23 czerwca w naszej placówce odbyło się zakończenie roku przedszkolnego 2022/2023. Najstarsza grupa wzięła udział w uroczystej akademii na sali gimnastycznej w szkole, gdzie odbyło się również pożegnanie absolwentów. Następnie Pani dyrektor wręczyła wszystkim przedszkolakom dyplomy oraz książeczki i upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom działającym na rzecz przedszkola za współpracę.