W naszym przedszkolu uczymy dzieci odpowiedzialności i wrażliwości na los innych, w tym także zwierząt. Dlatego corocznie organizujemy akcję zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt. Akcja uczy wielu pozytywnych postaw, a przede wszystkim uwrażliwia naszych wychowanków na los bezpańskich zwierząt.

Wielkie podziękowania składamy naszym przedszkolakom, a także rodzicom przedszkolaków, którzy wykazali się szlachetną postawą, dali przykład swoim pociechom, że należy być wrażliwym na krzywdę zwierząt.

Karmę dla psów i kotów przekazano do OTOZ Animals Krosno.