28 marca 2022 r. 43 uczniów naszej szkoły po raz kolejny wzięło udział w międzynarodowych zmaganiach językowych z języka angielskiego w konkursie The Big Challenge, oficjalne podsumowanie konkursu miało miejsce na zakończeniu roku szkolnego. 

Corocznie w konkursie w całej Europie udział bierze średnio 250 tysięcy uczniów, w Polsce udział bierze średnio 11 do 13 tysięcy uczniów, w ostatnim czasie pandemia nieco utrudniła przeprowadzanie i udział w konkursie. Konkurs sprawdza umiejętności słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz znajomość słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych na 5 poziomach językowych, a każdy uczestnik mierzy się z zadaniami w czasie 45 minut.

Nasi uczniowie rozwiązywali zadania na 3 poziomach językowych.  Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom uczestnictwa oraz nagrody w zależności od uzyskanych wyników. Najlepsi uczniowie otrzymują dyplomy z wyróżnieniem oraz przewidziane dla nich nagrody.  Bardzo cieszy liczny udział uczniów w konkursie, szczególnie uczniów klas 8, dla których jest to jeden z ostatnich sprawdzianów przed Egzaminem ósmoklasisty.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje zasługuje 5 naszych uczniów, którzy mierzyli się na 3 poziomach językowych.

W kategorii klas 4-5 najlepszy wynik uzyskała:
– Maria Trybus, kl. 4, 33 miejsce w województwie na 744 uczestników / 461 w Polskie na 7178.

W kategorii klasy 7 najlepsze wyniki uzyskali:
– Anna Kłosowicz kl. 7, 31 miejsce w województwie na 243 uczestników / 363 w Polsce na 2274,
– Alicja Kustroń kl. 7, 48  miejsce w województwie na 243 uczestników / 534 w Polsce na 2274.

W kategorii klas 8 najlepsze wyniki uzyskali:
– Paulina Guzik kl. 8b, 5 miejsce w województwie na 386 uczestników / 90 w Polsce na 4776,
– Wiktor Ginalski kl. 8b, 20  miejsce w województwie na 386 uczestników / 299 w Polsce na 4776.

Nagrody oraz dyplomy z wyróżnieniem wręczyła pani Dyrektor Małgorzata Frączek, a pozostałe dyplomy i nagrody wręczyli Wychowawcy.
Gratulujemy Wszystkim osiągniętych wyników, życzymy dalszych sukcesów i mamy na dzieję na jeszcze liczniejszy udział w konkursie.

*wszystkie wyniki są dostępne dla uczestników na stronie organizatora po uzupełnieniu wymaganych informacji