Informujemy, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego wtorek 31.10.2023 r. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Świetlica szkolna będzie pracować normalnie w godzinach 7:30-15:30, natomiast stołówka szkolna będzie nieczynna.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017, poz.1603)