK i Caritas odwiedzili cmentarze w Zręcinie, Szczepańcowej, Krośnie i Kobylanach, gdzie zapalili znicze na grobach patrona i byłych pracowników naszej szkoły i przedszkola.