22 czerwca – przeddzień otrzymania świadectw spędziliśmy na ogólnoszkolnej imprezie „Mam talent i moje hobby”, promującej prezentowanie własnych zainteresowań i umiejętności. Z przyjemnością oglądaliśmy występy chętnych uczniów z poszczególnych klas. Samorząd Uczniowski – organizator tej imprezy przyznał dyplomy dla najaktywniejszych klas – najliczniej reprezentowanych na występach.