W sali Centrum Kultury w Chorkówce od 31 marca br. można było podziwiać piękne prace o tematyce wielkanocnej wykonane między innymi przez uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu całej gminy.
Komisja konkursowa w składzie:
Jolanta Boreczek – projektant graficzny,
Iwona Albrycht – nauczyciel plastyki w SP w Łężanach
Beata Kludacz – plastyk,
przyznała miejsca, kilkadziesiąt wyróżnień oraz wyróżnienia specjalne w kategoriach:
• pisanka wielkanocna,
• stroik wielkanocny
• palma wielkanocna.

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z naszej szkoły.
W kategorii PISANKA
I miejsce Jan Czyż -klasa II
Wyróżnienia:
Oliwia Frydrych – klasa „0”
Kornelia Lichoń – klasa „0”
Helena Firlej – klasa I
Milena Jasłowska – klasa I
Jagoda Gurgacz – klasa I
Zosia Bałaban – klasa IV
Milena Gajewska – klasa IV
Alan Buczyński – klasa V
Szymon Bałaban – klasa VII
Klasa I – wyróżnienie za pracę zespołową w kategorii PISANKA

W kategorii STROIK
II miejsce Natalia Blicharczyk – klasa I

Wyróżnienia specjalne:
Maja Pigoń klasa – IV
Gabriela Wierdak – klasa V
Anna Dominik – klasa VII

Wyróżnienia :
Filip Mastej – klasa I
Jessica Foremny – klasa VII

W kategorii PALMA
Wyróżnienie otrzymała:
Emilia Kuca klasa „0”

Nagrody zostały ufundowane przez Centrum Kultury w Chorkówce.
Serdecznie gratulujemy!