Dzień Drzewa to międzynarodowa akcja sadzenia drzew odbywająca się w wielu krajach. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. W ramach tego święta, które w Polsce obchodzone jest od 20 lat, prowadzona jest akcja sadzenia drzew i towarzyszy jej program edukacji ekologicznej. W tym roku społeczność naszej szkoły, włączając się w obchody Światowego Dnia Drzewa, podjęła szereg działań proekologicznych przygotowanych przez SK LOP. Uczniowie każdej klasy wykonali wspólną pracę – plakat: kl. 0-3: „Drzewo jesienią”, kl. 4: „Prośby drzewa”, kl. 5: „Znaczenie drzewa”, kl. 6: „Polskie drzewa liściaste”, kl. 7: „Polskie drzewa iglaste”, kl. 8a: „Motyw drzewa w literaturze”, kl. 8b: „Motyw drzewa w sztuce”. Kolejne działanie – zasadzenie drzew na terenie szkolnego ogrodu odbyło się 6 października br. Ostatni etap przedsięwzięć pt. „Ratuj drzewo – zabierz książkę” łączył tematykę ekologiczną z promocją książek i czytelnictwa. 8 października w bibliotece szkolnej chętni uczniowie mogli odebrać dowolnie wybraną książkę. W tym dniu jury wybrało najciekawsze prace – plakaty. I miejsce w grupie klas 0 – 3 przyznano kl. 0 (za promocję recyklingu i ekologiczne podejście do tematyki drzewa), I miejsce w grupie klas IV – VIII ex aequo kl. VIII a i VII (VIII a za wyraz artystyczny, ciekawe podejście graficzne i przestrzenne; VII za ujęcie naukowe i wykorzystanie w kompozycji żywych gałązek drzew iglastych).