W celu podniesienia komfortu wypoczynku naszych milusińskich, Dyrekcja Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej zwróciła się z prośbą o sfinansowanie zakupu prześcieradeł na leżaczki do przedszkola. Prośba  spotkała się z pozytywnym odbiorem. Dzięki wsparciu Gminy Chorkówka i Rady Rodziców udało się dokonać zakupu 54 prześcieradeł na leżaczki do grup młodszych. Gmina Chorkówka udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 900,00 złotych, a Rada Rodziców w kwocie 180,00 złotych. Ponadto Rada Rodziców zakupiła suszarkę, która będzie wykorzystywana do suszenia wypranych prześcieradeł.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!