Stołówka szkolna będzie czynna od wtorku 5 września 2023 r.

Odpłatność dla uczniów na wrzesień wynosi:
I danie: 19 x 1,50 zł= 28,50 zł
II danie: 19 x 4,50 zł= 85,50 zł
pełny obiad: 19 x 6,00 zł= 114,00 zł

Na pierwszym spotkaniu z wychowawcami w dniu 4 września należy zdeklarować się o korzystaniu z całego posiłku lub tylko z poszczególnych dań oraz złożyć stosowne oświadczenie.

Wpłaty za obiady należy dokonać do 10 dnia września na nr konta placówki:
PKO BP  68 1020 4391 0000 6402 0230 9946
W tytule należy wpisać: Imię i Nazwisko dziecka, SP Świerzowa Polska.