W dniu 19.10.2018 r. odbyły się ćwiczenia w zakresie sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej.
Uczniowie na początku roku szkolnego, na zajęciach z wychowawcami, zostali zapoznani z procedurą i etapami ewakuacji. Akcją kierowała dyr. ZS w Świerzowej Polskiej p. M. Pelczar.
W ćwiczeniach brali udział wszyscy obecni w tym dniu uczniowie, nauczyciele i pracownicy obsługi. Po usłyszeniu sygnałów alarmowych dzieci pod opieką nauczycieli udały się do oznakowanych wyjść ewakuacyjnych, a następnie na miejsce zbiórki znajdujące się na boisku szkolnym. Tam nauczyciele poinformowali dyrektora o stanie osobowym klas.
Ewakuację nadzorowali przedstawiciele Państwowej Staży Pożarnej w Krośnie. Dowódca aspirant Paweł Urbański odebrał meldunek od dyrektora szkoły o stanie ewakuacji.
Strażacy nie wnieśli żadnych zastrzeżeń wobec przeprowadzonych czynności ewakuacyjnych. Ich zdaniem ewakuacja próbna przebiegła sprawnie, szybko i zgodnie z procedurą!