W poniedziałek 22 listopada o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej odbyła się konferencja szkoleniowa „Dziecko jako wartość – rola współpracy pomiędzy domem, przedszkolem i szkołą w wychowaniu i rozwoju dziecka”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele i rodzice uczniów. Szkolenie poprowadziła Pani dr Barbara Lulek  i poruszona w nim była współpraca pomiędzy rodzicami, nauczycielami i dzieckiem. Chcąc właściwie przekazać wiedzę i umiejętności swoim uczniom konieczne jest nawiązanie współpracy. Trwały i głęboki proces wychowawczy przebiega w toku kontaktów nauczyciela i rodziców z uczniem, które są podstawą efektywnego uczenia. Jeżeli ich relacje opierają się na partnerstwie, wówczas w naturalny sposób kształtuje się oczekiwane zachowanie ucznia. Współpraca wymaga od podmiotów nie tylko wzajemnego partnerstwa, a więc zaufania, poszanowania cudzej godności, jedności oraz podmiotowości, ale również pełnej świadomości i akceptacji przyjętych celów. Ponadto oczekuje także przyjęcia jednolitego programu działania, dokonania podziału pracy, świadomości ograniczeń własnej swobody wynikającej z podziału pracy. Stosunki współpracy powinny być partnerskie, a podejmowane czynności oparte na współdziałaniu i podmiotowości. Bez wątpienia współpraca jest atrybutem, do którego należy dążyć i urzeczywistniać go w szkole. W niej zawiera się sens i kierunek zmian, ale jednocześnie jest fundamentem, na którym szkoła musi się oprzeć, by wypełnić swoją misję sprostania wyzwaniom współczesnego i przyszłego świata.