W dniu dzisiejszym w naszej szkole świętowaliśmy „Dzień Ziemi”. Jest to święto, które jednoczy myśli ludzi na całym świecie wokół naszej planety. Zostało ustanowione w 1970 roku, obecnie jest obchodzone w 192 krajach. W Polsce Dzień Ziemi świętujemy od 1990 roku. Z tej okazji Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody przygotowało przedstawienie pt. „Ziemię mamy tylko jedną”. Jego celem było:
– zwrócenie uwagi uczniów na pogarszający się stan środowiska przyrodniczego Ziemi
– dostrzeganie pozytywnego i negatywnego wpływu człowieka na przyrodę
– zachęcenie do współdziałania na rzecz naszej planety poprzez codzienne czynności
– kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody
Członkowie SK LOP znakomicie się spisali, przypominając całej społeczności szkolnej o tym największym międzynarodowym, przyrodniczym święcie.
Dodatkowo z okazji obchodów Dnia Ziemi kółko fotograficzne wraz z SK LOP zorganizowało konkurs fotograficzny pt. „Wiosenny świat blisko mnie”:
I miejsce – Mikołaj Prajzner z kl. IV
II miejsce – Amelia Hejnar z kl. V
III miejsce – Julia Jaskulska z kl. VI oraz Marika Pyter z kl.VII
Wyróżnienia: Jakub Wójtowicz z kl. V oraz Izabela Kosztyła z kl. VII
Wszyscy wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni pozytywną uwagą oraz nagrodami rzeczowymi.