Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty kończy pierwszy etap edukacji, jest jego podsumowaniem. Dostarcza informacji na temat poziomu wiedzy i umiejętności, jakie uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki w ramach edukacji wczesnoszkolnej.
22 maja 2024 roku uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Tegoroczny sprawdzian przygotowany przez Wydawnictwo WSiP „Diagnoza z plusem”, składał się z 3 części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.  Uczniowie na rozwiązanie każdej części mieli 45 minut. W części polonistycznej uczniowie mieli do rozwiązania 13 zadań (11 zamkniętych i 2 otwarte), w części matematycznej 14 zadań (9 zamkniętych i 5 otwartych),  a w części przyrodniczej 8 zadań (6 zamkniętych i 2 otwarte).
Nasi trzecioklasiści poważnie podeszli do tego zadania, napisali test. Mamy nadzieję, że jego wyniki okażą się zadowalające.