28 września, w naszej szkole miało miejsce spotkanie uczniów klas 0-VIII z st. asp. Tomaszem Czelnym. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi. Ponadto funkcjonariusz poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Policjant uświadomił także młodzieży jakie konsekwencje mogą ponieść w przypadku popełniania czynów karalnych.