20 czerwca 2023 r. uczniowie klas 1 i 2 wzięli udział w wycieczce sponsorowanej przez Radę Rodziców działającą przy naszej szkole. Była to wycieczka do Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce, gdzie znajduje się najstarsza na świecie i czynna do dzisiaj kopalnia ropy naftowej. W otoczeniu muzeum uczniowie mogli zobaczyć unikatowe urządzenia wykorzystywane w przemyśle naftowym, rafineryjnym i gazowniczym. Spacerując alejkami uczestnicy wycieczki mogli przenieść się do czasów, kiedy jeszcze nie było prądu, a ropa naftowa nazywana była czarnym złotem. Ciekawym doświadczeniem była wizyta w XIX – wiecznej  aptece, gdzie dzięki nowoczesnym technologiom, uczniowie spotkali się z Ignacym Łukasiewiczem – wynalazcą lampy naftowej i pionierem przemysłu naftowego w Europie. W Domu Łukasiewicza uczniowie obejrzeli również kolekcję lamp naftowych, fotografii, ekspozycję geologiczną, a także uczestniczyli w eksperymentach Łukasiewicza. Zobaczyli wiele szybów naftowych, które kopane były ręcznie i są czynne do dziś. Zwiedzili zabytkową kuźnię, w której dawniej mieścił się warsztat mechaniczny. Widzieli wiertnice z wieżami, drewniane „kiwaki” oraz różne ciekawe maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane niegdyś w kopalni ropy naftowej.
Pobyt w Bóbrce przybliżył dzieciom postać wybitnego wynalazcy – Ignacego Łukasiewicza, który jako pierwszy na świecie wykorzystał na skalę przemysłową potencjał ropy naftowej. Była również rekreacja na świeżym powietrzu. W trakcie wycieczki znalazł się oczywiście czas na zakup drobnych pamiątek. Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń szczęśliwie wrócili do szkoły.