Obiecuję uroczyście!
Będę starać się być dobrym i uczciwym.
Będę strzec honoru i dobrego imienia swojej szkoły.
Będę szanować swoich nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.
Będę uczyć się tego, co piękne i mądre.
Będę kochać i czcić moją ojczyznę.

24 września 2021 r. 22 uczniów kl. I Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej zostało przyjętych do społeczności szkolnej.
Podniosła uroczystość, która dla nowych uczniów była pierwszym szkolnym egzaminem, odbyła się w pięknie udekorowanej hali sportowej w obecności rodziców, nauczycieli oraz starszych koleżanek i kolegów.
Odświętnie ubrani pierwszoklasiści pod czujnym okiem pani wychowawczyni zaprezentowali swe umiejętności i wiadomości podczas części artystycznej. Potem nastąpiło niecierpliwie oczekiwane ślubowanie. Następnie dyrektor szkoły pani Małgorzata Frączek dokonała ceremonii pasowania, wypowiadając słowa „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.
Twarze pierwszoklasistów zdradzały ogromne przejęcie, jednak najbardziej wzruszeni byli rodzice, widząc swe pociechy z pamiątkowymi dyplomami.
Ten dzień na długo zapadnie wszystkim w pamięci: pierwszakom – gratulacje i życzenia pani dyrektor i rodziców oraz starszych kolegów, pozostałym – słowa piosenki uczniów klasy pierwszej;

„Puk, puk to ja, pukam szkoło do twych drzwi.
Puk, puk to ja, bądź przyjazna mi”