Wiadomości „Zerówka”

Szanowni rodzice!
Bardzo proszę o zapoznanie się poniższym dokumentem:

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W ZESPOLE SZKÓŁ W ŚWIERZOWEJ POLSKIEJ OD 01 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Małgorzata Pelczar
Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej

 

We wtorek 01.08.2020 r. dzieci oddziału przedszkolnego „0” wchodzą wg harmonogramu wejściem głównym (1) o godz. 7:40. Po dezynfekcji dłoni wychowawczyni zaprowadzi dzieci na spotkanie z p. dyrektor na sali gimnastycznej. Rodzice czekają na zewnątrz. Po spotkaniu wychowawczyni zaprosi Rodziców do sali nr 13 na zebranie informacyjne. Przypominamy rodzicom o zasadach obowiązujących podczas pandemii (dezynfekcja dłoni, maseczki, dystans).