W dniach 23-25 listopada 2021r. uczniowie dwóch klas ósmych naszej szkoły zmagali się z próbnym egzaminem ósmoklasisty, tym razem przygotowanym przez WSiP z języka polskiego i matematyki oraz CKE z języka angielskiego.
To już drugi raz w tym roku nasza młodzież stanęła przed próbą sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z przedmiotów egzaminacyjnych. Uczniowie znów  mieli okazję oswoić się z formułą i organizacją egzaminu, arkuszami, zasadami oceniania. Mogą sobie porównać wyniki z poprzednimi, odnieść się również do wyników ogólnopolskich.
Diagnozowanie pozwoli sprawdzić poziom wiedzy uczniów zdobytej w kolejnych latach edukacji w szkole podstawowej.
Arkusze egzaminacyjne dostosowane do obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, zgodne z wytycznymi CKE pozwolą uczniom i nauczycielom zweryfikować poziom wiedzy, wskazać  słabe i mocne strony kierunków edukacyjnych i poszczególnych treści kształcenia. W razie jakichkolwiek niepowodzeń, uczniowie będą mieć jeszcze trochę czasu na nadrobienie braków, a nauczyciele na obranie kolejnej ścieżki kształcenia.
Zadowalające jest podejście samych uczniów do próbnego egzaminu i ich pozytywne opinie w kwestii poziomu trudności zadań z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych. Jednogłośnie stwierdzili, że tym razem poszło im lepiej niż we wrześniu. O czymś to jednak świadczy. Oby kolejne próbne testy były dla nich coraz łatwiejsze. Jest to możliwe, ale o to wszyscy musimy zadbać!