25 października pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów SP im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne. W niezwykle podniosłej atmosferze złożyli uroczyste ślubowanie. Symbolicznego aktu pasowania na ucznia dokonała Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Frączek. Na zakończenie uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i prezenty od Rady Rodziców. Dzieci wraz z rodzicami zostały zaproszone na słodki poczęstunek. Życzymy im wielu sukcesów.

Wychowawca  M. Pelczar