W sobotę 18 czerwca 2022 r. w Świerzowej Polskiej, przy ulicy Szkolnej miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia ks. mjr. Mieczysława Janasa.

Tablicę poświęcił Proboszcz Parafii Wojskowej p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie ks. płk Mariusz Stolarczyk, obecny wraz z kapelanem ks. ppor. Łukaszem Matuszczakiem. Odsłonięcia dokonały Maria Cudo i Maria Jurkowska – z rodziny ks. Janasa.

Uroczystość odbyła się przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Świerzowej Polskiej i Zręcina, na czele z najbliższą rodziną ks. mjr. Mieczysława Janasa, członkami Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich, członkami Konfraterni św. Jakuba, Posłem Piotrem Babinetzem, Panią Dyrektor Małgorzatą Frączek, Sołtysem Panią Bogusławą Kawalec wraz z radnymi, Pocztami Sztandarowymi z naszej szkoły i ze szkoły w Zręcinie, Pocztem Sztandarowym OSP w Świerzowej Polskiej oraz duszpasterzami z naszej parafii na czele z ks. dr. Wacławem Sochą.

Po uroczystościach związanych z odsłonięciem tablicy, została odprawiona Msza Święta w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie. Kazanie wygłosił ks. płk Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego WP, przedstawiając inspiracje ks. Janasa w kapłańskim życiu.

Na zakończenie Eucharystii, bp polowy WP Wiesław Lechowicz przyznał, a ks. płk Zbigniew Kępa odznaczył Medalem Ordynariatu Polowego: „Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki” ks. dr. Wacława Sochę oraz Marię Drobek i Lucynę Kochan – córki bratanicy ks. Mieczysława.