25 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w warsztatach myślenia wizualnego „Emocje”.
Dwugodzinne spotkanie z p. Urszulą Lizak – logopedą, terapeutą, oligofrenopedagogiem, trenerem TUS było okazją do wzajemnego podzielenia się wrażeniami na temat swoich emocji, uczyli się, jak panować nad nimi, radzić sobie w trudnych sytuacjach, odróżniać pozytywne zachowania od negatywnych, doceniać siebie.
Młodzież aktywnie uczestniczyła w zajęciach w sposób plastyczny ukazując emocje od szczęścia, radości po złość i smutek.
Cenne wskazówki, rady Pani Uli na pewno zaowocują w przyszłości. Dziękujemy!!!