W dniu dzisiejszym tj. 30 maja 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Gala miała miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce obok Rzeszowa.  W uroczystości wzięli udział laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, stypendyści MEiN, dyrektorzy szkół, opiekunowie przygotowujący uczniów do poszczególnych konkursów i rodzice. Zmagania konkursowe trwające od początku roku szkolnego do połowy kwietnia były rozłożone na trzy etapy: szkolny, rejonowy i wojewódzki. W ostatnim z nich wyłoniono  laureatów i finalistów. Laureaci konkursów przyjmowani są do szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności, bez przeliczania punktów. Uczeń naszej szkoły, Maciej Szydło, został laureatem konkursu historycznego i w ten sposób, już w klasie siódmej, spełnił ten warunek. Ukoronowaniem tego wielkiego sukcesu było wręczenie Maciejowi i jego opiekunowi, panu Krzysztofowi Krężałkowi, dyplomów Podkarpackiego Kuratora Oświaty podczas  uroczystej gali. W dniu tego święta uczniowi towarzyszyli również dumni rodzice. Maciejowi, opiekunowi i rodzicom składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.