W dniach 16-18 czerwca nasi uczniowie podeszli do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. To był chyba najbardziej niezwykły egzamin w historii naszej szkoły – i nie tylko naszej. Na szczęście ósmoklasiści mają już go za sobą. Dla uczniów było to emocjonujące przeżycie, ale wszyscy są dobrej myśli. Wyniki poznamy 31 lipca.

W tym roku egzaminy przebiegały trochę inaczej – z powodu pandemii sytuacja była wyjątkowa. Uczniowie i nauczyciele musieli przestrzegać określonych restrykcji, dotyczących bezpieczeństwa. Nie zakłóciło to jednak przebiegu egzaminów. 

Quo vadis i ogłoszenie – między innymi z tymi pytaniami musieli się zmierzyć uczniowie podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

 Egzamin z matematyki składał się z zadań sprawdzających opanowanie podstawowych umiejętności zawartych w podstawie programowej. Zdania na temat trudności poszczególnych części były oczywiście podzielone. Większość zadań była typowa.  Rozwiązanie zadań wymagało umiejętności wykonywania prostych działań ze zwróceniem szczególnej uwagi na kolejność ich wykonywania. Wyższy stopień trudności miały zadania dotyczące przekształceń algebraicznych.

Ostatni sprawdzian wiedzy, czyli egzamin z języka angielskiego został oceniony przez ósmoklasistów jak dosyć łatwy, większość zadań nie sprawiała dużej trudności. Najbardziej wymagające były zadania z czytania ze zrozumieniem i wstawieniem zdań w luki.

Nadszedł czas na odpoczynek po tych trzech wymagających i emocjonujących dniach.

Czekamy na tegoroczne wyniki i trzymamy kciuki za naszych uczniów!