Samorządowe Przedszkole w Świerzowej Polskiej rozpoczyna pracę w piątek, 1 września. Prosimy rodziców aby przyprowadzali dzieci do Przedszkola zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Oddział Przedszkolny (zerówka) w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej rozpoczyna zajęcia w piątek, 1 września, o godz. 8.00.