W sobotnie popołudnie 9 marca przy cmentarzu parafialnym w Zręcinie miało miejsce uroczyste odsłonięcie rzeźby Ignacego Łukasiewicza – człowieka niezwykle ważnego dla naszej lokalnej społeczności. Twórcy przemysłu naftowego, ale także patrioty, filantropa, przedsiębiorcy i społecznika. Punktualnie o godzinie 15.00 nastąpiło przywitanie zgromadzonych gości. W dalszej części uroczystości wmurowano kapsułę czasu pod pomnikiem oraz przedstawiono zgromadzonym rys historyczny poświęcony temu wielkiemu Polakowi. W ceremonii wzięły udział poczty sztandarowe placówek i organizacji z terenu gminy i powiatu. Wśród nich nie zabrakło również pocztu sztandarowego naszej szkoły, której patronuje Ignacy Łukasiewicz. Na zakończenie odśpiewano hymn państwowy i oddano salwę honorową.