1 września 2022 r., uczniowie Szkoły Podstawowej w Świerzowej Polskiej rozpoczęli nowy rok szkolny 2022 /2023. O godz. 8.00, wspólnie z kolegami ze Szkoły Podstawowej w Zręcinie, młodzież uczestniczyła we Mszy Św. W Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej inauguracja roku szkolnego rozpoczęła się o godzinie 9.30 i po dwumiesięcznym wakacyjnym odpoczynku nasza szkoła znów zaczęła tętnić życiem. Tak, jak w latach ubiegłych, oprawę uroczystości zapewnili uczniowie z Pocztu Sztandarowego. Zgromadzonych gości, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów powitała dyrektor, Pani Małgorzata Frączek. W swoim przemówieniu zwróciła się do nowych uczniów, „którzy właśnie rozpoczynają swoją przygodę z edukacją” oraz ósmoklasistów, którzy kończą pewien etap swojego życia i czeka ich pierwszy egzamin. Wszystkim życzyła, aby szkoła przez pełnych 10 miesięcy rozbrzmiewała codziennym gwarem, bo metaforycznie rzecz ujmując ,,świat jest podtrzymywany oddechem dzieci spieszących do szkoły”.

W trakcie swojego wystąpienia, P. dyrektor przedstawiła cele polityki oświatowej państwa, określone na nadchodzący rok szkolny. Praca szkoły ukierunkowana będzie między innymi na: ochronę i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy i wychowanie kształtujące postawy oparte na prawdzie, dobru i pięknie. P. dyrektor podkreśliła, że jak co roku, także w 2022-2023 roku planujemy pracę we wszystkich obszarach – nauczaniu, wychowaniu i opiece. Kontynuujemy współpracę w ramach projektów, kampanii i akcji. Wdrażamy innowacje pedagogiczne, przygotowujemy chętnych Uczniów do konkursów. Dołożymy wszelkich starań, aby wyniki egzaminu ósmoklasisty były wysokie, a nasi absolwenci dostali się do wymarzonych szkół średnich. Będziemy pomagać Wam, Drodzy Uczniowie w rozwiązywaniu problemów i udzielać pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Rok 2022/23 to rok Romantyzmu Polskiego i w związku z tym szkoła podejmie wiele działań edukacyjnych, skierowanych na rozwój świadomości młodych ludzi czy pogłębianiu empatii, której piewcami byli polscy romantycy. „Jest to dobry powód do przypomnienia duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”

Początek roku szkolnego w Polsce zbiega się z jedną z najtragiczniejszych rocznic w naszej historii – 1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Podobnie jak dziś- śmiertelne zagrożenie rozlało się na cały świat. Wszyscy ludzie, w tym Wasi rówieśnicy, zostali zmuszeni do konfrontacji z bezwzględnym wrogiem – podsumowała P. dyrektor.
Na koniec P. dyrektor zwróciła się do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, życząc wszystkim owocnej, bezpiecznej pracy, sukcesów, wytrwałości oraz zdrowia.

Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo i takiego bogactwa życzę nam wszystkim jak najwięcej!