Światowy Dzień Wody obchodzony jest 22 marca i został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Święto zostało zainicjowane w czasie konferencji Szczytu Ziemi w 1992 roku w Rio de Janeiro. Wszystkie kraje członkowskie ONZ przyjęły propozycje obchodzenia Dnia Wody.
Główną przyczyną utworzenia Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem z niewystarczającą ilością wody pitnej. A jak wiadomo, bez wody niemożliwe będzie życie na naszej planecie. Coroczne obchody święta związane są z określonym zagadnieniem dotyczącym światowych zasobów wodnych i konkretnym hasłem.
W tym roku hasło przewodnie Światowego Dnia Wody 2024 to: „Woda dla pokoju”.
Woda może być czynnikiem pokoju lub przyczyną konfliktów. Kiedy jest jej mało lub jest zanieczyszczona, a ludzie nie mają do niej równego dostępu, narastają napięcia między społecznościami i państwami. Życie wielu ludzi na całym świecie zależy od wody, która przekracza granice narodowe. Jednak tylko nieliczne kraje mają porozumienia o współpracy dla wszystkich swoich wspólnych zasobów wodnych. Wraz ze wzrostem skutków zmian klimatu i populacji istnieje potrzeba zjednoczenia się między krajami w celu ochrony i zachowania naszego najcenniejszego zasobu. Zdrowie publiczne i dobrobyt, systemy energetyczne, żywnościowe i wiele innych zależą od dobrze funkcjonującego i sprawiedliwie zarządzanego cyklu wodnego.
W ramach obchodów Światowego Dnia Wody SK LOP podjęło następujące działania, w które włączyła się cała społeczność uczniowska:
– rano odbyła się audycja przez radiowęzeł poruszająca „wodną tematykę”,
– przygotowana została gazetka LOP-u, na której umieszczono wiersze o wodzie i ważne informacje związane ze świętem,
– chętni uczniowie przyszli ubrani na niebiesko,
– uczniowie klas I-III na przygotowanych wcześniej kropelkach wody – napisali powiedzenia i przysłowia związane z tą niezwykłą substancją, które zostały wyeksponowane na gazetce na korytarzu szkolnym.
Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w wielkim teście „Wiedzy o wodzie”, którego wyniki są następujące:
I miejsce: Alicja Kisiołek, Maciej Szydło
II miejsce: Szymon Szklarski, Igor Dominik, Franciszek Kucza
III miejsce: Maksymilian Pytlarz
Wyróżnienia: Lena Janiszewska, Patrycja Smolik
Wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni pozytywnymi uwagami oraz nagrodami rzeczowymi.
Obchody Święta Wody zakończyły się poczęstunkiem tym życiodajnym napojem wszystkich chętnych uczestników święta
Szkolne Koło LOP